Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Szacowanie niepewności standardowej zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO w przypadku parametrów kolorymetrycznych wyliczanych ze zmierzonych danych spektralnych może nastręczać spore trudności i jest upraszczane przy założeniu wartości współczynników korelacji 0 lub 1. Zaproponowana alternatywna me[...]
EN Estimation of standard uncertainty in case of colorimetric parameters calculated from measured spectral data can be tricky when applying ISO GUM recommendations and is simplified by assuming correlation coefficients to be equal either 0 or 1. Proposed alternative method which is based on computer-ai[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 113-124
PL W referacie przedstawiono podstawy prawne działalności, zadania i strukturę polskiej administracji miar uwzględniając działalność należących do niej laboratoriów pomiarowych specjalizujących się w metrologii promieniowania optycznego. Omówiono praktyczne aspekty związane z zachowywaniem spójności w [...]
EN Legal basis, tasks and structure of Polish metrology administration is presented including activities of laboratories involved in optical radiation measurements. Practical aspects related to traceability of measurement standards and a role of international comparisons organized by BIPM (Bureau Inter[...]
3
51%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2017 nr 3 15--19
PL W artykule omówiono opracowaną w Głównym Urzędzie Miar procedurę wzorcowania mierników UV-A stosowanych do kontrolowania lamp inspekcyjnych wykorzystywanych badaniach nieniszczących. Przedstawiono problemy związane z różnymi rodzajami spotykanych na rynku promienników oraz metodykę pozwalającą na uj[...]
EN The paper presents an implemented at GUM calibration procedure for UV-A meters used in NDT for checking the inspection lamps. The problems related to the various types of available light sources and a way of unified approach to the testing of meters with different sensitivity curve within UV-A range[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last