Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Builder
2019 R.23, nr 1 55--57
EN The article describes the problem of lack of tightness to air leakage occurring in single-family residential buildings caused by air drafts. The author pointed out the most common places of occurrence of air drafts, the effects they can cause and the method of detecting and repairing the drafts. Des[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 2 71--74
PL Podano klasyfikację i scharakteryzowano trzy metody montażu zbiorników stalowych cylindrycznych. Szczegółowo opisano montaż czterech zbiorników płaskodennych do magazynowania ziaren zbóż metodą podbudowy pierścieni. Pierścienie scalano metodą arkuszową z blach łączonych na zakład śrubami i podnoszon[...]
EN The classification and characterization of three methods of assembly of cylindrical steel tanks were presented. The assembly of four flat-bottomed steel tanks for storage of cereal grains using the jacking erection method was described in detail. The wall layers were assembled using “sheet method” f[...]
3
63%
Builder
2019 R.23, nr 5 78--81
EN The article discusses selected delects and damages of thermal insulation of walls in the ETICS technology and indicates modern material solutions (biocides, aerogels, vacuum insulation) and structural solutions (balcony connectors) eliminating the above-mentioned delects and damages.
4
63%
Builder
2019 R.23, nr 3 72--75
5
63%
Builder
2019 R.23, nr 4 72--75
EN The article discusses the applicable laws and requirements, developed by: the ETICS system providers, ITB and SSO, which must be complied with and fulflilled by an investor, a designer and a contractor to properly design and construct the insulation of building walls in the ETICS technology, and the[...]
6
63%
Builder
2019 R.23, nr 2 40--42
PL W artykule opisano najważniejsze z przepisów prawnych zawartych w aktualnych aktach prawnych oraz wytyczne techniczne opracowane i wydane przez: producentów systemów ociepleń, SSO oraz ITB w Warszawie dotyczące wykonywania robót dociepleniowych ścian budynków i użytkowania docieplonych elewacji budy[...]
EN The a rticle describes the most important legal regulations contained in the current legal acts, and technical guidelines developed and issued by: producers of thermal insulation systems, industry association – SSO and ITB in Warsaw concerning the insulation works on building walls and use of insula[...]
7
63%
Builder
2014 R.18, nr 12 58--60
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last