Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1450--1453
PL Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania dane[...]
EN Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise tem[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1124--1127, CD
PL W ostatnich latach obserwuje się dynamiczną tendencję do szybkiego spadku współczynnika szumów NF (ang. Noise Figure) produkowanych konwerterów LNB. Standardowe konwertery zintegrowane oraz konwertery z falowodem stosowane w polaryzatorach i feedhornach posiadają współczynniki szumów o wartości niep[...]
EN One of the parameters to characterize the properties of the antenna is noise figure. The noise figure of LNBs is a measurement of how sensitive the LNB is or how much noise the LNB will add to the signal you may be intending to receive. In recent years we can observe a dynamic tendency to fast decre[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1128--1132, CD
PL Mikrofalowy sygnał satelitarny dociera na Ziemię z umieszczonych na satelitach transponderów, znajdujących się w przypadku systemów geostacjonarnych w odległości ok. 35786 km od powierzchni Ziemi (gdy stacja naziemna znajduje się w punkcie podsatelitarnym) do ok. 41679 km (gdy stacja naziemna znajdu[...]
EN One of the parameters to characterize the properties of the antenna is the antenna mispointing. This article aims to analyze the impact of antenna mispointing on the quality of reception of satellite signals in rainy and non-rainy weather. Of interest is the maximum antenna deflection expected due t[...]
4
100%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2018 T. 6 135--151
PL Na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki światowej wpływa stan zaawansowania technologii TIK. Jednym z rozwiązań podnoszenia jakości świadczonych usług jest dążenie do optymalizacji współczesnych systemów łączności satelitarnej. Z punktu widzenia ich pracy, w celu zapewnienia zadowalającej p[...]
EN To ensure satisfactory operation of satellite links in the direction of the satellite-to-earth is essential to get an adequate power of the transmitter. In practice, this power depends on many factors such as: geographical coordinates, terrain, frequency, antenna aperture, antenna efficiency, coupli[...]
5
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2018 T. 8, nr 3 65--68
PL Artykuł omawia wpływ wybranych parametrów systemu na odbiór fal radiowych, co ma zastosowanie w optymalizacji systemów łączności. Cel ten realizuje się poprzez dobór parametrów technicznych urządzeń np. współczynnika sprawności anteny odbiorczej. Zwiększenie współczynnika dostępności dla danego syst[...]
EN This article presents the influence of selected parameters on the reception of radio waves to optimize communication systems. That goal is achieved by selection of technical parameters of system, eg. antenna efficiency. The result is to minimize the negative effects of free space propagation and ind[...]
6
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2018 T. 8, nr 4 56--59
PL Artykuł zawiera opis zjawiska influencji słonecznych, ukazując niezbędne informacje na temat zastosowanych parametrów, aby przedstawić ich wpływ na te zdarzenia. Na tej podstawie data, czasy początku i końca oraz czas trwania influencji słonecznych mogą zostać określone dla danej lokalizacji. Rozważ[...]
EN The article includes description of process of Sun transits, including indispensable information on the parameters employed to show their impact on these phenomena. On this basis the date, the start time and the end time and the duration time of Sun transits could be presented for a given location. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last