Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
PL W artykule dokonano opisu problemów bezpieczeństwa lotów. Wymieniono zespół czynników kształtujących bezpieczeństwo lotów i działań niezbędnych do utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem, a w tym ewidencji zdarzeń, oceny ryzyk[...]
EN The article describes the flight safety problems. It details a set of factors shaping the flight safety and activities required to maintain the requisite safety level. Attention has been paid to the need for rational safety management, including event history, risk assessment and risk cause investig[...]
2
80%
Energetyka
2001 nr 10 604-607
PL Przedstawiono "historię" Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, uzasadnienie potrzeby zmian i główne kierunki nowelizacji. Zaprezentowano ramowy program znowelizowanej instrukcji oraz nowa zagadnienia wprowadzone do jej treści.
EN Given is a "history" of an operation handbook for power transformers, substantiation of need of changes and main directions of amendments. Presented are general programme of amended handbook and new problems introduced into it substance.
3
80%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 15--26
PL W procesie eksploatacji wirnikowych maszyn przepływowych występują różnego rodzaju uszkodzenia elementów turbin, a zwłaszcza ich łopatek. Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń są przegrzanie materiału, zmęczenie cieplne łopatek spowodowane zarówno nadmierną temperaturą, jak i czasem jej trwania, aktyw[...]
EN While operating turbomachinery, many and various damages may occur to turbine components, in particular to blades thereof. The most frequent causes of damages/failures are as follows: material overheating, thermal fatigue due to both overtemperature itself and the time it affects the object(s), chem[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last