Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 307-310
EN Photochemical properties of the novel water soluble antenna polyelectrolyte: poly[sodium styrene sulfonate- co- (4-acryolyloxyphenyl)-10,15,20-tritolylporphyrin] (PSSS-Po) were studied. Solubilization of the various molecular probes such as pyrene or perylene in aqueous solution of the PSSS-Po prove[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 85-88
PL Metodą "żyjącej" polimeryzacji rodnikowej otrzymano nowy amfifilowy kopolimer poli(styrenosulfonian sodowy-b-winylokarbazol) (PSSS-block-VCz). Kopolimer charakteryzowano wykonując analizę elementarną oraz badania technikami IR, UV/Vis, NMR, spektroskopii fluorescencyjnej, GPC oraz ultrawirowania. Wy[...]
EN New amphiphilic copolymer poly(sodiumstyrenesulfonate-block-vinyl-carbazole) (PSSS-block-VCz) was synthesized via "living" free radical process. The copolymer was characterized by elemental analysis, IR, UV/Vis, NMR and fluorescence spectroscopies as well as by GPC and ultracentrifugation measuremen[...]
3
80%
Polimery
PL Nowe rozpuszczalne w wodzie fotosensybilizatory polimerowe zawierające chromofory porfiry-nowe Przedstawiono porównanie właściwości fotochemicznych dwóch amfifilowych polimerów: statystycznego i blokowego kopolimeru styrenosulfonianu sodowego i 5-(4-akryloiloksy-fenylo)-10,15,20-tritoliloporfiryny [[...]
EN A comparison of photochemical properties of two amphiphilic polymers: statistical and block copolymers of sodium styrenesulfonate and 5-(4-acryloyloxyphenyl)-10,15,20- tritolylporphyrin [PSSS-s-Po and PSSS-b-Po, respectively - Formula (I)] is presented. It was demonstrated that both copolymers act a[...]
4
61%
Polimery
2013 T. 58, nr 9 696--702
PL Metodą naszczepienia poli(N-izopropyloakryloamidu) (PNIPAM) na hydroksypropylocelulozie (HPC) otrzymano kopolimer wykazujący dwa punkty zmętnienia. Strukturę polimeru potwierdzono wykorzystując badania metodami 1H NMR, FT-IR, GPC oraz analizy elementarnej. Wartości temperatury w punktach zmętnienia [...]
EN Acopolymer showing two cloud points was obtained by grafting poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) onto hydroxypropylcellulose (HPC). The structure of the polymer was verified using 1H NMR, FT-IR, GPC, and elemental analysis. The values of cloud points could be changed by increasing ionic strength an[...]
5
41%
Engineering of Biomaterials
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last