Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 128
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W referacie wskazano, że metody projektowania maszyn sprężających nie są wystarczająco dokładne. Droga do doskonalenia tych metod wiedzie poprzez badania eksperymentalne oraz analizy numeryczne przepływu. Projektowanie procesu sprężania i stopni sprężających należy rozpatrywać także w kontekście kon[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 135--146
PL We wprowadzeniu określono warunki jakie muszą być spełnione, aby jednostkowe zużycie energii przy sprężaniu było jak najniższe. Jednym z warunków jest sprawny sposób regulacji. Sposoby te oddzielnie omówiono dla maszyn przepływowych i wyporowych. Zasadnicze sposoby regulacji to zmiana prędkości obro[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1998 Nr 23 184-191
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 135-149
PL W referacie wskazano, że metody projektowania maszyn sprężających nie są wystarczająco dokładne. Droga do ich doskonalenia wiedzie poprzez badania eksperymentalne oraz analizy numeryczne przepływu. Projektowanie procesu sprężania i stopni sprężających należy rozpatrywać także w kontekście konstrukcj[...]
EN The paper proves, that constructing methods of the compressors arę not accurate enough. Ex-perimental tests and numerical analyses of the flow arę the way to improvement. Designing of ihe compression process and stages should be verified concerning the whole aggregate of the machinę. The theory of t[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W referacie omówiono prace badawczo-rozwojowe prowadzone we współpracy z Zakładami H. Cegielskiego-Poznań S.A. na rzecz rozwoju produkcji maszyn sprężających. Nawiązano także do prowadzonych w Katedrze Techniki Cieplnej P.P. prac naukowo-badawczych w tym zakresie. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą op[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
1999 nr 8 14-15
PL W artykule omówiono zastosowanie urządzeń do odzysku ciepła z powietrza usuwanego jako klimatyzacji pomieszczeń szpitalnych.
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 4 20-23
PL W artykule omówiono przykłady uzdatniania powietrza oraz zestawy central klimatyzacyjnch.
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 3 30-33
PL Artykul prezentuje procesy uzdatniania powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
9
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 6 26-29
PL Artykuł jest kontynuacją cyklu mającego na celu przedstawienie podstawowych procesów uzadatniania powietrza.
10
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 4 13-16
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane procesy uzdatniania powietrza, które wiążą się z istnieniem wody wewnątz urządzeń klimatyzacyjnych oraz z problemami , jakie wynikają z tego faktu.
11
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
1999 nr 5 15-16
PL Dla zilustrowania zagadnień technicznych towarzyszących procesom usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza wentylacyjnego, w niniejszym artykule posłużono sie przykładem obróbki powietrza w instalacji klimatyzacyjnej obsługującej pomieszczenie, w ktorym letnia temperature ustalono na poziomie tp=24oC.
12
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 9 38-40
PL W artykule omówiono systemy odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych.
13
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 4 13-16
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane procesy uzdatniania powietrza, które wiążą się z istnieniem wody wewnątrz urządzeń klimatyzacyjnychoraz z problemami jakie wynikają z tego faktu.
14
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 4 (225) 419--440
PL W niniejszym artykule autor porusza zagadnienie wizerunku niepublicznej szkoły wyższej w kontekście wizerunku samorządu lokalnego, w obrębie którego uczelni przychodzi funkcjonować oraz wzajemnego wpływu wizerunkowego obu podmiotów na siebie i wynikających z tego korzyści. Dla zobrazowania tematu pr[...]
EN In this article the author discusses the issue of image of a non-public university in the context of the image of a local government, which functions on the territory where the university is located. The author discusses the mutual influence of both entities and the resulting benefits. In order to i[...]
15
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 6 (227) 203--225
EN In this article the author discusses the issue of image of a non-public university in the context of the image of a local government, which functions on the territory where the university is located. The author discusses the mutual influence of both entities and the resulting benefits. In order to i[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe AON
2005 nr 2(59) 43-57
EN Energy security is one of the economic security dimensions and makes up an important component of the economic potential of the state. It is essential for Poland as it has very limited possibilities to meet its fuel demands. In the course of time the rate of Poland’s energy self-sufficiency decrease[...]
17
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 10 855--857
PL Przedstawiono wyzwania związane z optymalizacją obróbki wykończeniowej superstopów oraz stali zahartowanej. Podkreślono właściwe podejście do doboru narzędzi do obróbki wykończeniowej oraz wpływ doprowadzenia chłodziwa na parametry procesu i możliwości optymalizacji.
EN Presented are challenges of finishing machining of superalloys and hardened steel. The right approach to tool selection for finishing and the effect of coolant delivery on process parameters and optimization options will be described.
18
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 2/I 239--246
PL W pracy zaprezentowano metody do bezpośredniego całkowania równań ruchu schematem niejawnym (metoda Bathe’go) i jawnym (metoda Noh-Bathe). W przypadku niejawnego schematu rozwiazywania równań ruchu, porównano rezultaty otrzymane metodami Bathe’go i Newmarka dla prostych przykładów uwypuklając przewa[...]
EN This paper presents state-of-the-art solution methods available in the ADINA program for dynamic, direct time integration analysis of time-dependent problems. For implicit direct dynamic solutions, a two-step Bathe method is presented. Advantages of the Bathe method over the widely used Newmark meth[...]
19
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
20
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 7 24-29
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last