Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W dwóch kolejnych artykułach w TTS przedstawiony zostanie stan obecny i perspektywy rozwojowe urządzeń lokalizacji pociągów na szlaku oraz systemów ATP/ATC, eksploatowanych przez zaawansowane technicznie koleje świata oraz - na tym tle - sytuacja i potrzeby PKP w tej dziedzinie. Problematyka lokaliz[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule, nawiązującym do artykułu z TTS 4/2001, przedstawiony zostanie pogląd autorki na stan obecny i perspektywy rozwojowe systemów ATP/ATC w krajach zaawansowanych technicznie oraz sytuację i potrzeby PKP w tym zakresie.
3
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Linie dużych prędkości wymagają nowoczesnych, odpornych na zwiększone zakłócenia od prądu trakcyjnego, obwodów torowych. W artykule sformułowano założenia ogólne takiego obwodu torowego, oceniono obwody stosowane na PKP oraz przedstawiono kierunki modernizacji obwodów, przyjmując tezę, że obwód powi[...]
4
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono kierunki badań i dorobek Zakładu Trakcji Elektrycznej Politechniki Łódźkiej w zakresie systemów automatycznego prowadzenia pociągu oraz kontroli zajętości torów. Przedstawiono jednocześnie punkt widzenia, będący głosem w dyskusji na temat rozwiązania tych problemów w warunka[...]
5
63%
Archives of Transport
PL Problematyka artykułu dotyczy wiarygodności transmisji informacji w systemach ATP. Antena nadawcza, obejmująca swym zasięgiem wiele odstępów blokowych stałych i ruchomych, wysyła telegramy przeznaczone dla wielu pociągów. Spełnienie warunku, aby właściwy telegram został zaakceptowany przez urządzeni[...]
EN The issues presented in the article refer to reliability of data transmission in ATP systems. A transmitting antenna, covering with its reach many fixed and mobile block sections, sends telegrams destined for many trains. To meet the condition of the right telegram being accepted by vehicle devices [...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 103-110
PL W referacie przedstawiono założenia ogólne oraz dobór parametrów sygnału dla kodowanego obwodu kontroli zajętości toru dla linii PKP. Obwód ten na niektórych liniach może spełniać rolę obwodu transmisji informacji do pojazdu dla potrzeb systemu ATP. Przedstawiono stan zaawansowania prac nad modelami[...]
EN The paper presents the main assumptions and the signal parameters for coded circuit controlling track occupancy for PKP lines. This circuit, for some chosen lines, can serve as a circuit transmitting information to the traction vehicle for the ATP system. The present state of advancement in the work[...]
7
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W latach 80. XX w., po długim okresie dyskusji (problemy ekonomiczne), planowania i projektowania, rozpoczęła się budowa pierwszej linii metra w Warszawie. Przy Generalnej Dyrekcji Budowy Metra powstał działający pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Mirosławy Dąbrowy-Bajon Zespół ds. Automatyki i St[...]
8
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 15-23
PL W referacie sformułowano warunki i wymagania dotyczące ruchu pociągów na liniach metra, które wpływają na koncepcję działania systemu automatycznego prowadzenia pociągu ATC. Określono zakres funkcji ATP i ATO dla tych systemów, a nastepnie przedstawiono podstawową klasyfikację systemów z punktu widz[...]
EN The paper begins from requirements for vehicle traffic in subway lines, which have an influence upon the conception of ATP and ATO function of automatic train control system. Taking in consideration: realization ATO function, rules of safe speed value calculation and transmission methods, classifica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last