Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 4/2 1237--1242
EN The method of analysis and assessment of the results of investigations of nanofilled varnishes used for electrical insulation have been presented. The proposed method enabled consideration of an effect of the coating thickness. The investigation indicated that improving of the bond strength depends [...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 75-79
EN The long-term investigations are required to determine the thermal endurance of enamelled wires on the basis of Temperature Index (TI). The fast assessment of thermal properties is often necessary, especially when the new materials are developed. In this case thermal analysis methods can be very use[...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 241-246
EN The results of investigation under developing modern "corona resistant" impregnating varnishes are presented. The better properties, especially improved resistance to pulse voltage coming from PWM inverter was achieved by incorporation of nanofiller to standard polyestroimide varnish using the speci[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 67-71
EN The phenomena that appear in electrical motors insulation due to pulse voltage coming from inverters can depend on both the pulse voltage parameters as dimensions and characteristics of insulation. The result of investigation of dielectric properties as well durability and PDIV of various models of [...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 75-79
PL W artykule przedstawiono rodzaje narażeń występujących w układzie izolacyjnym silnika zasilanego z przekształtnika a także wstępne badania odporności różnych rozwiązań układu izolacyjnego na niektóre z tych narażeń.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zastosowanie przekształtników do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych powoduje przedwczesne uszkadzanie izolacji międzyzwojowej, którego powodem są bardzo krótkie czasy przełączeń elementów energoelektronicznych. Na zaprojektowanym urządzeniu symulacyjnym narażenia pochodzące od przek[...]
EN The use of adjustable-speed drives, pulse width modulated PWM (inverter), in conjunction with ac induction motors has resulted in some premature failures of the winding insulation of motors due to fast switching of power electronics devices. A test equipment has been designed to simulate PWM drive p[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 2 53-55
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Właściwości przewodów emaliowanych zależą od stopnia utwardzania warstwy emalii a na stopień utwardzania wpływają parametry emaliowania: temperatura i prędkość emaliowania. Problemem przed jakim staje każda fabryka przewodów emaliowanych przy wdrażaniu nowego lakieru na przewody jest określenie taki[...]
EN Properties of enamelled wires depend on degree of curing enamel. Degree of curing enamel is effected by temperature and rate of enamelling. Every plant producing magnet wires should determine optimal parameters of enamelling for new enamel. In this paper method of determining optimal parameters of e[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zastosowanie przekształtników do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych powoduje przedwczesne uszkadzanie izolacji międzyzwojowej, którego powodem są bardzo krótkie czasy przełączeń elementów energoelektronicznych. Na zaprojektowanym urządzeniu symulującym narażenia, pochodzące od przek[...]
EN The use of adjustable speed drives (inverters) in conjunction with ac induction motors has resulted in some premature failures of the winding insulations of motors due to the fast switching of power electronics devices. The test equipment has been designed to simulate PWM drive pulses. Using this eq[...]
10
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 330--332
PL Przedstawiono wyniki badań porównawczych starzenia cieplnego lakieru poliestroimidowego zawierającego 1,5%wt. nanokrzemionki płomieniowej oraz tego samego lakieru bez nanokrzemionki (lakier standardowy). Przyjęto kryteria oceny degradacji cieplnej lakieru według UL 1446, tj. wartość siły wiążącej or[...]
EN The results of the comparative long-term thermal ageing of standard and nanofilled with 1.5% fumed nanosilica polyesterimide varnish are presented. The criteria of varnish thermal degradation according UL 1446, i.e. the bond strength value and life time at a voltage proof were assumed. In addition, [...]
11
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Analysing and summary the results of investigations of nanofilled varnishes used for electrical insulation have been presented. The used method of analysis has enabled consideration of an effect of the thickness of coating. It was found that improving of the bond strength have depended on loading an[...]
12
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN In the paper the result of modification of electroinsulating impregnating varnishes by incoiporating of few types of layered nanofillers are presented. On the basis of testing of dielectric properties it has been found that for nanofillers based on montmorillonite the dissipation factor tan 8 and el[...]
13
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W Instytucie Elektrotechniki Oddział we Wrocławiu wspólnie z Polifarberm Cieszyn-Wrocław opracowano w oparciu o nanotechnologię nowy powłokowy lakier specjalny na przewody emaliowane o zwiększonej odporności na wyładowania niezupełne, W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych ([...]
EN Based on nanotechnology the new special enamel for winding wires with improved endurance to partial discharges has been developed in Electrotechnical Institute in Wroclaw with cooperative with Polifarb Cieszyn-Wroclaw. In the paper the results of the testing of dielectric properties (breakdown volta[...]
14
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W silnikach zasilanych z przemienników częstotliwości zmienia się mechanizm starzenia izolacji -oprócz starzenia cieplnego występuje również degradacja powodowana krótkotrwałymi impulsami napięciowymi. W artykule przedstawiono wpływ na trwałość izolacji międzyzwojowej równoczesnego oddziaływania tem[...]
EN In inverter-fed motors ageing mechanism of insulation is changed; apart from a thermal ageing appears a degradation caused by sharp voltage surges. In the paper influence of simultaneously effect of both ageing factors -temperature and pulse voltage is presented and the changes of the durability of [...]
15
81%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 41-44
EN In inverter-fed motors mechanism of degradation of insulation is changed. Apart from thermal ageing a degradation due to short voltage pulses have occurred. One of the main reasons of deterioration of organic insulation of low voltage inverter driven motors are partial discharges, which appeared und[...]
16
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Coraz powszechniejsze stosowanie sterowników tyrystorowych w napędach silników elektrycznych stworzyło problem odporności izolacji na przypięcia. Pojawiają się one w momentach wyzwalania tyrystorów, a występujące w doprowadzeniach i uzwojeniach pojemności i indukcyjności powodują ich wydatne wzmocni[...]
EN Variable frequency drives create high voltage pulses in the motor, what develop voltage potential between adjacent conductors of the motor winding. Voltage overshoots produced by these drives may be above partial discharge inception voltages. Partial discharges may cause premature failure in motors.[...]
17
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podstawowym wymaganiem stawianym przed urządzeniami elektrotechnicznymi jest niezawodność działania. Awarie instalacji są zawsze niepokojące nawet wtedy, gdy powodują niewielkie straty, gdyż często pociągają za sobą tragiczne skutki. Jedną z przyczyn takich awarii może być pył kwarcowy. Posiada on d[...]
EN For electrotech. devices the operational reliability is of primary concern. The breakdowns of installation are always very disturbing even if they are not expensive, because they often have tragic effects. There are some emergencies that cannot be predicted. It happens that the installations or devi[...]
18
81%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 31-35
EN The influences of the thermal ageing on the presence of partial discharges in the insulation of inverter-fed motors and on decreasing of its durability have been testing. On the basis of the results it was found that before ageing the durability of the conventional enamelled wires rapidly decreased [...]
19
81%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Publikacja zawiera wyniki badań właściwości termicznych dwóch elektrolitów: referencyjnego – Bi4V2O11 (BIVOX) i Bi3.64V1.67O9.64 – domieszkowanego tlenkiem lantanu w ilości 4% wag. (BILAVOX.4). Oba elektrolity scharakteryzowano za pom[...]
EN Thermal properties of two electrolytes: reference – Bi4V2O11 (BIVOX) i Bi3.64V1.67O9.64 doped with lanthanum oxide at the quantity of 4% by weight (BILAVOX.4) were investigated. Both electrolytes were characterized by differential sca[...]
20
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono właściwości dielektryczne żywicy poliestrowej nasycającej modyfikowanej nanocząstkami srebra w ilości od 0,2% do 6,1%w. Stwierdzono, że w 23ºC przy niższych zawartościach Ag rezystywność rośnie (efekt blokady kulombowskiej). Natomiast dla wersji z 6,1% nanosrebra występuje w[...]
EN This paper presents the dielectric properties of the impregnating polyester resin that contains various amount of silver nanoparticles (from 0.2% to 6.1% wt). It was found that at 23°C with lower contents of Ag resistivity increases (Coulomb blockade effect). However, for nanocomposite with 6.1% nan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last