Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 1 (63) 193--198
PL Metoda polega na adsorpcji par ortokrzemianu tetraetylu na żywicy XAD-2, desorpcji acetonitrylem i analizie techniką chromatografii gazowej (GC-FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 7,82 mg/m3.
EN This determination method is based on the adsorption of tetraethyl silicate vapours on XAD-2 resin (100/50 mg sections), desorption with acetonitryle and gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of this method is 7.82 mg[...]
2
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 1 (59) 105--111
PL Metoda polega na adsorpcji par buta-1,3-dienu na węglu aktywnym (200/50 mg), desorpcji disiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej (GC-FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,44 mg/m3.
EN The determination method is based on the adsorption of 1,3-butadiene vapours on activated charcoal (200/50 mg sections), desorption with carbon disulfide and gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of the method is 0.44 [...]
3
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2007 Nr 4 (54) 85--90
PL Metoda polega na adsorpcji par morfoliny na żywicy XAD-2 pokrytej izotiocyjanianem 1-naftylu, desorpcji acetonitrylem otrzymanej pochodnej morfoliny i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 3,6 mg/m3.
EN The determination method is based on the adsorption of morpholine vapours on sampling tubes containing 80/40 mg sections of XAD-2 resin coated with 1-naphtylisothiocyanate (NIT), desorption with 2 ml of acetonitryle and high performance liquid chromatographic (HPLC/UV) analysis of the resulting solu[...]
4
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2006 Nr 4 (50) 11--16
PL Metoda polega na adsorpcji par 2-cyjanoakrylanu metylu na żywicy XAD-7 pokrytej kwasem fosforowym, desorpcji mieszaniną kwasu fosforowego (0,2%, v/v) w acetonitrylu i analizie chromatograficznej (HPLC/UV) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,2 mg/m3.
EN The determination method is based on the adsorption of methyl 2-cyanoacrylate vapours on phosphoric acid- treated XAD-7 sampling tubes (80/40 mg sections), desorption with 2 ml of 0.2%(v/v) phosphoric acid in acetonitryle and high performance liquid chromatographic (HPLC/UV) analysis of the resultin[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 5 14-16
PL W zakładach gastronomicznych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, występują różnego rodzaju czynniki stwarzające zagrożenia dla zdrowia pracowników. Mogą one niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, np. kucharza czy kelnera. Do czynników mało rozpoznanych[...]
EN Various kinds of factors are found in eateries. They can be harmful for the health of workers at different workstations, e.g., cooks and waiters. Chemical compounds used or formed during different gastronomic tasks are often little known and employers disregard them. This article discusses various c[...]
6
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Spinosad jako produkt fermentacji bakterii glebowych, Saccharopolyspora spinosa jest dopuszczony do stosowania w systemie rolnictwa ekologicznego. Relatywnie nieszkodliwy w stosunku do większości organizmów pożytecznych. W Polsce stosowany głównie do zwalczania szkodników w szklarniowych uprawach ro[...]
EN Spinosad is derived from fermentation products of an actinomycete bacterium, Saccharopołyspora spinosa. It is allowed for use in organic agriculture and it is relatively non-toxic to beneficial organisms, except of bees. In Poland spinosad is used mainly to control of omamental plants' pests in the [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 177-187
EN The project management is a specialised branch of management that has evolved b co-ordinate and control some of the complex activities of modern industry. Because project management is about change, project management is about change manage ment. In this article is presented what is a project and ho[...]
8
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2013 Nr 4 (78) 135--148
PL W artykule przedstawiono zwalidowaną metodę oznaczania triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu (triazotanu(V) glicerolu, TNG, nitrogliceryny) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC/ECD). Najmniejsze stężenie triazotanu(V)-propano-1,2,3- u, jakie można oznaczyć przy s[...]
EN This paper describes a fully validated method for analyzing glyceryl trinitrate (nitroglycerin) with gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD). The lowest concentration of glyceryl trinitrate, which can be determined with this method is 0.007 mg/m The use of RTX-5M capillary colum[...]
9
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2013 Nr 1 (75) 153--163
PL Na podstawie wyników badań opracowano metodę oznaczania heksachlorocyklopentadienu w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC/ECD). Metoda umożliwia oznaczanie heksachlorocyklopentadienu w zakresie stężeń 0,008 ÷ 0,23 mg/m-3. Zastoso[...]
EN This article describes a fully validated methodology for analysing hexachlorocyclopentadiene with gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD). Hexachlorocyclopentadiene can be determined in workplace air at the concentration range from 0.008 to 0.23 mg•m-3.The use of Rtx-5ms capillar[...]
10
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 1 (71) 83--87
PL Metoda polega na adsorpcji par 2-(dietyloamino) etanolu na żywicy XAD-7, desorpcji acetone i analizie chromatograficznej(GC/FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 1,3 mg/m3.
EN The determination method is based on the adsorption of 2-diethylaminoethyl alcohol vapours on XAD-7 sampling tubes (60/30 mg sections), desorption with 1 ml of acetone and gas chromatographic (GC/FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of the method is 1.3 mg/m3.
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 236--241
PL W artykule omówiona została nowoczesna metoda regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow, znajdująca zastosowanie w azotowaniu wybranych elementów pojazdów samochodowych. Dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych opisujących kinetykę wzrostu warstwy azotowanej możliwe jest opracowanie specjalnie dedyk[...]
EN Paper presents new method of controlled gas nitriding called ZeroFlow, which is used for nitriding of selected motor vehicles components. Through the use of simulation models it was possible to develop the specially dedicated process with specific parameters; it allows forming of nitrided layer with[...]
12
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2016 Nr 1 (87) 19--31
PL N,N’-bis(2-Aminoetylo)etylenodiamina (TETA) jest żółtawą, lekko oleistą cieczą, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. N,N’-bis(2-Aminoetylo) etylenodiamina jest powszechnie stosowana jako: utwardzacz żywic epoksydowych, półprodukt przy produkcji środków pomocniczych (w przemyśle papierniczym, włókie[...]
EN Triethylenetetramine (TETA) is a yellowish, slightly oily liquid very soluble in water. Triethylenetetramine is frequently used as a curing agents for epoxy resins, intermediary for auxiliary agents used in the paper industry, the textile industry and in glues or intermediate for asphalt emulsifiers[...]
13
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 1 (67) 73--78
PL Metoda polega na adsorpcji par 2-cyjanoakrylanu etylu na żywicy XAD-7 pokrytej kwasem fosforo-wym(V), desorpcji mieszaniną kwasu fosforowego w acetonitrylu i analizie chromatograficznej (HPLC/UV) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,06 mg/m³.
EN This determination method is based on the adsorption of ethyl 2-cyanoacrylate vapours on phosphoric acid-treated XAD-7 sampling tubes (80/40 mg sections), desorption with 2 ml of acetonitryle and high performance liquid chromatographic (HPLC/UV) analysis of the resulting solution. The determination [...]
14
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2017 Nr 1 (91) 151--165
PL Octan n-butylu i jego izomery (octan izobutylu i octan sec-butylu) są bezbarwnymi, palnymi cieczami o owocowym zapachu. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne są powszechnie stosowane jako rozpuszczalniki organiczne oraz składniki mieszanek rozpuszczalnikowych w różnych gałęziach przemysłu.[...]
EN n-Butyl acetate and its isomers, isobutyl acetate and sec-butyl acetate, are colorless, flammable liquids with a fruity odour. Because of their physicochemical properties they are commonly used as organic solvents and compounds of solvent mixtures in various industries. The aim of this study was to [...]
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1075--1081
PL W artykule omówiony został symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej, będący aplikacją wspierającą nowoczesną metodę regulowanego azotowania gazowego – ZeroFlow. Metoda ZeroFlow znajduje zastosowanie w azotowaniu wybranych elementów pojazdów samochodowych, takich jak: wały korbowe, wałki rozrząd[...]
EN Paper presents simulator of the kinetics of nitrided layer growth. Simulator of the kinetics of nitrided layer growth is an application, which supports new method of controlled gas nitriding called ZeroFlow. ZeroFlow method is used for nitriding selected car engine parts, such as crankshafts, camsha[...]
16
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W krótkich testach oceniono zdolność do skutecznego infekowania owadów pułapkowych G. mellonella przez wybrane gatunki i izolaty nicieni owadobójczych pochodzących z różnych rejonów geograficznych. Owady były eksponowane na działanie 20 larw nicieni w trzech temperaturach - 15, 20, 28°C przez 72 god[...]
EN Four steinernematid and one heterorhabditid isolates were tested for infectivity to Galleria mellonella larvae at different temperatures. The short tests were conducted at 15,20 and 25°C using 30 insects per temperature and nematode isolate variant. Insects were placed individually into cups filled [...]
17
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 4 (38) 65--70
PL Metoda polega na zatrzymaniu aerozolu 2-fenoksyetanolu na filtrze polipropylenowym i adsorpcji par na węglu aktywnym, desorpcji roztworem metanolu w dichlorometanie i analizie chromatograficznej (GC-FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 14,37 mg/m3.
EN This method is based on arresting 2-phenoxyethanol areosole on a polypropylene filter and adsorption of vapours on activated charcoal, desorption with 5% methanol in dichloromethane and a gas chromatographic (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of this method is 14.37[...]
18
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2005 Nr 4 (46) 101--106
PL Metoda polega na adsorpcji par chlorku allilu na węglu aktywnym, desorpcji N,N-dimetyloformamidem i analizie chromatograficznej (GC-FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,2 mg/m3.
EN This determination method is based on the adsorption of allyl chloride vapours on activated charcoal (200/50 mg sections), desorption with N,N-dimethylformamide and a gas chromatographic with flame ionization detection (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of the metho[...]
19
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2004 Nr 4 (42) 47--52
PL Metoda polega na adsorpcji par disiarczku dimetylu na węglu aktywnym, desorpcji dichlorometanem i analizie chromatograficznej (GC-FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,3 mg/m3.
EN The determination method is based on the adsorption of dimethyl disulfide vapours on activated charcoal (100/50 mg sections), desorption with dichloromethane and a gas chromatographic with flame ionization detection (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of the method i[...]
20
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 5 74--78
PL Bardzo istotnym parametrem opisującym jakość oświetlenia jest poprawność oddawania barwy oświetlanych obiektów. Współcześnie jako miara tej poprawności stosowany jest wskaźnik Ra (CRI) opracowany przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową CIE. W pracy wskazano, że miara ta posiada wiele niejednoznac[...]
EN Lighting is describing by very important parameter which is ability to proper color rendering of illuminated objects. Nowadays for this is used CIE CRI which is developed by the International Commission on Illumination. In this paper indicated, that this measure has a number of ambiguities in the in[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last