Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł poświęcony jest filtrowaniu kolaboracyjnemu, które jest jedną z metod automatycznej filtracji danych w sieci Internet. Główną wadą wspomnianego podejścia jest konieczność wykonywania bardzo dużej liczby operacji. Autorzy przedstawili rozwiązanie tego problemu polegający na redukcji wymiarowo[...]
EN The paper is devoted to application of collaborative filtering that is one of the method of automatic data filtering in the Internet. The main disadvantage of the approach is the necessity of performing a large number of operations. The authors have presented a mean of overcoming this problem by red[...]
2
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 4a 50-52
PL Praca dotyczy problemu syntezy programowania trajektorii dla stopni swobody manipulatora robota. Dla każdego stopnia swobody rozważa opcje przyspieszenia, ruchu jednostajnego i hamowania. Opcje te zależą od ogólnych zmian wartości współrzędnych w ramach zakresu mobilności manipulatora robota.
EN The work addresses the issue of program trajectory synthesis for the robot manipulator degrees of mobility. Each mobility degree considers the acceleration options, motion at a given speed and braking action. These options depend on generalized coordinates value changes in powers of the mobility of [...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy rozważany jest problem opisu przestrzeni roboczej manipulatora robota o trzech stopniach swobody. W zależności od zakresu zmian wartości stopni mobilności we współrzędnych uogólnionych zostały uzyskane opisy przestrzeni roboczej manipulatora robota w postaci wyrażeń logicznych.
EN This work considers problems of the manipulating robot working spaces description, which have three degrees of mobility. Depending on the limits of the generalized coordinates value changes by mobility degrees, there were achieved the descriptions of the manipulating robots working spaces in the for[...]
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 157--160
PL W artykule zaproponowano wielowymiarowy, optymalny kontroler do sterowania procesem spalania. Podejście to umożliwia elastyczną migrację z wielu odrębnych układów, opartych na tradycyjnym schemacie sterowania typu SISO. Omówiony algorytm, pozwala uwzględnić dodatkowe informacje o procesie, np. na po[...]
EN This paper proposes a multi-dimensional optimal controller for the combustion process control. This approach provides the flexibility to migrate from many separate systems, based on the traditional multi-SISO control scheme. Discussed algorithm takes into account the additional information about the[...]
5
76%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 73--78
PL W artykule przedstawiony został sposób modelowania prądu płynącego przez obwód silnika, stosowany w układzie napędowym wózka pojazdu ciężarowego. Przedstawiony został dobór modelu optymalnego z punktu widzenia minimalizacji wymaganego nakładu energii akumulatora. W artykule zawarto również metodę id[...]
EN This paper synthesizes the models of the current to be applied to the armature of a drive direct-current series electric motor used within an electric drive system of an electrically propelled truck, such models being optimal in terms of battery power expenditure minimization. The paper offers a par[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last