Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The object of the paper is to build a numerical model of a railway wagon and perform statics calculation. The examined railway wagon is designed to transport interchangeable containers in ACTS (Abroll Container Transport System). The essential matter of such reloading is placing the container on a s[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The aim of the paper is to build a numerical model of a railway wagon, to perform statics calculation as well as to compare the calculations results with the experimental results of measurement of a real railway wagon maximal deflection and to conduct dynamic analyses. The examined railway wagon was[...]
3
100%
Mechanik
PL Celem pracy jest zbudowanie modelu numerycznego platformy wagonu kolejowej, wykonanie obliczeń statycznych i porównanie wyników obliczeń z wynikami eksperymentalnymi pomiaru strzałki ugięcia rzeczywistej platformy wagonu kolejowego, a także wykonanie analizy dynamicznej. Badana platforma kolejowa sł[...]
EN The aim of the paper is to build a numerical model of a railway wagon, to perform statics calculation as well as to compare the calculations results with the experimental results of measurement of a real railway wagon maximal deflection and to develop dynamic analyses. The examined railway wagon was[...]
4
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL Przedmiotem pracy jest analiza numeryczna mostu składanego dwuprzęsłowego z uwzględnieniem luzów montażowych w złączach. Do symulacji wpływu warunków brzegowych użyto modelu trójwymiarowego. Przedstawiono wyniki analizy mostu z uwzględnieniem różnych charakterystyk układu podpory pośredniej.
EN Strength analysis of a folding bridge taking into consideration an assembling clearance between the components of the structure is the object of this paper. Folding bridges are built using the repeatable and ready-to-use segments. They usually are used as temporary crossings. 3D shell-beam models of[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 4 2799--2807
PL Przedmiotem pracy jest badanie wytrzymałości odcinka prototypowego mostu pontonowego. Podstawowa część składowa pojedynczego segmentu to wodoszczelna kaseta zawierająca powłokę (ponton). Po napełnieniu powłoki powietrzem zapewnia ona wymaganą siłę wyporu. Kaseta, w której znajduje się powłoka, posia[...]
EN The object of the paper is strength analysis of a pontoon bridge prototype section. The main part of a single segment is a waterproof cassette which contains a elastic pontoon. After the filling with the air, the pontoon assures the required buoyancy. The cassette, in which the pontoon is located, h[...]
6
100%
Mechanik
PL Mosty składane należą do mostów specjalnych. Są konstrukcjami zestawianymi z identycznych modułów łączonych za pomocą złączy sworzniowych, w których występują luzy. Przedmiotem badań jest wpływ wielkości luzów na właściwości eksploatacyjne mostów składanych. MES oraz modele 3D mostu z różnymi warian[...]
EN Folding bridges belong to special modular structures built from the same elements connected by pin joints with clearances. The influence of clearances; changes on operational features of folding bridges was investigated in this paper. FEM and 3D discrete models of folding bridges with various cleara[...]
7
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono numeryczne badania wytrzymałości sworzniowego połączenia przegubowego stosowanego w mostach składanych. Wykonano symulacje działania układu ucha złożonego z dwóch elementów i sworznia, pracującego jako połączenie pasowane (bez luzu) oraz niepasowane (uwzględniające luz montażow[...]
EN The paper deals with numerical strength analysis of a clevis-pin joint applied in folding bridges. Simulation of the operation of both a clevis and tongue coupling composed of two elements and a pin operating as a joint with the close running fit (without clearance) and a joint with the clearance fi[...]
8
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest opracowanie metodyki badań oraz modeli numerycznych MES ramy ostoi i obrotowych platform ładunkowych wagonu do analizy sztywności konstrukcji z odwzorowaniem różnych zamocowań na wózkach jezdnych, wykonanie badań numerycznych oraz porównanie wyników obliczeń z wynikami eksperymental[...]
EN The paper presents the selected elements of the research methodology of the frame-carriage loading platforms system for specific transports. There was discussed the structure of numerical FE models of the system and selected results of static analysis. The examined railway wagon was designed to tran[...]
9
80%
Journal of KONES
EN The object of the paper is experimental and numerical verification of a pontoon bridge prototype section. The main part of a single segment is a waterproof cassette which contains a shell (pontoon). After filling with the air, the pontoon assures the required buoyancy. The cassette, in which the she[...]
10
80%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 151-158
PL Przedmiotem pracy jest analiza wytrzymałości odcinka prototypowego mostu pontonowego. Mosty pontonowe budowane są z gotowych, powtarzalnych segmentów i wykorzystuje się je jako doraźne przeprawy tymczasowe. Celem pracy było zbudowanie modelu numerycznego fragmentu łańcucha kinematycznego pontonów mo[...]
EN The object of the paper is strength analysis of a pontoon bridge prototype section. Pontoon bridges are built of ready-to-use repeatable segments and they may be used as temporary crossings. The purpose of the paper is to create a numerical model of a kinematic chain as a part of the pontoon bridges[...]
11
71%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 1 15--19
PL W pracy przedstawiono jeden z etapów numerycznych analiz fragmentu łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego. Omówiono modele pojedynczego pontonu oraz dwóch pontonów z uwzględnieniem zespołu zamków mechanicznych stanowiących kompletny sprzęg łączący pontony na wodzie. Przedstawiono wybrane[...]
EN The paper presents a numerical analysis of stages of a kinematic chain fragment of floating bridge pontoons. There were discussed models of a single pontoon and two inflatable pontoons including a set of mechanical locks con-stituting a complete coupling connecting pontoons on the water. Selected re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last