Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2013 nr 11 10--12
2
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 333--342
PL Celem artykułu jest przedstawienie zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej opracowanej oraz zaimplementowanej w Wolters Kluwer. Przedstawiono cechy i naturę innowacji produktowej i organizacyjnej opisując ich podstawową charakterystykę. Omówione zostały główne założenia, szanse i zag[...]
EN Main goal of this article is to present agile process of product and organizational innovation created and implemented at Wolters Kluwer. It shows features and nature of the product and organizational innovation by describing their basic characteristics. Main assumptions, possibilities and risks of [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 114 569--582
PL Artykuł dotyczy metodyk zwinnych zarządzania projektami. Przedstawiając największe korzyści wynikające z wdrożenia metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie oraz związane z tym wyzwania, koncentruje się głównie na etapie podejmowania decyzji. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań zastosowania met[...]
EN The article concerns agile methodologies of project management. By presenting the greatest benefits resulting from the implementation of agile methodologies in the enterprise and the related challenges, it focuses mainly on the decision-making stage. The main goal of the article is to identify the c[...]
4
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 6-7 14--18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last