Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 41--44
PL W artykule opisano metodę sterowania jednofazowym przekształtnikiem stosowanym w systemie UPS. Zastosowano układ uczący się co gwarantowało płynną pracę systemu. Bazujący na chwilowych wartościach sterownik w sprzężeniu zwrotnym zapewniał dobrą dynamikę.
EN This paper presents a high performance control scheme for a single phase uninterruptible power supply (UPS) inverter. In the proposed structure, a learning-type controller eliminates periodic disturbances and therefore guaranties high steady-state performance while an instantaneous feedback controll[...]
2
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 171-175
PL Przedstawiono metodę optymalizacji skuteczności sześciofazowego silnika indukcyjnego zasilanego za pośrednictwem SVPWM przy wykorzystaniu techniki SC. Metoda SC bazuje na kontroli strumienia w celu osiągnięcia maksimum wydajności przy małych obciążeniach i małej prędkości. Zaproponowana kontrola str[...]
EN This paper deals with the efficiency optimization of Field Oriented Control (FOC) of a six-phase induction motor supplied by Space Vector PWM (SVPWM) using the flux Search Controller (SC) technique. The proposed technique is based on controlling flux to achieve maximum efficiency at light load or lo[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 347-350
PL Przedstawiono system do badania trójfazowej lini transmisyjnej. Metoda wykorzystuje falę wędrująca i dyskretną transformatę falkową oraz system GPS. Badania wykazały przydatność systemu do lokalizacji uszkodzeń sieci.
EN In this paper two approaches are proposed based on Discrete Wavelet Transform (DWT) and traveling wave to locate the fault of the three phase transmission line. The exact fault position is determined according to the instances in time when the fault waves arrive at each locator location and wave spe[...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 238-246
PL W artykule zaprezentowane układ sterowania bezszczotkowym silnikiem DC z wykorzystaniem sterownika Neuro-Fuzzy. Dla poprawienia efektywności uczenia sieci zamiast wstecznej propagacji błędu zaproponowano algorytm wykorzystujący logikę rozmytą. Sterownik okazał się być dokładny, odporny i o dużej efe[...]
EN Brushless DC (BLDC) motors have been widely used in many field of drives for their high power/weight, high torque, high efficiency, long operating life, noiseless operation, high speed ranges and ease of control. In this paper, a Neuro-Fuzzy Controller (NFC) based on supervisory learning is presente[...]
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 6 132-139
PL Przedstawiono analizę strategii DTC w napędzie pięciopoziomowym i zaproponowano 24-sektorową tabelę przełączeń. Strumień był ulepszony dzięki zastosowaniu cyfrowego filtru dolnoprzepustowego o różnej częstotliwości odcięcia. Wprowadzono algorytm kompensacji błędu amplitudy i fazy dla różnych prędkoś[...]
EN This paper gives a detailed analysis of direct torque control (DTC) strategy in a five-level drive and proposes a 24-sector switching table. Also, flux estimation has been improved by a discrete-time low-pass filter (LPF) with variable cut-off frequency. Algorithm to compensate the amplitude and pha[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 269-275
PL Problemy przepięć i rezonansów powodujących uszkodzenia izolacji stojana są dobrze znanym problemem napędów niskonapięciowych. W artykule zbada no podobne zjawiska występujące w napędach średniego napięcia i zaproponowano metody zapobiegania tym problemom na przykładzie pięciopoziomowego napędu ze s[...]
EN The overvoltage and resonance problems that cause early defects in the stator winding insulation are well known in the low voltage drives. This paper investigates these problems the medium voltage drives and offers the necessary measures to prevent these problems in a DTCcontrolled five-level flying[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 134-138
PL W artykule analizowano zastosowanie przekształtnika typu buck do zasilania diod LED. Zaproponowano nowy układ z uwzględnieniem elementów zakłócających pracę. Zastosowano sterowanie prądem krytycznym dla poprawy jakości pracy przekształtnika. Analizowano właściwości dynamiczne układu.
EN Buck converter has a good aptitude for LED driver application. Here a new technique introduced to control and model a buck converter in the closed loop condition using Lagrange equation. To improve the final model accuracy, parasitic elements of the converter are taken into account. The main advanta[...]
8
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 144-147
PL W artykule zaprezentowano nową metodę redukcji składowej wspólnej elektromagnetycznych interferencji w przekształtniku typu boost. W metodzie zastosowano pasywny układ do dopasowania impedancji w celu zmniejszenia składowej wspólnej prądu. Wstawiony w układ mostka dławik umożliwia zrównoważenie tego[...]
EN EMI filter is an essential part of the modern switching power supplies contributing to significant price and size. This paper presents a new method to reduce the common mode (CM) electromagnetic interference (EMI) of the boost converter. Conventional methods rely on impedance mismatch or active nois[...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 4 286-292
PL Prądy łożyskowania w silniku indukcyjnym powodowane przebiciem w cienkiej warstwie smaru są jedną z głównych przyczyn uszkodzenia łożysk i jest funkcją składowej wspólnej napięcia CMV. W artykule zaprezentowano tabele przełączeń umożliwiającą redukcję CMV w sterowniku bezpośredniej kontroli momentu [...]
EN Bearing currents in induction motors caused by breakdown of thin layers of grease (electrical discharge machining) known as the main factor in bearing damage and is a function of common mode voltage (CMV). In this paper various switching tables to reduce CMV and thus bearing currents in a DTC-contro[...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 268-272
PL W pracy analizowana jest niezawodność modularnego przekształtnika z celkami typu półmostek i cały mostek. Do analizy użyto łańcucha Markova. Porównano też dwie metody poprawy niezawodności - jako kryterium przyjmując tolerancję błędu. Stwierdzono przewagę układów wykorzystujących półmostek.
EN This paper studies the reliability of modular inverters with Half-Bridge and Full-Bridge cells. To calculate their reliability Markov Chain which models a sequence of random variables has been used. Therefore two main methods of reliability enhancement will be compared. Selecting one of these method[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last