Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 6 (69) 52-53
PL Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Eko Dolina zlokalizowana jest w województwie pomorskim w gminie Wejherowo i obsługuje około 440 000 mieszkańców z miast i gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Szemud i Luzino.
2
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 4 35-39
PL W artykule zaprezentowano nowe urządzenia tzw. małej mechanizacji zaprojektowane i produkowane w OBRDiUT.
3
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 2 11-19
PL W artykule zaprezentowano metodykę i programy do obliczeń wałów i łożysk w reduktorach zębatych, stosowanych w dźwignicach.
4
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1999 Nr 1 40-45
PL W artykule zaprezentowano niektóre aplikacje i sposoby wykorzystania CAD do konstruowania dźwignic w OBRDiUT "Detrans".
5
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 1 19-21
PL W artykule zaprezentowano nowe programy wykorzystywane przy projektowaniu układów linowych w mechanizmach dźwignic.
6
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2001 Nr 2 12-17
PL W artykule zaprezentowano metodykę i programy do obliczeń reduktorów zębatych, stosowanych w dźwignicach.
7
63%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
1998 R. 4, nr 9 127-153
PL W artykule przedstawiono opis konfigurowania środowiska QNX Neutrino SDK oraz sposoby generowania w nim systemu operacyjnego i aplikacji użytkowych dla platformy sprzętowej Intel EXPLR2 do projektowania systemów wbudowanych czasu rzeczywistego.
8
63%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
1999 R. 5, nr 10 81-108
PL W artykule przedstawiono wyniki realizacji pierwszego etapu budowy wielokomputerowego stanowiska przetwarzania danych multimedialnych. Stanowisko to w wersji laboratoryjnej umożliwia rozproszone przetwarzanie danych multimedialnych obsługując procesy akwizycji sygnałów wideo i audio, cyfrowego prze[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 11 1491-1498
10
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Kościoły to specyficzne obiekty budowlane o różnej wielkości. W Polsce można spotkać zarówno olbrzymie gotyckie kościoły o bardzo dużej stabilności klimatu wewnętrznego jak też niewielkie kościoły drewniane, dla których parametry powietrza zewnętrznego jak i zyski ciepła i wilgoci oddawane przez wie[...]
EN Churches are specific building objects of different sizes. In Poland the immense gothic churches may be found with a very great stability of inner climate. There are also little wooden churches where the parameters of external air and the gains of heat and humidity generated by the believers bring a[...]
11
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 175-184
PL Polimer i surfaktant oddziałując ze sobą tworzą kompleks, którego własności często różnią się znacznie od własności czystych składników. Te wzajemne oddziaływania można badać mierząc takie wielkości jak np.: napięcie powierzchniowe, lepkość, adsorpcję czy też zmiany elektrokinetyczne granicy faz cia[...]
EN Mutual interactions of ionic polymer with ionic surfactant on alumina surface in system PAA/SDS/Al2O3/NaCl solution system were studied. The research was preceded by studies of the polymer and surfactant in aqueous solution. Obtained data were used for explanation of adsorption equilibrium in the al[...]
12
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W artykule określono wielkość zasilania wód podziemnych na podstawie infiltracji opadów atmosferycznych. Badania prowadzono w zlewniach dwóch rzek: Rudawy i Stradomki, zlokalizowanych w południowej Polsce. Zasilanie z infiltracji opadów uzyskano na podstawie średniej wielkości opadów atmosferycznych[...]
EN The paper describes the assessment of groundwater recharge on the basis of precipitation infiltration. Investigations were carried out on two selected catchments located in southern Poland: Rudawa and Stradomka. Groundwater recharge was assessed on the basis of the mean precipitation value and effec[...]
13
63%
Logistyka
PL W sytuacji, gdy liczba samochodów na świecie według danych statystycznych osiągnie 1,2 miliarda w 2020 roku czyli dwukrotnie więcej niż w chwili obecnej, aspekt ekologiczny silników spalinowych staje się wyjątkowo ważnym elementem ich pracy. Zatem już dziś koniecznością staje się fakt ograniczania d[...]
EN In a situation when, according to the statistics, the number of cars in the world will increase by 1,2bn by the year 2020, i.e. the current number is expected to double, the ecological aspect of the internal combustion engines is becoming an exceptionally important element of their work. As a result[...]
14
51%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Results presented in this paper consider research on the influence of the presence of surfactants (cationic CTAB, anionic SDS) on adsorption of poly(acrylic acid) (PAA) at the titanium dioxide/solution interface. Research was carried out as a function of concentration of surfactants and the way of i[...]
15
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Numeryczny regionalny model migracji azotanów opracowano dla zlewni Raby o powierzchni 1537 km(2), karpackiego dopływu Wisły. Model przygotowano w celu prognozy zmian jakości wód podziemnych w tej zlewni. Do interpolacji zmienności przestrzennej współczesnych stężeń azotanów w wodach podziemnych zas[...]
EN A numeric regional model of nitrate transport in groundwater was developed for the Raba river watershed, about 1537 km(2), which is a Carpathian tributary of the Vistula River. The model was prepared to predict groundwater quality changes in the watershed. For the spatial variability interpolation [...]
16
45%
Polish Journal of Chemistry
EN The O-specific polysaccharide from Enterobacter sakazakii cell was isolated and structurally characterized. Lipopolysaccharide (LPS) was obtained from cell mass by hot phenol- water extraction procedure. Mild acid hydrolysis followed by gel filtration provided pure O-antigen (OPS). Two-stage sugar a[...]
17
39%
Acta Chromatographica
2014 Vol. 26, no. 3 473--484
EN The evaluation of several derivatization procedures for the gas chromatographic analysis of selected anticancer pharmaceuticals (cyclophosphamide, iphosphamide, flutamide, chlorambucil, and melphalan) in the presence of tricyclic antidepressants was carried out. Among the methods, concerning trimeth[...]
18
39%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2016 nr 4 22--28
EN The problem of nosocomial infections is nothing new. In places, where people, The problem of nosocomial infections is nothing new. In places, where people, whose immune system is weakened, are gathered and subjected to various kinds of treatments, the risk of infection increases considerably. The us[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last