Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2002 T. 5, nr 2 117-123
PL Zaprezentowano rezultaty badań przeprowadzonych dla pięciu wybranych węglowych sit molekularnych, produkowanych na skalę przemysłową (BF-H2, D55/2, F30/470 A, Takeda 5A i MSC 5A) pod kątem produkcji gazu wzbogaconego w metan w równowagowym procesie PSA (pressure swing adsorption). Mikro- i mezoporow[...]
EN The paper aims to present the results of the studies on five carbon molecular sieves, manufactured on an industrial scale (D55/2, BF-H2, Takeda 5A, F30/470A, MSC-5A), with respect to their applicability in the enrichment of methane containing gases in the equilibrium PSA (pressure swing adsorption) [...]
2
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Omówiono możliwości otrzymywania porowatych adsorbentów węglowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie w procesach adsorpcyjnego wzbogacania w metan gazów zaazotowanych. Przedstawiono metody preparatyki i modyfikacji, wyniki badania właściwości adsorpcyjnych oraz określono przydatność [...]
EN Prospects of preparation porous carbonaceous adsorbents for methane recovery from nitrogenated natural gases in PSA process is presented. Raw material was modified by steam activation and next by heat treatment in inert atmosphere. Effect of modification conditions on the porous structure and select[...]
3
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2004 T. 7, nr 3/4 305-316
PL Porównano produkowane przemysłowo i wytwarzane laboratoryjnie węglowe sita molekularne pod kątem możliwości ich zastosowania do wydzielania metanu z mieszanin CH4/N2 w procesach kontrolowanych przez równowagę adsorpcyjną oraz sita molekularne do wydzielania metanu z mieszanin CH4/CO2 oraz azotu z po[...]
EN Selection of Carbon Molecular Sieves for Separation of Gas Mixtures Methane recovery from gaseous mixtures has both economical and ecological aspect. Methane from different waste gases like mine gases, nitrogenated natural gases and biogases can be treated as the local source for production electric[...]
4
76%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 3 353--359
PL Zwiększająca się ilość odpadowych tworzyw sztucznych stwarza wiele istotnych problemów technicznych, ekologicznych i ekonomicznych. Konieczność rozwiązywania powyższych problemów narzucają także obowiązujące przepisy prawne. Interesującym z poznawczego i utylitarnego punktu widzenia kierunkiem zagos[...]
EN Activated carbons are widely used in gas purification and separation, solvent recovery, wastewater treatment, etc. It is recognized that the pore structure is the most important property of activated carbons for their application in adsorption processes. Many investigations have been performed to ex[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Trzy metody pomiarów laboratoryjnych opartych na różnych procesach fizycznych, tj. porozymetrię rtęciową, badania z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego oraz adsorpcję i desorpcję par azotu wykorzystano do badania fizycznych własności skał mułowcowych wieku sylurskiego i ordowic[...]
EN Three methods based on different physical phenomena, i.e. mercury porosimetry, NMR experiment and adsorption/desorption of nitrogen vapors were used to determine various parameters of the Silurian and Ordovician mudstones from the Baltic Syneclize. Selected other parameters like density and TOC were[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last