Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono procedury obliczeń numerycznych złączy ścian zewnętrznych oraz określono parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych mostków cieplnych. Przedstawiono obliczenia złączy ścian dwuwarstwowych: narożnika ściany zewnętrznej i połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez w[...]
EN The article discusses numerical calculation procedures for external wall joints and specifies heat and humidity parameters of selected thermal bridges. It also presents the calculations of insulated solid walls: the corner of an external wall and the joint between the external wall and the floor sla[...]
2
100%
Izolacje
2014 R. 19, nr 6 52--57
PL W artykule dokonano szczegółowej analizy porównawczej parametrów cieplnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Na podstawie otrzymanych wyników parametrów cieplno-wilgotnościowych [...]
EN The article presents a detailed comparative analysis of thermal parameters of two-layer joints between exterior walls and balcony slabs. It also presents the results of numerical calculations of selected structural and material solutions. Based on the obtained results of hygrothermal parameters of t[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 97--99
PL W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN The article carried out a detailed comparative analysis of hygro-thermal parameters of two-layer joints exterior wall of the balcony slabs. On the basis of the results developed leaflets necessary in the design of partitions with the new hydro-thermal requirements.
4
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 100--101
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy czasu nasłonecznienia wybranego zespołu budynków wielorodzinnych w aspekcie wymagań prawnych oraz zasad projektowania architektonicznego i energooszczędnego.
EN The article presents the results of analysis for sunlight time for sellected group of multi-family buildings. Also the scope of the legal requirements and principles of architectural design and energy-saving.
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 8485--8494
PL W artykule przedstawiono wyniki parametrów fizykalnych mostków cieplnych ścian zewnętrznych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO. Do analizy wybrano narożnik ściany zewnętrznej oraz połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec (przy zróżnicowanym zastosowaniu materia[...]
EN The article presents the results of physical parameters of thermal bridges external walls using a computer program Trisco. The analysis of the outer corner of the wall and connecting the outer walls and roof of the crown section (from the use of different materials for thermal insulation). The main [...]
6
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 95--97
The article was carried out for a detailed comparison of physical connection parameters outer wall with a window in a section through the lintel. Presents the results of numerical calculations of selected solutions proposed by the manufacturers of building materials and systems.
PL W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań proponowanych przez producentów materiałów i systemów budowlanych.
7
80%
Izolacje
2014 R. 19, nr 3 15--21
PL W artykule przedstawiono charakterystykę mostków cieplnych w świetle obowiązujących przepisów i wymagań. Określono podstawowe parametry cieplne wybranych złączy budowlanych przy zastosowaniu programu komputerowego. Dokonano analizy parametrów wybranych mostków cieplnych pod kątem poprawnego projekto[...]
EN The article presents the characteristics of thermal bridges in view of the provisions and requirements in force. It specifies basic thermal parameters of selected construction joints using a computer program. The article also contains an analysis of parameters of selected thermal bridges against the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last