Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
1998 Vol. 4, nr 4 153-155
PL Przedstawiono nową metodę leczenia choroby wieńcowej za pomocą lasera. Stosuje się w niej lasery holmowe lub CO2, które służą do wytwarzania specjalnych kanałów w niedokrwionym obszarze mięśnia sercowego. Dzięki tej metodzie stosowanej zwłaszcza u chorych, u których nie można przeprowadzić zabiegu a[...]
EN The authors present a brief historical outline and description of a currently tested new method of an coronary heart disease treatment, namely transmyocardial revascularisation (TMR) with laser. Holmium or carbon dioxide lasers produce channels in myocardium from the epicardial surface to the ventri[...]
2
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przedstawiono przegląd zastosowania laserów w leczeniu zmian miażdżycowych w obszarze tętnic wieńcowych.
EN Overview of lasers application in treatment of coronary heart disease is presented.
3
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W trakcie prac nad analizą spektralną ściany naczynia wieńcowego zaszła konieczność przygotowania źródła światła o odpowiedniej charakterystyce. Przygotowane rozwiązanie zaadaptowano i wykorzystano w endoskopii. Przedstawiono założenia techniczne w diagnostyce i pierwsze wyniki badań.
EN The researches concerning spectrum analysis of coronary artery vessel wall caused the need to prepare the source of light characterized by suitable spectrum. The solution was adapted and used in endoscopy. The technical assumptions and results of studies were presented.
4
76%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Metodą dającą duże nadzieje na ograniczenie zjawiska restenozy, jako najczęstszego odległego powikłania zabiegów przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowej, jest terapia fotodynamiczna (PDT). Obserwowano hamujący wpływ PDT na komórki ściany naczyniowej uczestniczące w procesie restenozy. W poniż[...]
5
64%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali λ=980 nm na komórki śródbłonka. Stosowano promieniowanie ciągłe i modulowane o częstotliwości 9999 Hz. Stwierdzono największy przyrost komórek dla gęstości energii 10,95 J/cm przy pracy ciągłej i 1,09 J/cm² przy pracy modulowane[...]
EN The purpose of the study was to assess the influence of laser radiation λ=980 nm on endothelium cells. The continuous radiation and modulation 9999 Hz have been employed. The greatest increase in cells growth have been found for energy density 10, 95 J/cm- by continuous laser irradiation and 1,09 J/[...]
6
64%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2002 Vol. 8, nr 3 101-105
PL Przedstawiono wstępne wyniki stosowania fotostymulacji laserowej w zabiegach angioplastyki wieńcowej (PTCA). Oceniano bezpieczeństwo metody w aspekcie danych klinicznych chorych poddanych wewnątrznaczyniowej fotostymulacji w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono brak objawów ubocznych oraz niepo[...]
EN Preliminary results of laser photostimulation after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) are presented in the study. We controlled the safety of the new treatment method in the aspect of clinical data found in patients after the intravascular photostimulation versus control group. N[...]
7
64%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali X = 808 nm na komórki śródbłonka ludzkiego in vitro. Stwierdzono aktywację komórek po naświetleniu, objawiającą się zarówno przez wzrost poziomu markerów CD44 i CD54, jak i za pomocą testu proliferacyjnego, mierzonego wbudowywan[...]
EN The purpose of the study was to assess the influence of laser radiation 1 = 808 nm on human endothelium cells in vitro. Increased activation of CD44 and CD54 markers was proved, as well as proliferation activity measured by thymidin test.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last