Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 11 518-521
PL W pracy porównano charakterystyki polaryzacyjne otrzymanego metodą mechanicznego stapiania (MA) spiekanego, wielofazowego materiału wodorochłonnego La2Ni8Co0,8Al0,2Mg z litym odnośnikiem - LaNi5 w środowisku 6M KOH. Stop otrzymany metodą MA wykazuje o rząd wielkości większe szybkości procesów wydzie[...]
EN Polarization characteristics of sintered, multiphase La2Ni8Co0,8Al0,2Mg hydrogen absorbing alloy obtained by mechanical alloying (MA) method have been compared with these of massive LaNi5 reference compound in 6M KOH environment. The alloy produced by MA method exhibits one order of magnitude greate[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 11 476-479
PL W pracy oceniono wpływ trawienia i enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 powłoką Ni lub Cu na proces elektrochemicznej absorpcji/desorpcji wodoru przez uzyskany materiał kompozytowy spajany żywicą. Badania prowadzono w środowisku 6M KOH, dla dwóch różnych temperatur, przy uży[...]
EN The effect of the etching and encapsulation of Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 powder particles with Ni or Cu coating on the electrochemical hydrogen absorption/ desorption process of obtained composite epoxy bonded material has been evaluated. The investigation was performed in 6M KOH, for two different te[...]
3
88%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 4 182-184
PL W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych pomiarów ładowania/rozładowania. Podstawianie Co, Mn lub Al indem w badanych stopach prowadzi do obniżenia zarówno gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, jak[...]
EN In this work, the electrochemical characterization of the LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 type alloys is presented in 6M KOH environment with the use of galvanostatic charge/discharge measurements. It is shown that partial substitution of Co, Mn or Al with indium in the tested alloys causes decrease of bo[...]
4
76%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 11 378--380
PL Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna eks[...]
EN The alkaline preferential dissolution of amphoteric elements from overstoichiometric, powdered hydrogen absorbing material of LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35 composition has been studied using ICP AES method. The observations of structure changes of the as received and leached material particles have been [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last