Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 9 324--327
PL Celem niniejszego artykułu jest porównanie wybranych narzędzi do realizacji testów oprogramowania. Do analizy wybrano 7 narzędzi typu open source: Selenium IDE, Selenium WebDriver, JMeter, SoapUI, SikuliX, AutoIT, Katalon Studio. Badania przeprowadzono za pomocą dedykowanych aplikacji testowych (des[...]
EN The subject of this article is a comparison of selected tools for the implementation of software tests. Seven open source tools were selected for the analysis: Selenium IDE, Selenium WebDriver, JMeter, SoapUI, SikuliX, AutoIT, Katalon Studio. The research was carried out using dedicated test applica[...]
2
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 9 328--333
PL Niniejszy artykuł zawiera analizę porównawczą wybranych narzędzi typu Front-End Code Playground. Zawarte tabele opracowane zostały na podstawie rezultatów testów rozważanych aplikacji i analizy ich dokumentacji. Porównanie zrealizowane zostało pod kątem kilku kryteriów (m.in.: cech edytorów, niestan[...]
EN This article contains comparative analysis of selected Front-End Code Playground tools. The included tables were performed on the results of tests of the considered applications and the analysis of their documentation. The comparison was made for several criteria (including: features of code editors[...]
3
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 7 102--107
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch konkurencyjnych technologii tworzenia aplikacji internetowych: ASP.NET MVC firmy Microsoft oraz JavaServer Faces (JSF) wspieranej przez Oracle. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalności[...]
EN The paper presents the results of comparative analysis of two competing web application technologies: ASP.NET MVC from Microsoft and JavaServer Faces (JSF) supported by Oracle. The research was done by implementing two applications with the same functionality using the same MySQL database. The most [...]
4
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 7 195--199
PL W artykule przeanalizowano możliwości tworzenia aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition przy zastosowaniu Vaadin i Spring Boot. Do przeprowadzenia analizy opracowano dwie aplikacje testowe typu CRUD, zaimplementowane z wykorzystaniem obu technologii. Przetestowano elementy impl[...]
EN The paper presents the analysis of capabilities of creating web applications on the Java Enterprise Edition platform using Spring Boot and Vaadin. To perform the analysis, there were used test applications, implemented in both technologies. Elements of implementation, work efficiency with the databa[...]
5
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 6 1--5
PL W artykule przedstawiono wyniki porównania efektywności wytwarzania aplikacji internetowych na platformie Java w wersji 1.8 z zastosowaniem szkieletów programistycznych Spring MVC oraz Vaadin. Analiza porównawcza została przeprowadzona za pomocą autorskich aplikacji testowych, implementujących te sa[...]
EN The article presents the results of web application development effectiveness on Java platform in 1.8 version using Spring MVC and Vaadin frameworks. The comparative analysis was conducted with test applications, implementing the same functionalities in both technologies.
6
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 6 97--101
PL Podczas tworzenia aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego narzędzia pozwalającego na obsługę bazy. Wybór ten ma wpływ zarówno na działanie wdrożonego już programu jak i na przebieg procesu jego wytwarzania. Jednak liczba dostępnych roz[...]
EN During web application development, working with a database and choosing appropriate tool for database managing is extremely important. This choice influences both final application and its development process. However there is a large number of possibilities of choosing the best tool to use in a pr[...]
7
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 8 252--257
PL Celem artykułu jest porównanie narzędzi do automatyzacji testów interfejsu użytkownika na przykładzie Sikuli oraz AutoIT. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na czasie wykonywania skryptów testowych, ich złożoności, łatwości utrzymania oraz niezawodności. Na potrzeby badań stworzono apli[...]
EN The aim of the article is to compare the tools for automating user interface tests on the example of Sikula and AutoIT. The conducted research has focused on the time of testing scripts, their complexity, ease of maintenance and reliability. For the purposes of the study, an application in C # was c[...]
8
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 8 258--262
PL W artykule przedstawione zostało porównanie modeli hostowania aplikacji na platformie ASP.NET Core. Dostępne modele hostowania zostały opisane i porównane, a następnie przeprowadzone zostały ich testy wydajnościowe. Dla każdego modelu zastosowano scenariusze testowe realizujące te same funkcje, a ic[...]
EN The article presents hosting models comparison of ASP.NET Core application. Available hosting models were described and compared and then performance comparison was carried out. For each model the same test scenarios were executed and their performance was determined by number of requests per second[...]
9
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 11 82--85
PL Tworzenie aplikacji internetowych składa się z wielu procesów. Jednym z nich jest wybór odpowiedniego systemu bazy danych gdyż to od niej może w dużej mierze zależeć szybkość działania aplikacji. Duża liczba dostępnych systemów baz danych sprawia iż wybór ten nie jest łatwy. Niniejszy artykuł przeds[...]
EN Development of web applications consists of many processes. One of them is choosing appropriate database management system which may have huge impact on application performance. Large availability of database management systems makes it not an easy choice. The goal of this paper is to compare effici[...]
10
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 10 1--4
PL Celem artykułu jest porównanie dwóch, najczęściej stosowanych narzędzi do wytwarzania aplikacji webowych typu SPA (Single Page Application). Analiza została przeprowadzona dla biblioteki ReactJS i dla frameworka Angular. Do badań wykorzystano aplikacje testowe o takiej samej funkcjonalności, zaimple[...]
EN The aim of the article is to compare two, most commonly used tools for the Single Page Application development. The analysis was carried out for the ReactJS library and for the Angular framework. Two applications were implemented for research purposes. The React and Angular test application has the [...]
11
80%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 12 193--198
PL Artykuł odpowiada na pytanie, która baza danych jest najlepszym wyborem do efektywnego składowania danych opisujących modele UML. Wzięto pod uwagę trzy produkty: MongoDB, PostgreSQL i Neo4J. Na badanie efektywności składa się pomiar czasu odpowiedzi zapytań zapisujących oraz pobierających dane. Uwzg[...]
EN The study answers the question which database is the best choice for efficient data storage of UML models. Three products were considered: MongoDB, PostgreSQL and Neo4J. The effectiveness test consists of measurement the response time of queries that save and load data. This study also take into acc[...]
12
80%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 11 86--90
PL Artykuł analizuje możliwości tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem dwóch konkurencyjnych rozwiązań opartych na językach Java (Spring) i PHP (Laravel). Porównano między innymi elementy implementacji, aspekty bezpieczeństwa oraz wydajność stworzonych aplikacji testowych. Celem badań było [...]
EN The article analyses the possibilities of creating web applications using two competing solutions based on Java (Spring) and PHP (Laravel) languages. The elements of implementation, security aspects and the efficiency of created test applications were compared. The aim of the research was to identif[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last