Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 2 465-478
PL W pracy przedstawiono badania tłumienia drgań nieliniowych układu mechanicznego o jednym stopniu swobody zawierającego amortyzator cierny. Rozważany jest rozruch układu przy wymuszeniu harmonicznym z jednostajnie zmienną częstością o stałej amplitudzie siły wymuszającej. Uwzględniono tłumienie drgań[...]
EN This paper presents a study of damping of non-linear vibrations in a one-degree-of freedom model of a mechanical system containing a friction damper. The vibrations of the system due to harmonic excitation is considered on the assumption of uniformly varying frequency and a constant amplitude of the[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W artykule omówiony jest wpływ czynników na charakterystyki reologiczne sprzęgła. Dla różnych modeli reologicznych określono zależności na moment przenoszony przez wał wyjściowy sprzęgła. Główna część pracy poświęcona jest reologicznemu modelowaniu elektroreologicznego sprzęgła cylindrycznego. Do om[...]
EN This paper discusses the influence of factors shaping electrorheological characteristics of a clutch. Dependencies on the torque transmitted by the output shaft of the clutch were determined for various rhelogical models. The main part of the work is devoted to rheological modelling of the electrorh[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 2 363-377
PL W pracy przedstawiono zagadnienie rozpraszania energii w modelu sprężyny pierścieniowej przy uwzględnieniu tarcia konstrukcyjnego. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników teoretycznych uzyskanych metodą symulacji cyfrowej z wynikami badań eksperymentalnych przeprowadzonych na maszynie wytrzymałoś[...]
EN The paper presents the problem of energy dissipation in ring spring joints with structural friction taken into account. A comparative analysis has been conducted to compare theoretical results obtained by means of numerical simulation with results of experimental research assisted by an MTS testing [...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 2 437-511
PL Rozważania przeprowadzono dla stanu ustalonego nieliniowego dyskretnego układu machanicznego zawierającego tłumik drgań skrętnych o trzech stopniach swobody. Drgania występują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Badany układ zawiera specjalny tłumik cierny, uwzględnia tarcie konstrukcyjne oraz lin[...]
EN The considerations concern the steady of a non-linear discrete three-degree-of-freedom system containing a torsional damper. The system vibrates under harmonic excitation. The analysis takes into account structural friction and linear viscous friction of a ring floating in a plunger filled with a hi[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 1 155-167
PL Praca dotyczy teoretycznego badania tłumienia drgań nieliniowych układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody zawierającego tłumik drgań skrętnych. Rozważany jest ruch ustalony układu przy wymuszeniu harmonicznym z jednostajną częstością o stałej amplitudzie momentu wymuszającego. Uwzględniono tłu[...]
EN This paper presents a theoretical study of the process of damping of nonlinear vibrations in a two-mass model of a mechanical system with a torsion damper. The steady-state motion of the system subject to harmonic excitation is considered on the assumption of a uniform frequency and constant amplitu[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 299-308
EN The article describes basic tests of the following: power consumption (supply voltage 1-6 kV, current intensity 5-25 A/cm2, power supply 10-100 W), temperature increases as well as technical solutions and construction of the tested electrorheological clutch. Two types of fluid were described: one-ph[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 215-220
EN The considerations consern the steady-state of a non-linear discrete of a three-degree-of-freedom power transmission system. The system vibrates under harmonic excitation. The tested system contains a multiple-disc friction clutch; structural friction and a nonlinear viscotic damping occurs. A non-u[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 529-538
EN The paper presents a theoretical study of damping nonlinear vibrations in a two-mass model of mechanical system containing torsion damper. It is assumed the starting of system by a harmonic forced with uniformly varying frequency and constant amplitude of the forced moment. In the work take into co[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1998 z. 167 3-122
PL Praca jest poświęcona badaniom wpływu tłumienia
EN The work is devoted to the testing of the influe
10
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 47-60
PL W pracy omówiono półaktywne sterowanie dotyczące przenoszonego obciążenia przez układ napędowy zawierający sprzęgło rozłączne. Omawianymi sprzęgłami są: elektromagnetyczne, magnetostrykcyjne i elektroreologiczne. Wyznaczono, na podstawie badań doświadczalnych i rozwiązań teoretycznych, siłę docisku [...]
EN In this paper the semiactive control of a load transferred by a power transmission system containing a disengaging cluth is described. The discused cluthes are: an electromagnetic, a magnetostrictic and an electrorheological one. On the basis of experimental research and theoretical considerations t[...]
11
100%
Machine Dynamics Problems
PL Rozważania przeprowadzono dla stanu ustalonego nieliniowego dyskretnego układu napędowego o trzech stopniach swobody. Drgania występują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Badany układ zawiera wielopłytkowe sprzęgło cierne, uwzględnia tarcie konstrukcyjne oraz liniowe i nieliniowe tłumienie wisko[...]
EN The paper is concerned with the steady-state response of a non-linear three-degree-of-freedom power transmission system. The system vibrates under harmonic excitation. The tested system contains a multiple-disc friction clutch whose structural friction and nonlinear viscous damping is considered. A [...]
12
100%
Machine Dynamics Problems
PL Badanie drgań układu napędowego z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych przeprowadzono dla ruchu ustalonego przy uwzględnieniu zjawiska tarcia konstrukcyjnego. Drgania wystepują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Zagadnienie rozważane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków jednostkowy[...]
EN Vibrations in a power transmission system with a frictional vibration damper during steady motion have been analysed with regard to the structural friction. Vibrations were excited by a harmonic force. The problem is consodered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the co[...]
13
100%
Machine Dynamics Problems
EN The paper is concerned the steady-state response of a non-linear two-degree-of-freedom system containing torsional damper. Vibrations are caused by an external force. Torque of forced vibrations is a stationary stochastic process in the form of the white noise. The tested system contains a torsion d[...]
14
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2005 Vol. 43 nr 4 875--892
PL Artykuł przedstawia rozważania teoretyczne procesu tłumienia drgań nieliniowych w układzie napędowym o trzech stopniach swobody ze sprzęgłem ciernym włączanym elektromagnetycznie. Przedmiotem rozważań jest ruch ustalony układu poddanego wymuszeniu harmonicznemu. Zagadnienie rozpatrywane jest przy za[...]
EN This paper presents a theoretical study of the process of damping of non-linear vibrations in a three-mass model of a power transmission system with a multi-disc flexible friction clutch switched on and off electromagnetically. Steady-state motion of the system is subject to harmonic excitation. The[...]
15
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL Praca dotyczy badania tłumienia drgań nieliniowych układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody zawierającego tłumik drgań skrętnych. Rozważany jest rozruch układu przy wymuszeniu harmonicznym z jednostajnie zmienną częstością o stałej amplitudzie momentu wymuszającego. Uwzględniono tłumienie drga[...]
EN This paper presents a study of the damping of nonlinear vibrations in a two-mass model od mechanical system containing a torsion damper. The starting of a system by harmonic excitation is considered on the assumption of uniformly varying frequency and constant amplitude of the forced moment. Simulta[...]
16
100%
Machine Dynamics Problems
EN The article presents the problem of energy dissipation in ring spring joints with structural friction taken into account. A comparative analysis was conducted to compare the theoretical results obtained by means of the digital simulation method with the results of experimental research assisted by a[...]
17
100%
Machine Dynamics Problems
EN This paper presents a theoretical study of the process of damping of non-linear vibrations in a one-mass model of a mechanical system over a friction damper. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of the friction rings. The[...]
18
63%
Machine Dynamics Problems
EN The paper presents the results of tests on energy losses in a frictional joint of two beams contacting along a certain section of their length. A hysteresis loop was determined for the joint of beams and damping of free vibrations in the system containing such a joint of beams was examined. Experime[...]
19
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 1 189--197
EN The paper presents a theoretical study of the damping process of non-linear vibrations in a one-mass model of a mechanical system over a friction joint. The problem is considered assuming a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of the conical sleeve-shaft neck of the fri[...]
20
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 2 345--358
EN The paper presents theoretical and experimental studies of energy dissipation in a model of a conical sleeve-pivot joint. Energy dissipation between cooperating surfaces of a friction pair including structural friction, elastic and frictional effects between its elements and Lame’s problem are taken[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last