Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 36 117-123
PL W artykule nakreślono ogólne zasady doboru tematów prac promocyjnych realizowanych w Zakładzie Ergonomii i Inżynierii Jakości PP. Podkreślono ważność tego działania zarówno dla studentów, jak i promotorów prac.
EN In this paper sorne generał rules of choosing diploma project subject-matters realized in Division of Ergonomics a Quality Engineering of Poznań University of Technology were presented. The importance of the process, for both students and promoters, was stressed.
2
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 203-214
PL W artykule opisano podstawowe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy pirotechnika realizującego widowiska z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Wyeksponowano szczególnie rolę niezawodności „czynnika ludzkiego". Wnioski z badań posłużyły do sformułowania propozycji czynności ogranicz[...]
EN In the article essential problems of labour safety pyrotechnist's has been presented. The results of the researches have served to formulate some proposals limiting the hazard level.
3
63%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 51-61
EN Transformation of Polish system caused the neccesity to make changes in functioning of companies. Growing customers' demands, falling economic growth and improvement of effectiveness of competition make the companies search for new ways of progress. One of the possibilities to realize this aim is im[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 99-108
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ryzyka subiektywnego na ruchomym stanowisku pracy w elektrowni cieplnej. Wnioski z badań posłużyły do sformułowania propozycji czynności ograniczających poziom ryzyka.
EN In this article the results of a subjective hazard research at a movable work stand in a heal and power plant have been presented. The results of the research have served to formulate some proposals limiting the hazard level.
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2005 Nr 40 111-121
PL W artykule zawarto ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku obchodowego kotła w elektrowni cieplnej. Przedstawiono obiekt badań i charakter prac na stanowisku, opisano zagrożenia oraz obliczono poziom ryzyka.
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 46 97-110
PL W artykule przedstawiono zasadnicze przyczyny nadmiernego obciążenia pracą kierowców autobusów miejskich. Zaproponowano działania, które powinny ograniczyć poziom tego obciążenia.
EN This paper describes fundamental causes of bus drivers excessive workload's, and presents the suggestion concern of level workload decreasing.
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 59 69--84
PL W artykule przedstawiono analizę zagrożeń, na jakie są narażeni strażacy zawodowi. Pozwoli ona na oszacowanie ryzyka zawodowego, a także będzie stanowić podstawę podjęcia właściwych działań korekcyjnych i profilaktycznych. Ryzyko zawodowe strażaków zależy przede wszystkim od rodzaju akcji ratowniczy[...]
EN The paper presents an analysis of the threats faced by professional firefighters. It will work on risk assessment and will form the basis for taking appropriate corrective and preventive actions. Occupational hazards firefighters depends primarily on the type of rescue. The research related to the s[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 72 99--116
PL W artykule zaprezentowano badania dotyczące wpływu zmianowego systemu pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Badania wykonano w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych. Omówiono ich wyniki oraz zaproponowano działania profilaktyczne mające na celu istotną poprawę warunków [...]
EN The article presents studies of the impact of the shift work system on workers’ health and safety. The research was carried out in selected manufacturing and service companies. The results of these studies are discussed and prophylactic actions are proposed to significantly improve the working condi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last