Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W październiku 2000 r. rozpoczęto w warszawskim metrze eksploatację pierwszych pociągów złożonych z wagonów z rodziny Metropolis, dostarczonych przez ALSTOM Konstal S.A. Informacje dotyczące przetargu na dostawę wagonów, transportu na trasie Gdańsk - Warszawa oraz niektóre szczegóły techniczne znala[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the paper the mathematical model for interaction of an intense light source on a photosensitive monomer/polymer mass with photoinitiator component is presented. Heat is released during the photopolymerization process. The thermal and photopolymerization processes occurring in the monomer/polymer[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 217--225
PL W pracy zostanie przedstawiony sposób wykorzystania metod analizy wrażliwości do oceny wpływu warunków technologicznych (z matematycznego punktu widzenia warunków brzegowych i początkowych) na przebieg krzepnięcia stalowego wlewka ciągłego. Analiza wrażliwości pola temperatury dotyczy zadania nieust[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN Curvilinear finite difference method is a one of variants of generalized finite difference method. Geometrical mesh can be created by the optional set of points for which the n-points stars are defined. In this paper the 9-points stars are considered (2D task) and the method of differential operator[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the paper, the problems of thermal interactions between skin tissue and a cylindrical cryoprobe tip are discussed. The cryoprobe tip temperature is time-dependent and its changes from the initial temperature to the final one and back are assumed in the form of a broken line (successive sectors co[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 95 89-90
7
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
8
63%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In this paper we present a numerical scheme to calculations of the left fractional integral. To calculate it we use the fractional Simpson’s rule (FSR). The FSR is derived by applying quadratic interpolation. We calculate errors generated by the method for particular functions and compare the obtain[...]
9
63%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2014 Vol. 13, nr 4 131--136
EN In the paper the problems of cryosurgery treatment are discussed. In particular the heat exchange between external cylindrical cryoprobe and human tissue is analyzed. The cryoprobe tip temperature changes from the initial temperature to the minimal one and back in a linear way (broken line). Thermop[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 67-70
EN In the paper the parametric inverse problem concerning the identification of substitute thermal capacity is considered. This parameter (controlling the solidification process) appears in the energy equation if the one domain approach is taken into account. The identification of thermal capacity is p[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the paper the problems connected with the mathematical modeling of alloys solidification (macro scale) are presented. The similar lecture was delivered by the authors during the IV Conference on Mathematical Modelling in Physics and Technique, Kleszczów, 28-30 June 2012. In particular the one dom[...]
12
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 349--354
PL W pracy przedstawiono algorytm metody bilansów (metody objętości kontrolnych) przystosowany do modelowania krzepnięcia odlewów, a w szczególności węzła cieplnego typu L o kącie rozwarcia 60º. Obszar podzielono na objętości kontrolne w kształcie trójkątów równobocznych (zadanie 2D), podano równania b[...]
EN In the paper the control volume method is applied for numerical modelling of thermal processes proceeding in the system casting-mould. In particular, the oblique hot spot of L type (α=60º) is considered. The control volumes in the shape of equilateral triangles (2D problem is considered) are introdu[...]
13
63%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 272--279
PL W pracy przedstawiono analizę wrażliwości nieustalonego pola temperatury w objętości wlewka ciągłego na zmiany współczynnika wymiany ciepła na jego powierzchni. Założono zmienną, zależną od czasu temperaturę zalewania. Równanie opisujące procesy cieplne w obszarze wlewka jest nieliniowe, co powoduje[...]
EN In the paper the sensitivity analysis of temperature field in domain of cast strand with respect to the heat transfer coefficient on the outer surface is presented. The pouring temperature is assumed to be time-dependent – it results from the real technological conditions. The problem is treated as [...]
14
63%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2013 Vol. 12, nr 4 103--108
EN In this paper the analysis of the temperature distribution in restored tooth is considered. The aim of the research is to evaluate the impact of temperature changes in the pulp layer of tooth under the influence of rapid temperature changes in the ambient fluid. The axially-symmetrical model of the [...]
15
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 520-525
PL W pracy wykorzystano metody analizy wrażliwości do badania wpływu parametrów formy odlewniczej (współczynnika przewodzenia i ciepła właściwego) na przebieg procesów cieplnych w układzie odlew-forma-otoczenie. Na etapie obliczeń numerycznych wykorzystano metodę bilansów elementarnych.
EN In the paper the methods of sensitivity analysis are applied for the estimation of the influence of mould parameters on the course of thermal processes proceeding in the system casting-mould. The mathematical considerations concern the non-homogeneous domain and on the contact surface the continuity[...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2003 Vol. 2, nr 1 175--182
EN In the paper the sensitivity analysis is used in order to investigate the influence of external cooling conditions on the course of casting solidification. The model of thermal processes proceeding in the casting corresponds to the micro/macro one (the second generation model [1]). In particular we [...]
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2006 Vol. 5, nr 1 170-175
EN In the paper the parametric inverse problem [1, 2] concerning the identification of latent heat is considered. This parameter appears in the energy equation in the source term if the one domain approach is taken into account [4]. The identification of latent heat is possible under the condition that[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 97 57-58
EN The problems of control volume method (CVM) application in the numerical modeling of thermal processes proceeding in a system casting-mould are discussed (a 2D problem is taken into account).The shape of control volumes (Thiessen polygons) assures the good approximation of heat transfer processes pr[...]
19
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2007 Vol. 6, nr 1 253-259
EN In the paper the macro model of volumetric solidification is discussed. The mathematical description of the process bases on a one domain approach, this means in order to take into account the evolution of latent heat, the substitute thermal capacity is introduced to the energy equation. This parame[...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN This paper presents the formulas parametrizing hypercircles (the intersections of hyperplanes with the sphere in Rn, n ≥ 3). A hypothesis concerning the integral on hypercircle Cn-2 of the n-2 - canonical form ω n-2 is proposed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last