Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geological Quarterly
EN Comprehensive palynological studies of the Silurian rocks of the Pomeranian Caledonides are described, the first since Eisenack's (1972) work. 250 clastic rock samples were analysed, all from deep boreholes. Three of these boreholes (Lębork IG 1, Gdańsk IG 1 and Kościerzyna IG 1) are located NE of t[...]
2
100%
Journal of Sustainable Mining
PL W przemyśle, takim jak górnictwo, petrochemia czy energetyka, środki ochrony indywidualnej często są stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Przyczyną powstawania zagrożenia wybuchowego są występujące w środowisku pracy zjawiska elektrostatyczne i fakt gromadzenia się ładunku elektrycznego na pow[...]
EN In industries such as the mining, petrochemistry or power industries, personal protective equipment is often used in explosive atmospheres. What causes the occurrence of explosive hazards is ever-present in the work environment they include, electrostatic phenomena as well as the build-up of electri[...]
3
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 3 318--329
EN Connectors are commonly found in personal equipment protecting against falls from a height. They are typically used outdoors and exposed to atmospheric factors, which can result in corrosion. This article presents the results of a study involving exposure of connectors to experimental corrosive medi[...]
4
100%
Przegląd Geologiczny
EN Lower Palaeozoic sediments of the Upper Silesia Block have not been equally well investigated. Lower Cambrian sediments found in the southern and eastern marginal parts are so far best recognized. Sediments younger than Lower Cambrian (Middle Cambrian and Ordovician) are documented only in some bore[...]
5
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 9 288--291
EN This article is dedicated to the possibilities of using 3D scanning method for geometric parameter measurements of protective helmets and to the development of methodology for conducting such research. The basic requirements for helmets are related to its geometrical parameters. They are determined [...]
6
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: W artykule przedstawiono opracowane metody badań i wyniki pomiarów przeprowadzonych z ich użyciem w zakresie temperatury powierzchni i zdolności odbijania promieniowania cieplnego przez hełmy ochronne dostępne aktualnie na rynku. Przedstawiono również wyniki pomiarów wartości mocy promieniowani[...]
EN Aim: The paper identifies developed research methods and results from measurements performed to assess the surface temperature and thermal radiation reflectivity of protective helmets, currently available on the market, as well as the determination of thermal radiation strength values using a radiom[...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 8 8-11
PL W czasie uprawiania sportu i rekreacji człowiek jest narażony na szereg zagrożeń. Do najbardziej niebezpiecznych należą urazy głowy. Podczas jazdy na rowerze, deskorolce, nartach czy snowboardzie nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. Do ochrony głowy stosuje się różnego rodzaju kaski oc[...]
EN While practicing sports and participating in recreational activities, humans are exposed to a number of hazards, among which head in juries are one of the most dangerous. We are unable to completely eliminate them, e.g, when cycling, skateboarding, skiing or snowboarding. For this reason, all sorts [...]
8
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 3 265--275
EN Retractable type fall arresters constitute a most effective group of components used in personal protection systems protecting against falls from a height. They are designed primarily for outdoor use, which results in exposure to atmospheric factors associated with risk of corrosion of metal element[...]
9
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 4 435--446
EN A full body harness is a component of personal systems protecting against falls from a height. To ensure users’ safety, the harness must retain its protective properties during its whole service period. All the elements of a harness (webbings, threads, metal buckles, etc.) are exposed to destructive[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 10-12
PL Wiele stanowisk pracy w takich gałęziach przemysłu, jak np. górnictwo, energetyka, budownictwo, leśnictwo, gospodarka magazynowa, łączność stwarza zagrożenia czynnikami mechanicznymi dla głowy człowieka. Konieczne jest wówczas stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych. Aby prawidłowo spełniały one [...]
EN Many worksites in such industrial sectors as mining, power engineering, civil engineering, forestry, warehouses, telecommunication, etc., are associated with mechanical factors hazardous for the human head. In such cases, protective helmets are the only way to protect the workers. To do their task p[...]
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 41-45
PL W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elemen[...]
EN The paper presents personal equipment protecting against falls from a height from the point of view of their susceptibility to the effect of corrosive media. Two basic effects of corrosion affecting personal protective equipment are distinguished strength reduction and disturbances in the functioni[...]
12
63%
Przegląd Geologiczny
PL Badania geologiczne i mikroflorystyczne dotyczą utworów prekambryjskich, występujących w rejonie Tarnowa (południowa Polska). W utworach iłowcowych i mulowcowych (metaargillity, metaaleurolity) występujących w otworach wiertniczych Zalasowa I i Stawiska 1, stwierdzono zespoły mikrojlory (Acritarcha)[...]
EN The geological and microfloristic investigations concern Precambrian rocks which occur in Tarnów area (southern Poland). Microflora associations (Acritarcha) recognised in the clayey and silt deposit (metaargillites and metaaleurolites) in Zalasowa 1 and Stawiska I boreholes indicate the Precambrian[...]
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 22-25
PL Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprz[...]
EN According to the Nationat Labour Inspectorate and the Central Statistical Offfce a fall from heights is one of the most frequent cause of accidents at work. A practice of organizing workplace at heights as well as performing various tasks at heights mdicates that Personal Protective Eguipment (PPE) [...]
14
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 5 (88) 117--124
PL Jednym z najważniejszych problemów związanych z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości jest zapewnienie zachowania parametrów ochronnych jego elementów włókienniczych podczas całego okresu użytkowania. W artykule dokonano analizy tych czynników oraz wskazano na najważniejsze, k[...]
EN Assurance of consistent protective parameters throughout the whole period of use is one of the more important problems associated with personal equipment containing textile elements that protects against falls from a height. The most important factors causing mechanical damage to such equipment are [...]
15
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6A (95) 78--85
PL W artykule przedstawiono metody badania stosowane dotychczas w celu określenia właściwości ochronnych elementów łączących i amortyzujących. Wykazano ich wady i zaprezentowano nową metodę pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk siła - wydłużenie elementów zawierających struktury włókiennicze. Zapre[...]
EN The process of arresting a fall from a height by protective equipment is characterised by two most important values: the arrest force and the distance over which the fall arrest occurs. The time course of these values is determined primarily by the mechanical parameters of the connecting and shock-a[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 12 16-18
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat czynników mogących spowodować uszkodzenia w środkach ochrony indywidualnej wykonanych z tworzyw sztucznych. Omówiono także sposób monitorowania wpływu niektórych zjawisk (różnorodność warunków środowiska) na zmianę parametrów ochronnych za pomo[...]
EN This article presents basic information about factors that may damage personal protective equipment made of plastics. It discusses ways of monitoring the impact of some of those phenomena on the change in parameters with an electronic system built into personal protective equipment.
17
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule zamieszczono wyniki badań podstawowych właściwość elektryczne i optyczne cienkich powłok SiCx i SiNy, w tym transmisji światła w zakresie 300 nm-^ 900 nm oraz charaktery™ przewodności uzyskanych w pomiarach stałoprądowych charakterystyk prądów przejściowych. Badania te umożliwi określenie[...]
EN First results of fundamental investigations of protective SiCx and SiNy layers concerning light transmission in the range 300 mtiv 900 nm and electrical conductivity at the conditions of dc and transient currents are given in the paper. These investigations allow to determine the basic electrical an[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 676-680
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie nanokrystalicznych powłok żaroodpornych gamma-TiAl z mikrododatkami metali przejściowych i/lub Ag i/lub Si o grubości 4 žm osadzonych metodą magnetronową na płaskich, kołowych podłożach z dwóch rodzajów stopów międzymetalicznych gamma-Ti48a[...]
EN The resistance to oxidation of magnetron sputtered gamma-TiAl nanocrystalline 4 žm thick coatings microalloyed with transition metals and/or Ag and/or Si atoms on flat circular substrates gamma-Ti48at.%Al and gamma-Ti40at.%Al have been investigated in the work. The oxidation tests have been performe[...]
19
45%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy opisano sposób, warunki osadzania oraz charakterystyki strukturalne i odporność na korozje wżerową powłok na osnowie kowalentnych związków krzemu z węglem i/lub azotem. Powłoki o składzie zbliżonym do SiC, SiCN lub SiN i grubości około 2 um osadzano metodą reakcyjnego rozpylania magnetronowe[...]
EN Deposition method, structural characteristics as well as the resistance to atmospheric and pitting corrosion of SiC, SiCN and SiN coatings. The coatings of the thickness of 2 um have been deposited by means of a reactive magnetron technique from pure Si targets in the atmosphere of Ar + C2H2, Ar + C[...]
20
39%
Inżynieria Powierzchni
2005 Nr 2 14-18
PL W Zakładzie Inżynierii Powłok Politechniki Łódzkiej opracowano szereg powłok osadzanych na stopach metali dla ochrony przed zużyciem przez tarcie (o charakterze adhezyjnym lub ściernym) bądź wskutek korozji. Są to pojedyncze lub wielowarstwowe powłoki z węglików bądź azotków metali przejściowych (ta[...]
EN Series of adhesive and abrasive wear protection and corrosion protection coatings have been elaborated at the Coatings Engineering Department of Lodz University of Technology. There are thin single or multilayers of transition metal carbides or nitrides (like CrC, TiC, VC, TiN), ALMoSi and AlTiX coa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last