Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN It has been studied the interaction of coals ranging from brown coal (Cdaf=70.4%) to anthracite (Cdaf=95.2%), with equimolar nitrating system HNO3-Ac2O (20-2C) yielding nitrated coals named as structurally modified coals (SMCs). In comparison with the parent coals, SMCs have more disordered structur[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Stwierdzono, że niskogatunkowe oraz zasolone węgle mogą być wykorzystane jako surowiec do otrzymywania gazów redukcyjnych w procesie gazyfikacji tlenkiem węgla w temperaturze 1000 C. Wstępna obróbka węgli za pomocą 1% roztworu zasady pozwala wydzielić sole metali kwasów huminowych oraz zwiększyć szy[...]
EN It has been established that low-grade and salty coals in principle could be used as raw material for reception of reducing gases by the method of carbon dioxide gasification at the temperature of 1000 C. The preliminary treatment of these coals by 1% alkaline solution allows to extract the humates [...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The structure and composition transformations during long time sorption of copper ions from Cu(Ac)2 solutions by salty coals of Ukraine were investigated. The instrumental techniques used in the sorption mechanism study included XRD and IR spectrometry. Formation of new crystal phases after copper s[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN In has been shown the principal possibility of many-tonnage carbon-containing wastes using (lignin, petroleum wastes and their blends) for of high-porous and strong sorbents obtaining. At the activation of wastes blends it have been obtained the sorbents with different distributions of pores on size[...]
5
71%
Karbo
2011 Nr 2 95-99
PL Przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych i pilotowych obróbki pozapiecowej koksu roztworem wodnym tetraboranów z SAC. Przedstawiono wyniki oceny wpływu reagentów na główne wskaźniki jakościowe koksu, takie jak: CRI i CSR. Wstępnie oszacowano efekt ekonomiczny zastosowania tej metody w zakładzie k[...]
EN Results of laboratory and pilot tests of post-furnace processing of coke with water solution of tetraborates with SAC are shown. Results of influence of reagents on main quality indexes, such as Coke Reactivity Index (CRI) and Coke Strength after Reaction with CO2 (CSR) are represented. Preliminary [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last