Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1059-1065
PL Zbadano rozkłady lokalnych współczynników wnikania ciepła na ściance smukłego mieszalnika z przegrodami. Zbiornik był zaopatrzony w dwa mieszadła szybkoobrotowe różnych typów (turbinowe Rushtona, CD 6, A 315). Pomiary wykonano dla cieczy oraz układu ciecz-gaz. Porównano wyniki, otrzymane dla układów[...]
EN The distributions of the heat transfer coefficients on the wall of the tali stirred tank with the baffles were studied. The tank was equipped with dual high - speed impellers (Rushton turbinę, CD 6, A 315). The measurements were carried out for the liquid phase and gas-liquid system. The results, ob[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1325-1339
PL Przedstawiono wyniki badań lokalnego wnikania ciepła w układzie ciecz-gaz w obszarze przyściennym smukłego mieszalnika z przegrodami, zaopatrzonego w zestaw dwóch mieszadeł na wspólnym wale. W położeniu górnym znajdowało się mieszadło turbinowe Rushtona, w dolnym - mieszadło CD 6 lub A 315. Na podst[...]
EN The results of the studies of local heat transfer in a gas-liquid system in the wall region of a tall, baffled agitated vessel equipped with the system of two impellers on the shaft are presented. A Rushton turbine was located at the upper position. CD 6 and A 315 impellers were used as the lower ag[...]
3
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań efektywności wnikania ciepła dla układów ciecz- gaz mieszanych za pomocą dwóch szybkoobrotowych mieszadeł umieszczonych na wspólnym wale w ogrzewanym płaszczowo mieszalniku o objętości roboczej ok. 42 dm3 Średnie wartości współczynnika wnikania ciepła okreś[...]
EN The results of the experimental studies of the heat transfer efficiency have been presented for gas-liquid systems agitated with two high-speed impellers located on the common shaft in a jacketed agitated vessel of the working volume of 42 dm3 Average values of the heat transfer coefficients have be[...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 74-76
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mocy mieszania w układzie ciecz — gaz i zawartości gazu w cieczy w smukłym mieszalniku z dwoma mieszadłami na wspólnym wale. Mieszadła CD 6 lub A 315 były umieszczone w pozycji dolnej, a mieszadło turbinowe tarczowe Rushtona - w pozycji górnej. Wyniki pomiarów apro[...]
EN The results of studies on the power consumption for the gas -liquid system and gas hold - up in the slender agitated vessel equipped with dual impellers are presented in the paper. The CD 6 or A 315 impellers were located at the lower position, whereas the Rushton disc turbine was working as the upp[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last