Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W referacie omówiono problematykę zwalczania hałasu pochodzącego z hydraulicznych układów centralnego zasilania dużej mocy, montowanych na pokładach współczesnych produktowców i chemikaliowców do zasilania pomp ładunkowych. Opisano strukturę hydraulicznego układu centralnego zasilania oraz poszczegó[...]
EN The paper presents the problems of fighting the noise coming from hydraulic central loading systems with big power installed on modern product and chemical tankers to supply cargo pumps. The structure of a hydraulic central loading system is described along with its components and main noise sources[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 31-39
PL W artykule przedstawiono koncepcję okrętowego systemu załadunku bur-towego, stosowanego na pokładach wielozadaniowych statków do trans-portu papieru drogą morską. Opisano poszczególne części systemu załadowczego oraz zależności między nimi. Zaprezentowano system napędu i sterowania hydraulicznego. P[...]
EN The paper presents a concept of a ship's side loading system with hydraulic drive, used on board modern multipurpose vessels for the transport of paper by sea. The structure of the loading system is divided into functional parts. The relations between these parts are described. The hydraulic drive a[...]
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 6 5-7
PL Opisano system awaryjnego rozładunku zbiornika ładunkowego standardowo wykorzystywany na współczesnych produktowcach I chemikaliowcach. Przedstawiono konstrukcję przenośnej pompy ładunkowej z napędem hydraulicznym. Pokazano sposób zasilania pompy z wykorzystaniem istniejącego na pokładzie hydraulicz[...]
EN The emergency unloading system of cargo tank standard used on modern product and chemical tankers has been presented in the paper. Design of portable cargo pump with hydraulic drive has been described. Supply way with use o existing on ship board hydraulic central loading system has been shown as w[...]
4
100%
Transport Przemysłowy
2007 nr 1 (27) 67-72
PL W pracy przedstawiono technikę burtowego systemu załadunku poziomego papieru jako ładunku oraz problemy związane z jego transportem drogą morską. Zaprezentowano rozwiązanie konstrukcyjne systemu zamontowanego na pokładzie statku m/s "Stadiongracht", zbudowanego przez Stocznię Szczecińską SA dla arma[...]
EN The technology of Ship-side horizontal loading system on modern paper-carrier vessels has been presented in the paper. Paper properties as cargo and problems with their transport by sea are described. The solution of system structure on board of m/s "Stadiongracht", build by Szczecin Shipyard for S[...]
5
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Artykuł prezentuje podstawy prawne prowadzenia katastru nieruchomości oraz rejestracji praw do nieruchomości w Federacji Rosyjskiej (stan obecny oraz zmiany, które zaszły w tych dziedzinach w latach 2009-2010). Na początku wskazano cechy specyficzne prawodawstwa rosyjskiego dotyczące obrotu nierucho[...]
EN The paper presents legal bases for maintaining the property cadastre and for registration of property rights in the Russian Federation (the current status and modifications, which occurred in those areas in the period 2009-2010). At the beginning specific features of the Russian legislation and prop[...]
6
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2008 Vol. 19 5-16
PL W pracy przedstawiono system przeładunku bitumenu z napędem hydraulicznym, zamontowany na pokładzie produktowca m/t "Kakariki", zbudowanego przez Stocznię Szczecińską dla armatora Shell z Nowej Zelandii. Zwrócono uwagę na problemy związane z koniecznością ciągłego i intensywnego grzania ładunku płyn[...]
EN The cargo system for bitumen transportation with hydraulic drive, mounted on board of product tanker 'Kakariki', build by Szczecińska Shipyard for Shell/New Zealand has been presented in the paper. The attention on problems with necessity of continuous and intensive liquid bitumen heating are focuse[...]
7
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2006 Vol. 17 47-58
PL W referacie przedstawiono wpływ gęstości różnych ładunków płynnych spotykanych w transporcie morskim na wielkość wynikowej raty wyładowczej zanurzeniowych pomp ładunkowych z napędem hydraulicznym stosowanych na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Opisano hydrauliczny układ centralnego zas[...]
EN The influence of different liquid cargo density on discharge rate of hydraulic submerged cargo pumps on modem product and chemical tankers is presented in the paper. Main parts of hydraulic structure of a/m system and cargo pump torque controller functions are described. The formula is given for the[...]
8
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2007 Vol. 18 5-16
PL W pracy przedstawiono koncepcję napędu i sterowania hydraulicznego zanurzeniowych pomp balastowych na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Opisano ideę systemu balastowego nowego typu z wykorzystaniem zanurzeniowych pomp balastowych. Zaprezentowano konstrukcję zanurzeniowej pompy balastowe[...]
EN The concept of hydraulic drive and control of submerged ballast pumps on mode product and chemical tankers is presented in the paper. The new type ballast syste idea with submerged ballast pumps is described. The structure of submerged ballast pump with hydraulic drive and flow control is shown One [...]
9
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2008 Vol. 19 17-31
PL W artykule przedstawiono problematykę zwalczania hałasu pochodzącego z hydraulicznych układów centralnego zasilania dużej mocy, montowanych na pokładach współczesnych produktowców i chemikaliowców. Opisano strukturę hydraulicznego układu centralnego zasilania oraz pomp ładunkowych. Scharakteryzowano[...]
EN The problems of the noise proceeding from big power hydraulic central loading systems, installed on board of modern product and chemical tankers are presented in the paper. One described the structure of the hydraulic central loading system and cargo pumps as main hydraulic energy receivers. Main so[...]
10
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W referacie przedstawiono wpływ własności różnych ładunków płynnych na wielkość wynikowej raty wyładowczej zanurzeniowych pomp ładunkowych z napędem hydraulicznym stosowanych na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Opisano budowę głównych elementów zanurzeniowych pomp ładunkowych oraz stru[...]
EN The paper presents the influence of different liquid cargo properties on discharge rate of hydraulic submerged cargo pumps on modern product and chemical tankers is presented in the paper. Main parts of submerged cargo pumps and hydraulic drive system are described. Some examples of technical soluti[...]
11
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 1 20-24
PL Przedstawiono koncepcję napędu i sterowania pomp balastowych typu zanurzeniowego, stosowanych na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach, z wykorzystaniem istniejącego hydraulicznego układu centralnego zasilania. Opisano konstrukcję zanurzeniowych pomp balastowych i główne elementy systemu hyd[...]
EN The idea of hydraulic drive and control of submerged ballast pumps with using of hydraulic central loading system on modern product and chemical tankers is presented in the paper. The structure of submerged ballast pump and main parts of hydraulic system mounted on board of product tanker B573-I cla[...]
12
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2007 Vol. 18 17-30
PL W pracy przedstawiono system burtowego załadunku papieru z napędem hydraulicznym, stosowany na nowoczesnych papierowcach do transportu papieru drogą morską. Opisano ideę systemu ładunkowego papieru z wykorzystaniem podnośników burtowych. Pokazano strukturę układu hydraulicznego centralnego zasilania[...]
EN The concept of ship' s side loading system with hydraulic drive, used on board of modem paper carriers for transport of paper by sea is presented in the paper. The idea of paper cargo system with elevators are described. The structure of hydraulic central loading system for powering of loading syste[...]
13
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2006 Vol. 17 37-46
PL W referacie przedstawiono ideę napędu i zasilania steru strumieniowego dużej mocy zasilanego z hydraulicznego układu centralnego zasilania na nowoczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Opisano główne części struktury wspomnianego układu napędu i sterowania. Zaprezentowano rozwiązanie napędu ster[...]
EN The idea of high power bow thruster powering from hydraulic central loading system on modern product and chemical tankers has been presented in the paper. Structure and main parts of hydraulic drive and remote control systems are described. The solution of bow thruster drive system mounted on board [...]
14
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2005 Vol. 16 25-32
PL W referacie przedstawiono koncepcję układu sterowania wydajnością pomp ładunkowych zasilanych z hydraulicznego układu centralnego zasilania na nowoczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Opisano główne części struktur wspomnianych układów. Pokazano problemy ze stabilizacją raty wyładowczej ładunku[...]
EN The concept of capacity control of hydraulic cargo pumps powered by hydraulic central loading system on modern product and chemical tankers is presented in the paper. Main parts of hydraulic structure of a/m system is described. The problems with stabilisation of liquid cargo discharge rate are show[...]
15
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 6 11-15
PL Przedstawiono system przeładunku bitumenu z napędem hydraulicznym, zamontowanym na pokładzie produktowca. Opisano koncepcję napędu hydraulicznego pomp ładunkowych. Pokazano układ centralnego zasilania hydraulicznego, do którego podłączono układ napędu. Wskazano na zalety takiego rozwiązania.
EN The bitumen cargo with hydraulic drive, mounted on board of a product tanker is presented. The concept of cargo pumps hydraulic drive system is described. Hydraulic central loading system with connected drive system is shown. Advantages and disadvantages of presented solution are discussed.
16
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 19-28
PL Zaprezentowano koncepcję centralnego hydraulicznego systemu zasilania. Przedstawiono typowe struktury ww. systemów, opisując realacje pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi a także system sterowania układem. Podano przykładowe rozwiązania praktyczne ww. układów.
EN The paper presents a concept of central hydraulic loading system. A typical structure of such a system is divided into functional parts. Relations between these parts are described. Hydraulic installation and its execution for marine operation is presented. Some examples of hydraulic drive units app[...]
17
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2003 nr 5 14-16
PL Przedstawiono hydrauliczny napęd steru strumieniowego o stałym skoku śruby napędowej, ze sterowaniem dławieniowym, zainstalowany na produktowcu m/t AMARANT. Opisano przede wszystkim elementy układu hydraulicznego oraz kartę elektroniczną, którą wykorzystano do zdalnego sterowania pracą steru strumie[...]
EN The fixed pitch propeller bow thruster hydraulic drive system with throttle control on board of product tanker m/t AMARANT is presented. Main parts of hydraulic structure of a/m system and electronic card for remote control of bow thruster from ship navigation bridge are described.
18
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2003 nr 4 13-16
PL Przedstawiono koncepcję układów centralnego zasilania na produktowcach i chemikaliowcach. Opisano główne części struktury układów. Wskazano na trudności z uruchomieniem układu, jego zalety i wady. Zaprezentowano kilka przykładowych rozwiązań.
EN The concept of central loading systems on product and chemical tankers is presented. Main parts of structure of a/m systems are described. The problems with start-up of the system and their advantages and disadvantages are presented. Some examples of solutions are given.
19
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 1 37-41
PL Przedstawiono koncepcję napędu hydraulicznego wirowych pomp ładunkowych typu zanurzeniowego, montowanych na pokładach współczesnych produktowców i chemikaliowców. Opisano hydrauliczny system centralnego zasilania, konstrukcję pomp ładunkowych oraz ich sterowanie. Przedstawiono charakterystyki robocz[...]
EN The concept of ship centrifugal submeged cargo pupm hydraulic system mounted on board of modern product and chemical tankers was presented. The hydraulic central loading system, structure of cargo pumps with control was described. Performance characteristisc of typical cargo pump were shown. Some ex[...]
20
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 10 123--126
PL W pracy przedstawiono hydrauliczny system zdalnego sterowania zaworami balastowymi, zęzowymi i paliwowymi zamontowany na uniwersalnych masowcach m/s. „Star Ikebana” i „Star Indiana”. Opisano strukturę układu sterowania. Przedstawiono zalety i wady opisywanego systemu.
EN The hydraulic remote control system of ballast, bilge and fuel oil on modern general cargo carriers m/s „Star Ikebana” and „Star Indiana” been presented in the paper. The structure of hydraulic system are described. Advantages and disadvantages of presented control system are shown.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last