Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2006 nr 12 16--19
PL Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy ramowej 89/391/EWG dotyczącej wprowadzania środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą. Ostatnim [...]
EN According to directive 89/391/EWG concerning with improvement of safety devices and employees health during work, the employer has to provide the employees safety and protection of health in every aspect connected to work. The last sequential in chain of procedures and actions taking by employer in [...]
2
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 7/8 38-41
PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania ochron rąk przy pracach, podczas wykonywania których występuje ryzyko ukłuć i przecięć nożami ręcznymi. Omówiono rodzaje stosowanych ochron rąk, tj. rękawic ochronnych i ochron ramion, z wyszczególnieniem różnych ich typów i konstrukcji. Przedstaw[...]
EN This article describes information on the use of hand protective equipment while handling hand knives. The risk of stabs and cuts with hand knives can be limited if protective gloves and arm guards of different types and construction are used. Basic information useful for selecting and wearing hand [...]
3
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN This article is a review of research studies conducted in the Central Institute for Labour Protection (CIOP) on ergonomic aspects of personal protective equipment (PPE) design and use. Research was related to, among other things, a comparison of body strain and work time limitation for users wearing[...]
4
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Part of the Polish-Swedish OSHMAN project was carried out in a textile company. It aimed at implementing and improving effective health and safety management with workers’ active involvement at all levels of the enterprise. The two main problems to be solved during the project were decreasing occupa[...]
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 10-11
PL Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z substancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono również informacje na temat projektu badawczego realizowanego przez sześć europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach 5[...]
EN This article presents basic information on protective footwear used by workers exposed to chemicals. It also presents general information concerning a project realized within the 5th Framework Programme of the EU, the aim of which is to work out a standard for footwear protecting against chemicals a[...]
6
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 35-38
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last