Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule wskazano parametry charakteryzujące proces użytkowania i proces obsługi autobusu szynowego. Zdefiniowano wskaźniki, które umożliwiają pomiar efektywności tego typu obiektów technicznych oraz pomagają w ich doborze i funkcjonowaniu. Następnie za pomocą wybranych wskaźników eksploatacyjno-e[...]
EN In the article parameters characterizing the operation and maintenance process of technical object as well as indicators that allow to measure its effectiveness are presented. Moreover, by means of chosen exploitation-economic indicators, effectiveness of railbuses exploitation is performed.
2
100%
Logistyka
PL W artykule przeprowadzono analizę stosowanych obsług profilaktycznych autobusów szynowych w procesie ich utrzymania i odnowy. Zdefiniowano najważniejsze parametry kosztowe charakteryzujące proces obsługi autobusu szynowego oraz określono koszty wykonania prac przeglądowo-naprawczych w całym jego cyk[...]
EN In the paper the preventive maintenances of railbuses and cost parameters related to them are characterized. Subsequently the costs of railbuses' preventive maintenance in whole their maintenance cycle are calculated. Moreover the importance of uncertainty estimate of this type of costs is mentioned[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule skupiono się na problematyce szacowania kosztu w całym cyklu życia produktu. Na podstawie informacji dostępnych w krajowej i zagranicznej literaturze scharakteryzowano istniejące modele kosztu cyklu życia oraz wskazano obszary ich zastosowania. Zaproponowano klika kryteriów klasyfikacji t[...]
EN The article presents the issues of product life cycle costing. Based on information available in the domestic and foreign literature, life cycle cost models are characterized, then the areas of their application are identified. As a result, several criteria for the classification of these models are[...]
4
100%
Logistics and Transport
EN The initial thesis of this paper asserts that the present life cycle costs method is a sensitive instrument for investment profitability evaluation. To prove this thesis the analysis of life cycle cost as well as life cycle cost present value have been revealed. On this basis models have been formed[...]
5
100%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 145--156
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny niezawodności autobusów szynowych, które stanowią podstawę oceny ich trwałości. Oceny dokonano na podstawie wybranych wskaźników i charakterystyk, do obliczenia których wykorzystano dane z przebiegu eksploatacji 8 jednoczłonowych autobusów szynowych wykonanych p[...]
EN In the paper, the results of dependability evaluation of railbuses are presented. These results are the basis for assessment of their durability. Selected indicators and characteristics are used to evaluate the dependability of railbuses. Information about the operation and maintenance has been obta[...]
6
100%
Logistics and Transport
EN In the article, the problem of economic dependability assessment of a repairable technical object is described. The definition of life cycle cost as well as the relationship between dependability and LCC are explained. Subsequently, on the basis of LCC method, the supply costs (connected with fuel u[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule przeanalizowany został problem ekonomicznej oceny niezawodności naprawialnego obiektu technicznego. Wyjaśniono znaczenie szacowania całkowitego kosztu istnienia obiektu (LCC), określono typowe elementy LCC oraz omówiono relacje jakie zachodzą między niezawodnością a LCC. Następnie scharak[...]
EN In the article the problem of economic dependability assessment of a repairable technical object is described. The meaning of life cycle costing as well as the relationship between dependability and LCC are explained. Moreover typical life cycle cost elements and dependability parameters closely rel[...]
8
100%
Logistics and Transport
EN In this article, the model for prediction of diesel fuel consumption by railbuses is presented. In order to create the model, the results of measurements of the average fuel consumption of eight dual mode railbuses of type X (manufactured by the same producer) are used. The usefulness of the indicat[...]
9
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper describes aspects related to the reliability and its influence on life cycle cost analysis performance. The emphasis is on the unreliability costs, caused by failures, which are incurred over an entire object’s useful life. Later, there are characterized three methods, i.e. exponentially d[...]
10
63%
LogForum
PL Tezą wyjściową artykułu jest, że firmy transportowo-spedycyjne, jako niezbędne ogniwo łańcuchów dostaw, mają wpływ na efektywność tych łańcuchów. Aby uzasadnić tą tezę z literatury przedmiotu wybrano mierniki i wskaźniki logistyczne za pomocą, których można ilościowo i jakościowo ocenić efektywność [...]
EN The initial thesis of the article is that logistics firms, being an essential part of any supply chain (SC), influence considerably its efficiency. To prove it, we have presented from bibliography some quantitative and qualitative logistics measures and indicators evaluating supply chain efficiency.[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 125--135
PL W pracy przedstawiono model prognostyczny zużycia oleju napędowego przez autobusy szynowe w trakcie ich efektywnego wykorzystania. Do utworzenia modelu wykorzystano wyniki pomiarów średniego zapotrzebowania na paliwo z trzech jednoczłonowych autobusów szynowych typu X (wyprodukowanych przez jednego [...]
EN In the article, the predictive model of diesel fuel consumption by rail buses is presented. To create the model, the results of measurements of the average fuel consumption of three single mode rail buses of type X (manufactured by the same producer) are used. The model can be a useful tool in the r[...]
12
45%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2014 Vol. 5, No. 2 109--120
EN In the article authors are interested in the issues of LCC analysis implementation in the area of passenger transportation systems performance. In the first step of research analysis, there is provided a briefly literature overview of the analysed research area. Thus, the applicability of LCC analys[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last