Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 125--128
PL W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia elementów historycznej konstrukcji Domu Handlowego Renoma we Wrocławiu w związku z jego przebudową i rozbudową. Najszerzej potraktowano problem wzmocnienia konstrukcji stropu, które komplikował brak spawalności stali historycznej użytej na konstrukcję obie[...]
EN The article presents the solutions of the strengthening elements in the historic structure of the Trading House Renoma in Wrocław with reference to the reconstruction and expansion of the object. The problem of the enhancement of the floor structure, which complicated the declaration of non-weldabil[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 58--59
PL Artykuł stanowi przegląd problemów technicznych przy wznoszeniu budynków plombowych z zachowaniem historycznych, frontowych fasad elewacyjnych. Na przykładzie kilku zrealizowanych obiektów omówiono sposoby zapewniania stateczności pozostawianych fasad elewacyjnych w poszczególnych fazach procesu bud[...]
EN This article provides an overview of the technical problems relating to the construction of urban infills in compact development with the preservation of the historic facade walls. Methods of providing stability for facade walls at various phases of the building process are shown on the several exam[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 16--17
PL Określenie właściwości stali, z której wykonany jest obiekt budowlany, przeprowadza się często w oparciu o metody pośrednie. Są one alternatywą lub uzupełnieniem badań niszczących (statycznej próby rozciągania, próby udarności oraz badań spawalności). Jednak z powodu braku możliwości pobrania z kons[...]
EN The assessment of buildings steels properties is often carried out basing on indirect testing. They are the alternative or the complementary of destructive tests (strength, impact and weldability tests), which are severely limited or even impossible to execute due to insufficient quantity of specime[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 2 74--77
PL Zależności umożliwiające szacowanie parametrów wytrzymałościowych stali na podstawie twardości próbek pobranych z konstrukcji są znane. Zależności te uogólniono do takich, które uwzględniają wytężenie elementów konstrukcyjnych, a więc pomiary twardości można przeprowadzać bezpośrednio na elementach [...]
EN Generally known are correlations, which allow to estimate its strength parameters on the basis of the hardness of steel samples taken from a construction. These correlations have been generalized to those that take into account the effort of structural elements so that hardness measurements can be p[...]
5
100%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 1 22--26
PL Łączenie metodą spawania elementów stalowych w konstrukcjach budowlanych, powoduje ryzyko wystąpienia różnego rodzaju pęknięć w złączach spawanych i może prowadzić w konsekwencji do ich zniszczenia. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z określeniem spawalności stali konstrukcyjnych w[...]
EN Welding of steel elements in building structures poses a risk of breaks occurring within the welds, which may lead to breaks in the welded connections. The present article discusses the issues related to weldability of construction steels within analytical and scientific dimensions.
6
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 3 56--59
PL Przedstawiono metodykę statystycznego wyznaczania obliczeniowych parametrów stali konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem rzeczywistej liczby prób. Pokazano, jak to należy zrobić w przypadku przeprowadzenia kilku lub kilkunastu badań niszczących, na podstawie których obliczeniowe parametry wytrzyma[...]
EN Methodology of determining statistical values for calculated parameters of constructional steel with regard to the actual number of test samples is presented. It was shown how it should be done in case carrying out a dozen or so numbers of destructive tests, according which calculated characteristic[...]
7
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 18 33--43
PL Często w praktyce inżynierskiej na etapie projektu rewitalizacji, remontu lub wzmocnienia konstrukcji pojawia się konieczność wyznaczenia wytrzymałości stali oraz określenia jej spawalności. O ile wytrzymałość stali można określić na dwa sposoby: bezpośredni, poprzez badania niszczące odpowiednio du[...]
EN In practice, in the design stage of revitalization, renovation or reinforcement, there is often a need to determine the strength of steel as well as its weldability. The strength of steel can be determined in two ways: directly through destructive testing or indirectly - by the Brinell hardness test[...]
8
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 119--128
PL W artykule opisano przebieg badań doświadczalnych zakrytego, nietypowego połączenia płyt warstwowych z ryglami ściennymi. Potrzeba przeprowadzenia badań wynikała z uszkodzeń płyt warstwowych hali magazynowej, które polegały na wybrzuszeniach i pofalowanych płyt w miejscach łączenia ich z ryglami. W [...]
EN Paper presents the description of an experimental investigation on concealed fixing sandwich panels and wall girts. The need of running those tests came out of damages noticed on wall sandwich panels of storage steel hall which were visible as humps and corrugation in spots of its joints to wall gir[...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 10 520--524
PL Przedstawiono metodologię badań oraz statystyczną identyfikację parametrów wytrzymałościowych stali na podstawie pomiarów jej twardości Brinella. Wykonane badania dotyczyły czterech stalowych wież oświetleniowych o identycznej konstrukcji, które zaprojektowano w latach siedemdziesiątych XX wieku. Za[...]
EN The following article presents the methodology of investigation and identification of steel strength resistance based on statistical analysis of the Brinell hardness measurements. The research concerned four steel lighting towers located in sports stadium. The lighting towers were designed in the 70[...]
10
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 39--40
PL W artykule przedstawiono krajowe doświadczenia zdobyte podczas produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych na torze naciągowym będącym równocześnie formą samonośną. Stalowa forma samonośna o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m pozwala na produkcję ponad 500 słupków strunobetonowych dzi[...]
EN In the following article, the experience gained in the domestic production line of prestressed concrete posts for orchard plantations are presented. The prestressed concrete posts production runs at the 64 meter long and 3,5 meter width stress benchwhich is also self-supporting batterymould. The pro[...]
11
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 60--61
PL W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji samonośnej formy bateryjnej o długości 64 m, która uległa awarii w strefie kotwienia biernego strun. Forma stalowa (będąca równocześnie torem naciągowym strun) służy do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych metodą ciągłego betonowania i cięci[...]
EN In the following article, the concept of modernization of 64 meter long self-supporting stress bench which has crashed on the passive side of tendons anchorage is presented. The form is also tendons long-prestressing bedused for the production of prestressed concrete posts for orchard plantations. P[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last