Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Obiektem zainteresowania są metalowe materiały szkieletowe o regularnych komórkach otwartych. Analiza regularnych elementarnych komórek ułatwia projektowanie właściwości mechanicznych odlewów szkieletowych. Celem badań był dobór geometrii szkieletu aluminiowego do wytwarzania odlewów szkieletowych. [...]
EN Cast skeleton materials with regular opened cells were studied. The analysis of elementary regular cells enables to design mechanical properties of various materials used for skeleton cast ings. The main aim of this work was cell geometry selection for creation the skeleton castings. The schedule of[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2012 T. 20 81--87
PL W artykule został przedstawiony nowy sterownik PLC zbudowany na matrycy FPGA. Opisano sposób jego projektowania i budowy w oparciu o matrycę reprogramowalną firmy Xilinx. Zamieszczono również przykład wykorzystania kontrolera do sterowania sygnalizacją świetlną na makiecie skrzyżowania. Charakteryzu[...]
EN In this article the new PLC controller is presented. This paper consists of description of designing and building this new controller which based on FPGA matrix produces by Xilinx Company. This article presents also example application which can be uses to control traffic lights. Implementation of t[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 156--169
PL Jednym z podsystemów Systemu Bezpieczeństwa Narodowego jest podsystem gospodarczy, którego funkcjonowanie uzależnione jest od zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz finansowego. Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowym elementem podtrzymującym bezpieczeństwo e[...]
EN One of the subsystems of the National Security System is the economic subsystem, whose functioning depends on ensuring energy security, food security and financial security. In the IT world, electricity is becoming a major factor in production, so energy security is a key element in sustaining econo[...]
4
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2013 nr 3 74--79
EN In this paper, the Maximal Size Matching with Permanent Selection (MSMPS) scheduling algorithm and its performance evaluation, under different traffic models, are described. In this article, computer simulation results under nonuniformly, diagonally and lin-diagonally distributed traffic models are [...]
5
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 95-102
PL Celem pracy był dobór geometrii szkieletu i materiału rdzenia do wytwarzania metalowych materiałów szkieletowych o regularnych komórkach otwartych. Plan zaprojektowania rdzenia odlewu szkieletowego obejmował: podział rdzenia na najmniejsze powtarzalne elementy, wyznaczenie geometrycznych cech komóre[...]
EN The main aim of this work was cell geometry and material selection for skeleton castings. The core design plan enclosed core division into smallest repeateble elements, metal cell geometry determination and idetification of shape model for example casting. Three concepts for elementary cells were pr[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In this work authors showed selected results of simulation and experimental studies on temperature distribution during solidification of skeleton casting and mould filling process. The aim of conducted simulations was the choice of thermal and geometrical parameters for the needs of designed calcula[...]
7
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 170-177
PL Celem pracy jest dobór składników masy rdzeniowej i opracowanie optymalnych proporcji między jej składnikami, umożliwiających zastosowanie powstałej w ten sposób masy do wykonania rdzenia ceramicznego odlewu szkieletowego o regularnych komórkach otwartych. Zaproponowano skład masy rdzeniowej do wytw[...]
EN The main aim of this work is components of mass on core selection and optimal proportion between its components elaborations, this way bringing application of this mass execution skeleton casting with open cells regular. Composition of mass skeleton casting was presented. Geometry and method of core[...]
8
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to present recent achievements in field of skeleton structures. The aim of this work is to show results of searching for mechanically and technologically advantageous micro- and macrostructures. Methods of microstructure controlling were described. Most important parameters[...]
9
51%
Archives of Foundry Engineering
EN In this work authors showed selected results of simulation and experimental studies on temperature distribution during solidification of composite skeleton casting and mould filling process (Fig. 4, 5, 6). The basic subject of the computer simulation was the analysis of ability of metal to fill the [...]
10
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to show possibilities and conception of more accurate structure and mechanical properties forecasting with use of modified derivative -gradient thermal method. Design/methodology/approach: The main restriction in standard thermal and derivative analysis is one poin[...]
11
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 178-185
PL Przedstawiono dobór geometrii odlewu szkieletowego przeznaczonego do badań modelowych, symulacji zalewania i krzepnięcia oraz własności mechanicznych. Porównano wpływ ciśnienia metalostatycznego stopu aluminium i żeliwa na zapełnianie wnęki formy odlewniczej. Przedstawiono różnice w technologicznych[...]
EN In this work geometry selection for model skeleton casting was shown. This model was used for properties investigation and numerical simulation. Comparison of metalostatic pressure was conducted for Al alloy and cast iron. Influence of technological properties of studied alloys on cavity filling and[...]
12
51%
Mechanik
13
51%
Mechanik
14
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
2017 nr 4(109) 63--84
PL Służby specjalne współczesnych państw stanowią kluczowy element służący zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego (w tym również informacyjnego). W aspekcie współczesnej sytuacji międzynarodowej na szczególną uwagę zasługują służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Rozpad Zwi[...]
EN Modern special forces are a key element of internal and international security (that includes information security). In on the context of the current international situation, special attention should be paid to the Special Forces of the Russian Federation. The break-up of the Soviet Union and bipola[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last