Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1019--1025, CD
PL Współczesny tłokowy silnik spalinowy stanowi konstrukcję, której długotrwała praca jest możliwa, jeśli spełniane są wymagania eksploatacyjne stawiane przez producenta samochodu do napędu którego jest on przeznaczony. Spełnienie tych wymagań pozwala również na zachowanie dopuszczalnych poziomów emisj[...]
EN The modern piston combustion engine is a design whose longterm functioning is possible if operational requirements, set by a car manufacturer for a specific drive, are met. Fulfilment of the requirements enables reduction of exhaust fumes whose acceptable level of harmful components is regulated by [...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W powszechnym odbiorze public relations (PR) jest domeną organizacji korporacyjnych. Ponieważ specyfika tej dziedziny plasuje ją pomiędzy działaniami typowego marketingu i funkcjami rzecznika prasowego PR jest spójnikiem dla obu tych czynności. Od jego skuteczności zależy zarówno marka komercyjnego [...]
EN It is notorious that public relations (PR) are a domain of corporate organisation. The specificity of that domain locate it between the activities of typical marketing and the functions of public relations officer and the PR is a conjunction for both of these activities. Its effectiveness influences[...]
3
80%
Archives of Transport System Telematics
EN This article presents a concept of detour management system for the traffic flow that run through congested areas of the urban agglomerations. This system, using the wide range of the ITS devices, allows to judge the current traffic conditions on the highly urbanized areas and, on the basis of the r[...]
4
80%
Archives of Transport System Telematics
EN The article presents selected statistical analyses of data registered by weigh in motion systems (WIM). Particular analyses are intended to determine the distribution of selected parameters and assess the possibility of using statistical measures to test the long-term stability of WIM stations. Data[...]
5
71%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 1 30-34
PL Jednymi z namacalnych skutków poruszania się po drogach przeciążonych pojazdów są zniszczona nawierzchnia i ogólna dewastacja dróg. Właśnie o tych aspektach najczęściej się mówi w kontekście potrzeby eliminowania tego typu praktyk. Mało natomiast słyszy się o negatywnym wpływie przeciążonych samocho[...]
EN One on the tangible effects of overloaded vehicles driven on roads are damaged road surface and general devastation of roads. These aspects are discussed most frequently in the context of the need to eliminate these practices. Yet we don't talk much about the damaging of our common property as a neg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last