Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Composites structures are widely using in varied fields of industry, where it has to take into account changes of temperature or it is possibility of fire hazards. Heat transfer and fire conditions in composites are very often analysis issues nowadays. A large amount of research in area of modelling[...]
2
63%
Journal of KONES
EN The study presents experimental studies on a regular cross-ply laminate of a [(0/90) F]4S configuration. Each layer is made of VE 11-M vinylester resin (the manufacturer: "Organika-Sarzyna" Chemical Plants) reinforced with aplain carbon fabric (the manufacturer: C. Cramer GmbH & Co. KG Division E CC[...]
3
63%
Journal of KONES
EN The paper presents some experimental studies on a regular cross-ply laminate of the [(0/90)F] 4S configuration. Each layer is VE 11-M vinylester resin (the manufacturer: ,,Organika-Sarzvna" Chemical Plants, Sarzyna, Poland) reinforced with plam weave carbon fabric of parameters: Stvle 430, Carbon 6K[...]
4
63%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 2 105-109
PL Przedmiotem badań eksperymentalnych jest regularny laminat krzyżowy o konfiguracji [0/90F]4S. Warstwę laminatu stanowi żywica winyloestrowa VE 11-M (producent Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.) wzmocniona tkaniną węglową z przeplotem prostym (producent C. Cramer GmbH & Co. KG Division ECC) o[...]
EN The paper presents some experimental studies on a regular cross-ply laminate of the [(0/90)F]4S configuration. Each layer is VE 11-M vinylester resin (the manufacturer: "Organika-Sarzyna" Chemical Plants, Sarzyna, Poland) reinforced with plain weave carbon fabric of parameters: Style 430, Carbon 6K,[...]
5
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 2 20--23
6
63%
Journal of KONES
EN Wide range of different visual measurement techniques, which are used nowadays, shows the need of the development of geometry description possibilities. New applications of advanced materials require measurement methods, which can be used in the areas of reverse engineering, FEA modelling validation[...]
7
51%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 2 126-131
PL Przeprowadzono próbę zginania "trójpunktowego" segmentu jednofalowego wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego, o geometrii i strukturze wzorowanej na wybranym przekryciu kompozytowym zbiornika. Celem pracy jest opracowanie metodyki modelowania numerycznego i symulacji takiej próby w środowisku o[...]
EN The three-point bending test has been performed for a single-wave glass-polyester laminate segment. The geometry and stacking sequence of the segment is modelled on a selected composite tank cover. The main purpose of the study is to develop numerical modelling and simulation methodology for such a [...]
8
51%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 343--345
EN In a variety of microavionics systems for multirotor flying platforms, only a few are designed as open hardware and software solutions, suitable for scientific research. In this paper, we present our own approach – a modular, distributed control system. The developed solution is adaptive for new tas[...]
9
51%
Acta Mechanica et Automatica
EN The subject undertaken in the study is a glass (fibre) – polyester (matrix) layered composite, of the mixed sequence, composed alternately of laminas reinforced with E-glass plain weave fabric (WR600) and E-glass mat (CSM450). The laminate is manufactured on Polimal 104 polyester matrix. The aim of [...]
10
51%
Composites Theory and Practice
2016 R. 16, nr 4 218--222
PL Szeroki zakres bezkontaktowych metod pomiarowych jest używany w wielu dziedzinach przemysłu. Technologia skaningu 3D jest jedną z nowoczesnych technik rejestracji geometrii do celów inżynierii odwrotnej, inspekcji lub też analizy deformacji struktury. Celem prezentowanej pracy jest analiza porównawc[...]
EN A wide range of non-contact measurement methods is used in many fields of industry. 3D scanning technology is one of the modern techniques of geometry registration for reverse engineering, inspection or structure deformation analysis. The aim of the study is a comparative evaluation of square compos[...]
11
51%
Composites Theory and Practice
2016 R. 16, nr 3 139--146
PL Zaprezentowano przegląd różnych podejść wykorzystania termografii w podczerwieni (IRT) jako nieniszczącej metody stosowanej w celu lepszego zrozumienia zjawisk zmęczeniowych i procesu uszkodzeń. Metoda szybkiego określania wytrzymałości zmęczeniowej z wykorzystaniem IRT wykazuje bardzo dobrą zgodnoś[...]
EN In this work, a brief review of various approaches using Infrared Thermography (IRT) as a non-destructive method applied for better understanding of fatigue behaviour and the damage process is presented. Rapid determination of fatigue limits obtained with the use of IRT is in very good agreement wit[...]
12
51%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 5 168--170
EN This paper describes the comparison of different methods of flight data logging in multirotor unmanned aerial vehicles. Solutions used in commercial avionics systems are presented and compared with the current design developed by authors. Based on the literature and analyzed examples, requirements f[...]
13
51%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 1 38--42
PL Techniki pomiarów bezstykowych są obecnie szeroko stosowane, od aplikacji przemysłowych po laboratoryjne badania zaawansowanych materiałów. Prezentowana praca dotyczy techniki laserowych pomiarów skaningowych będących jednym z wizyjnych aktywnych systemów pomiarów bezstykowych. W celu analizy deform[...]
EN Non-contact measuring techniques are nowadays widely used in many applications from industry to the laboratory testing of advanced materials. The present paper is dedicated to the laser measurement scanning technique being one of the 3D active vision measurement non-contact systems. In order to anal[...]
14
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Prezentowana praca związana jest z wykorzystania laserowych skanerów pomiarowych w odniesieniu do struktur kompozytowych. W pracy omówiono działanie skanerów i techniki skanowania oraz przedstawiono podstawowe zastosowania skaningu w analizie deformacji struktur kompozytowych tj. szybkie prototypowa[...]
EN The presented paper is dedicated to the application of laser measuring scanners with reference to composite structures. The scanners and scanning techniques are discussed and their applications in composite structures deformation analysis i.e. rapid prototyping, damage repair, FEM modeling and the m[...]
15
45%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 3 198-204
PL W pracy rozwinięto modelowanie numeryczne pojedynczego złącza jednozakładkowego nitonakrętka - śruba (NN-S) z luzami technologicznymi w płaszczyźnie złącza i prostopadle do płaszczyzny złącza, stosowanego do łączenia wzdłużnych kołnierzy segmentów kompozytowych poliestrowo-szklanych przekryć zbiorni[...]
EN The study develops the numerical modelling of a single rivetnut-bolt single-lap joint (RN-B) with in-plane and out-of-plane technological clearances, applied to joining longitudinal flanges of glass-polyester composite segments of tank covers. 3D modelling has been developed to simulate the RN-B joi[...]
16
45%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 5 171--173
EN In this paper, a custom measuring system for propulsion units of multi-rotor UAV is presented. Designed solution provides measurements of thrust, rotational speed and power consumption of popular electric propulsion systems consisting of BLDC motor, electronic speed controller (ESC) and various prop[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last