Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 263-268
PL W pracy rozważa się kompozyt typu plaster miodu i wykazuje, że przy odpowiednim doborze stosunku wielkości wypełnień do wielkości matrycy oraz funkcji kształtu, uśrednione ciało dwuskładnikowe ma własności materiału izotropowego.
EN The aim of this paper is to present the isotropic behaviour of the two phased composite materials. Our considerations apply composites like honeycomb. It can be proved that: 1. for some special relations of size matrix and inclusion, 2. for some shape fonctions, the homogeneous models of microperiod[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 1 149-158
PL W pracy rozważa się kompozyty sprężyste o mikroperiodycznej strukturze, których elementy reprezentatywne mają trójosiową symetrię. Wykazuje się, że takie ciała mają w modelu otrzymanym w wyniku zastosowania techniki uśredniania tolerancyjnego własności ciał izotropowych.
EN The aim of this paper is to prove that micro-periodic composites made of linear-elastic isotropic components and having a hexagonal representative cell with the triple axis of material symmetry are also isotropic in the macro-scale. The prove of this statement will be given on the basis of the toler[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 111-116
PL W mechanice zachodzi potrzeba konstrukcji teorii prostszych, przybliżonych będących z sobą w pewnej tolerancji. Przykładem takich teorii są teorie płyt i powłok. W pracy przedstawiono ogólny schemat konstrukcji teorii uwzględniający ocenę przybliżenia. Rozważania zawężono do teorii płyt.
EN We need sometimes to construct some simpler, approximated theories in mechanics they have to be in a tolerance. The examples of these theories are theories of plates and shells. We present in this paper the process of constructing theory, which takes into consideration the estimation of approximatio[...]
4
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Przedmiotem rozważań jest jednowymiarowe, stacjonarne zagadnienie przewodnictwa ciepła w kierunku prostopadłym do uwarstwienia w wieloskładnikowym, wielowarstwowym kompozycie o poprzecznej gradacji właściwości efektywnych. W celu wyznaczenia rozkładu temperatury wykorzystano wariant asymptotyczny mo[...]
EN The object of analysis was one-dimensional, stationary problem of heat conduction problem in direction perpendicular to layers within the frames of asymptotic variant of tolerance modelling in multicomponent, multilayered composites with transversal gradation of effective material properties. The in[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 4 185--188
PL Omówiono problem termomodernizacji istniejących budynków. Oceniono stan izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku administracyjno-socjalnego. Przeprowadzona wizja lokalna, analiza dostępnej dokumentacji technicznej budynku oraz ocena stanu izolacji termicznej metodą termowizyjną były pods[...]
EN Problem of thermo-modernization treatments in existing constructions was presented. The assessment of the condition of the thermal insulation in building envelopes for an administration and social building was done. The thermomodernization treatments were proposed on the base of an on-site inspectio[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The object of analysis are two component periodically stratified linear elastic multilayered composites. The aim of contribution is elastodynamics of these composites subjected to the mass discretization on the interfaces between adjacent homogeneous layers. Two specific cases of the mass discretiza[...]
7
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
2018 Vol. 22, nr 3 809--819
EN The present study aims to analyse a two-dimensional problem of displacements in theory of thermal stresses for multicomponent, multi-layered periodic composites. The model equations are obtained within the framework of the tolerance modelling procedure. These equations allow to determine the distrib[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last