Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 8 5-12
2
100%
Problemy Kolejnictwa
2001 Z. 134 51-76
PL W pracy opisano dwie metody doświadczalnego wyznaczania własności dynamicznych toru, istotnych ze względu na wzajemne oddziaływanie pojazdu z torem w zakresie średnich częstotliwości. Omówiono przebieg wykonanych eksperymentów oraz podano wyznaczone doświadczalnie, dla warunków PKP, charakterystyki [...]
EN In the work two experimental methods for assigning dynamic track features for the sake of vehicle impact on the track in the medium frequency range are described. There are talked over the experiments run and given, for PKP conditions, dynamics track features as reception function. It is presented i[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszy referat zawiera opis pomiarów i metodyki obliczeń komfortu podróżowania taborem konwencjonalnym po torze o znacznej liczbie łuków.
EN This paper contains the description of measurements and method of evaluation comfort of passengers in conventional rolling stock on curved track. The study will be continued.
4
63%
Pojazdy Szynowe
2002 nr 3 10-13
PL Niniejszy referat zawiera opis pomiarów i metodyki obliczeń komfortu podróżowania taborem konwencjonalnym po torze o znacznej liczbie łuków
EN This paper contains the description of measurements and method of evaluation comfort of passengers in conventional rolling stock on curved track. The study will be continued.
5
63%
Problemy Kolejnictwa
2009 Z. 148 82-118
PL W artykule przedstawiono rys historyczny Kolei Dużych Prędkości, a także przegląd rozwiązań technicznych taboru do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych w Europie i na świecie. Scharakteryzowano podstawowe parametry techniczne pociągów międzyaglomeracyjnych zestawianych z klasycznych składów wagono[...]
EN An outline of the history of High Speed Trains is presented as well as a review of engineering solutions of the rolling stock intended for inter-agglomeration service in Europe and around the world. Basic technical parameters of the inter-agglomeration trains composed of conventional sets of wagons [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 85-92
PL W referacie omówiono czynniki mające wpływ na dopuszczalną prędkość jazdy w łuku, jak: przyśpieszenie odśrodkowe działajace na pasażera, przyśpieszenie odśrodkowe w płaszczyźnie toru, szybkości zmiany tych przyśpieszeń, prędkość wzniosu koła podczas jazdy po krzywej przejściowej, oraz prędkość przec[...]
EN Factors influencing permissible speed of passenger train in curve such as noncompensated lateral acceleration to which the passenger are subjected, noncompensated lateral acceleration in the track plane, jerk, vertical speed of wheel lift and car body roll speed are described in this paper. Results [...]
7
51%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano dwie metody doświadczalnego wyznacznika własności dynamicznych toru istotnych z punktu widzenia oddziaływania pojazdu na tor w zakresie średnio częstotliwościowym. Omówiono przebieg wykonanych eksperymentów oraz podano wyznaczone doświadczalnie dla warunków PKP charakterystyki dynami[...]
EN In the paper there are presented two methods of experimental investigation of the railway track dynamic and static properties essential from the viewpoint of the vehicletrack interaction in the medium frequency range. The technique of the performed experiments has been shown and some dynamic track c[...]
8
51%
Pojazdy Szynowe
2002 nr 3 46-52
PL W pracy opisano dwie metody doświadczalnego wyznaczania własności dynamicznych toru istotnych: punktu widzenia oddziaływania pojazdu na tor w zakresie średnio-częstotliwościowym. Omówiono przebieg wykonanych eksperymentów oraz podano wyznaczone doświadczalnie dla warunków PKP charakterystyki dynamic[...]
EN In the paper there arę presented two methods of experimental investigation of the railway track dynamic and static properties essential from the viewpoint of the vehicle-track interaction in the medium freąuency range. The technique of the performed experiments has been shown and some dynamic track [...]
9
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 279--289
PL Artykuł poświęcony jest badaniom eksperymentalnym współpracy wstawki oczyszczającej z powierzchnią toczną koła kolejowego, stosowanego w pojazdach kolejowych dużych prędkości. W takich układach stosuje się pojedynczą wstawkę hamulcową, która przez kontakt z powierzchnią toczną koła kolejowego zapewn[...]
EN Paper is devoted experimental studies of the dynamics of cleansing brake insert. The test system is used in high-speed railway vehicles. In this case, the single brake insert during contact with the surface of the wheel tread removes any elements that as a result adhesion stick to the rolling surfac[...]
10
51%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 4 16--19
PL Rozwój nowoczesnych technologii stosowanych w kolejnictwie wymaga starannej weryfikacji eksploatacyjnej. Dotyczy to w szczególności okresu przed wprowadzeniem rozwiązań technicznych do eksploatacji, gdzie nadrzędnym wymogiem jest bezpieczeństwo całego systemu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last