Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę rekonstrukcji struktury przestrzennej strimera wyładowania koronowego. Dzięki zastosowaniu opracowanych algorytmów komputerowych możliwe było zautomatyzowanie procesu odtwarzania struktury strimera z wykonanych metodą stereofotografii obrazów.
EN 3D structure of corona streamer was measured using stereo photography method. To enhance and speed-up the image processing computer algorithms were developed for automatic reconstruction of 3D structure of streamers.
3
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2008 nr 59 105-112
PL W artykule zaprezentowano układ optoelektroniczny do automatycznego ogniskowania wiązki laserowej na powierzchni materiału podczas mikroobróbki laserowej. Układ ten jest elementem składowym urządzenia do laserowej mikroobróbki materiałów (ULMM-1). Opisano zasadę działania układu i przedstawiono przy[...]
EN In this paper we have introduced optoelectronic autofocus system for laser micromachining. This system is a subunit of a laser system for micromachining of the materials (ULMM-1). Construction of the system and exemplary experimental results for its work has been presented and discussed.
4
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na świecie stosowanie mikroobróbki laserowej staje się coraz powszechniejsze, przyczyniając się do szybkiego rozwoju wysokozaawansowanych technologii. W Polsce mikroobróbka laserowa nie jest praktycznie stosowana z powodu braku odpowiednich urządzeń. Niniejszy artykuł przedstawia laserowe urządzenie[...]
EN Systems for laser micromachining of the materials are very popular on the world. Unfortunately, this technology is not used widely in Poland. This is a result of very high prices of systems for laser micromachining. This article is focused on Polish proposition of the system for laser micromachining[...]
5
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Nowoczesne urządzenia elektroniczne są budowane z coraz mniejszych i sprawniejszych układów elektronicznych. W niniejszym artykule przedstawiono laboratoryjne urządzenie do bezpośredniego naświetlania ścieżek elektrycznych na PCB pokrytym fotopolimerem wykorzystując w tym celu technologię LDI (Laser[...]
EN The increasing demands for miniaturization and better functionality of electronic components and devices have a significant effect on the requirements facing the printed circuit board (PCB) industry. This article shows an alternative method for creating electric circuit patterns on PCB in high densi[...]
6
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano proces wykonywania struktur kanałów w cieczowych mikrowymiennikach ciepła zintegrowanych z obudowami półprzewodnikowych elementów elektronicznych (diod, tranzystorów, układów scalonych) na przykładzie diody Schottky’ego CSD02060 z obudową typu TO-220. Kanały mikrowymienników ciepła w[...]
EN In this paper we present a laser method for manufacturing channel in liquid micro heat-exchangers. As an example, a liquid micro heat-exchangers with laser-made channels were incorporated into the metal package of CSD02060 Schottky diode. The channels were made using the laser micromaching technique[...]
7
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rosnąca miniaturyzacja oraz funkcjonalność układów elektronicznych mają znaczący wpływ na wymagania stawiane producentom płytek drukowanych. Gęstość upakowania ścieżek na płytkach drukowanych ciągle rośnie i obecnie wymagana jest 50/50 µm a nawet 25/25 µm. Aktualnie stosowana technologia konwencjona[...]
EN The increasing demands for miniaturization and better functionality of electronic components and devices have a significant effect on the requirements facing the printed circuit board (PCB) industry. The interconnection complexity of the PCBs is still growing and today calls for 50/50 µm or 25/25 µm[...]
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono prototyp urządzenia do laserowej mikroobróbki materiałów ULMM. Urządzenie jest przeznaczone do cięcia cienkich folii metalowych, a w szczególności do wykonywania szablonów do nakładania pasty lutowniczej w procesie wytwarzania płytek drukowanych metodą montażu powierzchniowe[...]
EN In this paper a prototype of laser system for micromachining of the materials (ULMM) is presented. This system is used for metal foils cutting, in particular for cutting stencils for cladding soldering paste in PCB production process. In this paper a schema, parameters, capabilities and examples of [...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 118--121
PL Artykuł dotyczy naświetlania masek przeciwlutowych (soldermasks) stosowanych jako zewnętrzna ochronna warstwa polimerowa na płytkach drukowanych. Opisano w nim prototyp urządzenia laserowego do naświetlania masek przeciwlutowych o dużych mocach produkcyjnych. W artykule zaprezentowano koncepcję oraz[...]
EN In this article a new method of the soldermask exposure using Digital Mirror Device (DMD) is presented. A prototype laser head for irradiation the DMD was developed and tested for soldermask production. The performance of the laser head makes it attractive for the industrial implemantation.
10
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W ostatnich latach coraz więcej firm polskich zaczęło produkować tzw. płytki wielowarstwowe. Obwody drukowane na poszczególnych warstwach w takich płytkach coraz częściej są wykonywane na świecie w technologii HDI (High Density Interconnects), co pozwala na znaczą optymalizację połączeń w procesie p[...]
EN In this paper we present the application of DMD device into direct imaging process for high density interconnects PCB manufacturing. Our experiment setup consisted of DMD module, UV lamp and XY Table. We used UV-A lamp, because most of available photoresists used in process of imaging are sensitive [...]
11
45%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 75 193--200
PL W artykule przedstawiono wyniki obrazowania plazmy ablacyjnej generowanej nanosekundowym impulsem laserowym z powierzchni metalowej próbki oraz wyniki obrazowania fali dźwiękowej powstającej podczas rozszerzania się plazmy ablacyjnej. Obrazowanie polegało na wykonaniu serii zdjęć plazmy ablacyjnej i[...]
EN In this paper we report the result of the visualization of the nanosecond laser generated ablation plasma and visualization of the sound wave created during plasma expansion. The visualization was done by capturing the series of time-resolved images of both plasma and sound wave. Using captured imag[...]
12
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rozszerzania się w powietrzu plazmy ablacyjnej generowanej ultrafioletowym nanosekundowym impulsem laserowym. Badania polegały na wykonaniu zdjęć plazmy ablacyjnej w technice wysokiej rozdzielczości czasowej. Z analizy otrzymanych zdjęć wynika, że początkowa prę[...]
EN The dynamics of UV nanosecond laser generated ablation plasma plume expanding in ambient air was investigated. The time-resolved images of the forming and expanding ablation plume were captured. Using the captured images the initial velocity of the plasma was found to vary from 6x10[to the]3 m/s to [...]
13
45%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2008 nr 59 122-132
PL W artykule przedstawiono prototyp urządzenia do laserowej mikroobróbki materiałów ULMM-1. Urządzenie przeznaczone jest do cięcia cienkich folii metalowych, a w szczególności do wykonywania szablonów do nakładania pasty lutowniczej w procesie wytwarzania płytek drukowanych metodą montażu powierzchnio[...]
EN In this paper a prototype of laser system for micromachining of the materials (ULMM-1) is presented. This system is used for metal foils cutting, in particular for cutting stencils for cladding soldering paste in PCB production process. In this paper a schema, parameters, capabilities and examples o[...]
14
45%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The increasing demands for miniaturization and better functionality of electronic components and devices have a significant effect on the requirements facing the printed circuit board (PCB) industry. PCB manufactures are driving for producing high density interconnect (HDI) boards at significantly r[...]
15
45%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 34 71--73
PL W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki pomiarów pól prędkości cieczy płynącej wewnątrz mikrokanału. W tym celu zastosowano metodę mikro-PIV (micro Particle Image Velocimetry). Metoda ta umożliwia pomiar prędkości pola przepływu cieczy na podstawie analizy toru ruchu cząstek posiewu płynących wr[...]
EN In this paper a micro-PIV method for measuring a velocity map of the fluid flow in microchannels is presented. The micro- PIV method is based on the traditional Particle Image Velocimery (PIV) method and is applied for microscale measurements. In the micro-PIV method, velocity maps are obtained with[...]
16
45%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2008 nr 59 113-121
PL Wymagania stawiane producentom płytek drukowanych (PCB - Printed Circuit Board) odnośnie do gęstości upakowania na nich elektrycznych ścieżek są coraz większe. Za pomocą konwencjonalnych metod produkcji PCB (fotolitografia) możliwe jest osiągnięcie gęstości upakowania ścieżek na poziomie 150/150 [mi[...]
EN The growing interconnection complexity of the PCB calls for 50/50 m or 25/25 m HDI technology. Existing technology (photolithography) is unable to offer acceptable solution. Recently the Laser Direct Imaging (LDI) technology is considered as an answer for these challenges. LDI is a process of imag[...]
17
45%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 75 149--156
PL W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie do laserowej mikroobróbki materiałów. Urządzenie to wykorzystuje femtosekundowy laser światłowodowy oparty na krysztale Yb:KYW. Wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych w mikroobróbce materiałów oferuje dużą przewagę nad mikroobróbką długoimpuls[...]
EN This paper presents a prototype device for laser micromachining of materials. The device uses a femtosecond fiber laser based on the Yb: KYW crystal. The use of ultrashort laser pulses in the micromachining of materials offers a great advantage over a long-pulse Ultra-short laser pulses have a uniqu[...]
18
45%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowoczesne urządzenia elektroniczne są budowane z coraz mniejszych i sprawniejszych układów elektronicznych. Ma to wpływ na wymagania stawiane producentom PCB, dotyczące gęstości upakowania ścieżek. Za pomocą konwencjonalnych metod produkcji PCB możliwe jest osiągnięcie gęstości upakowania ścieżek n[...]
EN The interconnection complexity of the PCB is still growing and today calls for 50/50 µm or 25/25 µm technology are real. Recently the Laser Direct Imaging (LDI) technology is considered as an answer for these challenges. LDI is a process of imaging electric circuits directly on PCB without the use o[...]
19
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 2 (50) 31--34
PL Przedstawiana praca miała na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania maszyny wytrzymałościowej firmy Instron do oceny właściwości mechanicznych, odpowiedzialnych za chwyt płaskich wyrobów włókienniczych. Opracowano metodę oceny sztywności zginania tkanin, polegającą na ściskaniu osiowym pasków tka[...]
EN The purpose of this work is to verify the possibility of using an Instron tensile tester for evaluating those mechanical properties of flat textile fabrics which are responsible for their handle properties. A method of evaluating the bending rigidity of woven fabrics was developed. The method cons[...]
20
39%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 144-146
PL W niniejszym artykule zaprezentowano projekt i działanie miniaturowej pompy elektrohydrodynamicznej (EHD) zasilanej napięciem stałym przeznaczonej do chłodzenia elementow elektronicznych. Zmierzono natężenienie przepływu cieczy oraz ciśnienie wytwarzane przez pracującą mikropompę. Maksymalne natężen[...]
EN In this paper, the design and results of basic performance tests of electrohydrodynamic (EHD) micropump intended for integrated electronic cooling systems is presented. The pump can induce flow of dielectric liquids that can be used to transfer heat away from electronic components. The micropump is [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last