Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zawiera analizę przeprowadzonych modyfikacji układów napędowych autobusów komunikacji miejskiej w aspekcie koniecznych i możliwych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego uzasadnienia na przykładzie autobusów marki JELCZ typ 120M/1, 120 MD oraz M11. Analiza oparta jest na wynikach eks[...]
2
100%
Journal of KONES
PL Problematyka zasilania silników paliwami alternatywnymi w aspekcie wymogów ochrony środowiska , oraz sytuacji ekonomicznej kraju jest w chwili obecnej ważna i aktualna. Zastosowanie paliw innych niż olej napędowy ma wpływ na osiągi silnika oraz skład gazów spalinowych. Opracowanie stanowi część bada[...]
EN The problem of fuelling the engines by the alternative fuels in the aspect of requirements of environmental protection as well as the economical country situation is very important and present at that moment. The use of other fuels than diesel oil has an effect on the engine performance and on the e[...]
3
100%
Journal of KONES
EN The paper presents a test of a self-ignition engine equipped with high-pressure fuel-dosing system based on injection units with electronic control system. The engine was fuelled with conventional fuel and few kinds of non-converted vegetable oil. The analysis of the experiment results correlated wi[...]
4
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 806--810
PL W dyskusji nad paliwami alternatywnymi przewija się zagadnienie jakości procesu spalania uzależnione od właściwości tych paliw. Parametry fizykochemiczne paliw decydują między innymi o kształcie strugi wtryskiwanego paliwa, co przenosi się na sposób tworzenia mieszaniny z powietrzem. W pracy zapropo[...]
EN The debate on alternative fuels includes quality of combustion process depends on the properties of these fuels. The physicochemical parameters of fuel determine besides other the shape of the fuel jet, which effects on creation of mixture with air. The paper proposes a simplified method for assessi[...]
5
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule podjęto próbę analizy oraz zweryfikowania możliwości zastosowania paliw typu biodiesel do napędu maszyn górniczych w podziemnych kopalniach rud miedzi. Dokonano analizy obowiązujących wytycznych dotyczących norm toksyczności w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie z [...]
EN An attempt to perform analysis and verification of a possible application of the bio-diesel-type fuels to drive self-propelled mining machines in underground copper ore mines is presented in the article. Analysis of guidelines concerning toxicity standards valid in European Union countries, United S[...]
6
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań hamownianych silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym oraz estrem metylowym oleju rzepakowego. wyniki przestawionych jednostkowych badań nie upoważniają wg autorów do wyciągnięcia wniosków uogólniajacych. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że silniki zasil[...]
EN The paper present the results of the tests conducted in an engine test house for a diesel engine fuelled with diesel oil and rape oil methyl esters. The results of unitary tests desribed in the paper do not allow to generalize the conclusion. It is however probable that the settings of the engines f[...]
7
51%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper presents the results of tests carried out on two spark-ignition engines: 1.4BZ 90CV CD and 1.4BZ 120CV CD installed in new Fiat Bravo (model 198, version 54A) motor cars. The latter engine model (120CV) was equipped with a supercharging system. The investigations consisted in comparing eng[...]
8
51%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper presents the results of tests carried out on two new cars: a Fiat Bravo (model 198, version 54A) with the 1.4BZ 90CV CD spark-ignition engine and the same Fiat Bravo model with the 1.4BZ 120CV CD spark-ignition en-gine equipped with a supercharging system. The car body vibrations experimen[...]
9
51%
Journal of Polish CIMAC
EN The European Union 2009/28WE directive treating promotion and using of energy from alternative sources assumes that bio-components addition to conventional fuel should account for 7 % for diesel oil and 10 % for petroleum. The aim of this study is finding answer for a question if that numbers are re[...]
10
51%
Journal of KONES
EN It is oblivious, various properties of fuels cause different thermal loads of engines. Question is, how big is this effect and what fuel compound and its property play insignificant part. This paper is focused on problem of quality of diesel commercial fuels in Polish market and it is a challenge to[...]
11
51%
Journal of KONES
PL W pracy poruszono problem zastosowania EMKOR jako paliwa zasilającego silnik z zapłonem samoczynnym. Porównano właściwości fizykochemiczne olejów roślinnych oraz mineralnych z wymaganiami zawartymi w normach stosujących biodiesel. Na przykładzie oleju rzepakowego i alkoholu metylowego[...]
EN In this work it was introduced the problem of using the methyl ester of fatty acids from rapeseed oil (EMKOR) as an alternative fuel which feedings Diesel engine. An attention was paid on connection between physicochemical parameters of plant and mineral oils and it was related to appropriate values[...]
12
51%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 191--199
EN Mining machinery and equipment belong to the group of special machines working in extreme conditions. Mining machines are used in difficult conditions such as limited supplies of fresh air, heat from the rock, in places with high humidity and heavy dust. In other specifics related to the extraction [...]
13
51%
Journal of KONES
EN The inner atmosphere of a car vehicle became one of the most important environments of human life. Many elements inside of a car cabin are potential sources ofvolatile organic compounds (VOC's) which hazardous effect on human health is proved. To estimate quality of indoor air of a car the qualitati[...]
14
51%
Journal of KONES
EN This paper is focused on problem of quality of diesel commercial fuels in Polish market and an effect of their properties as well on engine parameters as environment The academic staff from Wrocław University of Technology put the own experience to the huge discussion by making research in the Wrocl[...]
15
51%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2003 nr 2 9-37
PL W artykule podjęto próbę analizy oraz zweryfikowania możliwości zastosowania paliw typu biodiesel do napędu maszyn górniczych w podziemnych kopalniach rud miedzi. Dokonano analizy obowiązujących wytycznych dotyczących norm toksyczności w krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem tendencji zachodząc[...]
EN An attempt to perform analysis and verification of a possible application of the bio-diesel-type fuels to drive self-propelled mining machines in underground copper ore mines is presented in the article. Analysis of guidelines concerning toxicity standards valid in European Union countries, taking i[...]
16
45%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na dwóch silnikach:1,6 105CV CD (silnik o zapłonie samoczynnym) oraz 1.4BZ 120CV CD (silnik o zapłonie iskrowym), zainstalowanych w nowych pojazdach samochodowych Fiat Bravo (Model 198, wersja 54A). Drugi z wymienionych silników zaopatrzony był w ukł[...]
EN The paper presents the results of tests carried out on two engines: 1,6 105CV CD (diesel engine) and 1.4BZ 120CV CD (spark-ignition engine) installed in new Fiat Bravo (model 198, version 54A) motor cars. The latter engine model (120CV) was equipped with a supercharging system. The investigations co[...]
17
45%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 2 61--66
EN This paper touches problem of transportation pollution focusing on NOx reducing in the India. There were India country chosen for study as the second populated country and most polluted cities in the world. As from statistics, it is known that more than 65% of Indian cars are old and they[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last