Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono nowe możliwości zastosowania odpadów kompozytów poliaryloeteroketon z włóknem węglowym jako napełniaczy dla recyklatów polietylenowych. Odpad powstaje podczas obróbki mechanicznej kompozytów PAEK. Napełniacz poddano procesowi rozdrabniania uzyskując cząstki o wielkości do 0,1 mm. Okreś[...]
EN New possibilities of application of polyaryletherketone resin composite reinforced with carbon fibres as filler for polyethylene recycling materials have been studied. Waste material has been created during the mechanical treatment of composites. The composites waste -based filler have been milled a[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 343-348
PL W procesach produkcyjnych powstają odpady, które ze względu na ilość oraz właściwości nie podlegają przemysłowej utylizacji. Do takiej grupy należą odpady z PAEK (poliaryloeteroketonu). W pracy przedstawiono możliwości recyklingu tych odpadów jako dodatku do recyklatów - poli-styrenowo-polietylenowy[...]
EN In the production processes some of produced waste are not subject to industrial utilization, because of theirs properties and amount. This group includes waste from PAEK (polyaryl ether ketone). The possibilities of recycling of these waste as a supplement for polystyrene - polyethylene recyclates [...]
3
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Podstawowym problemem kompozytów z napełniaczami pochodzenia naturalnego, jest ich duża podatność na działanie wilgotności oraz wrażliwość na temperaturę przetwarzania. Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania w charakterze napełniacza rozdrobnionej słomy ryżowej, która spośród napełniacz[...]
EN The basic problem with composites filled with fillers of natural origin is the high susceptibility to humidity and processing temperature. The studies on the possibility of use of grinded rice straw as a particulate filler, which characterizes an especially high content of SiO2 (silica), which proba[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last