Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2002 nr 1 34-39
PL W pracy przedstawiono możliwości zastosowań czujników światłowodowych w przemysłowych pomiarach temperatury. Przedstawiono zasadę działania oraz budowę czujników zgięciowych, półprzewodnikowych oraz czujników luminescencyjnych. W omawianych czujnikach zastosowano wielomodowe światłowody włókniste. P[...]
EN The paper presents the possibility of applying fibre optic sensors for temperature measurement. There are presented three groups of fibre optic temperature sensors using multimode fibres: microbending sensors, sensors based on the light absorption in semiconductors and luminescence sensors.
2
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The essential examination in hemodynamic monitoring of the patient is the cardiac output (CO) measurement. Nowadays, in clinical practice the most popular method is indicator dilution, particularly thermodilution. It is realized by applying the Swan-Ganz catheter and observing changes of the indicat[...]
3
63%
Metrology and Measurement Systems
EN Nowadays the "gold clinical standard" of hemodynamics diagnostic and cardiac output measurements is pulmonary artery catheterization by means of the Swan-Ganz catheter and thermodilution. The method itself is sensitive to numerous disturbances which cause inaccurate results. One of the well-known di[...]
4
63%
Opto - Electronics Review
EN The paper presents the results of numerical analyses of optical structures realized in the form of planar waveguides made of materials with high values of the refractive index n ≈ 1.85. The analysed structures consist of a waveguide and input-output systems. Input-output couplers are realized in the[...]
5
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 95-101
PL W artykule przedstawiono badania numeryczne struktury fotonicznej. W ramach badań numerycznych analizowano strukturę falowodu planarnego wraz z układem wejścia wyjścia w postaci planarnego sprzęgacza siatkowego o okresie A. Założono, że w strukturze jako warstwa falowodowa zostanie wykorzystany mate[...]
EN The paper presents numerical analysis of integrated optics devices, especially an I/O system, based on planar grating couplers and planar waveguide. It was assumed that the waveguide layer was made of material possessing the very high light refractive index nw=2. The grating couplers of grate period[...]
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono rezultaty analiz numerycznych struktur optyki zintegrowanej w postaci planarnych sprzęgaczy siatkowych. Sprzęgacze siatkowe o różnych okresach siatki Λ analizowano jako periodyczne zaburzenia współczynnika załamania wykonane w warstwie falowodowej. Analizy numeryczne przepro[...]
EN This paper presents numerical analysis of integrated optics devics specially planar grating couplers. Grating couplers of different grat periods Λ were analyzed as periodic light refractive index disturbarance in waveguide layer. Numerical analyses were conducted for waveguide layers of light refrac[...]
7
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2007 Vol. 28 223-227
EN The acoustic method of investigating the carrier mobility in the near-surface region of a semiconductor is presented. In this method the transverse acoustoelectric voltage versus the absorbed surface acoustic wave power was measured to determine nondestructively the carrier mobilites. In the layered[...]
8
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2002 Vol. 23 413-418
EN This article presents the physical base of the numerical system for analyse and modelling acoustic fields by an acoustic head of arbitary construction generated. The system allows to analyse the sending-receiving multielement ultrasound heads. Nowadays the system is being axpanded to analyse the pro[...]
9
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2000 Vol. 21 289-300
EN The main aim ofthe wvork was the elaboration of the new method of analyzing as well as designing the acoustical transducers and multitransducers ultrasound heads. The result of the theoretical analyze in the form of complete numerical system were elaborated. The system makes possible the modeling of[...]
10
63%
Molecular and Quantum Acoustics
1998 Vol. 19 221-230
EN Fiber optic sensors may chance to be the interesting and valuable completion of electric and electronic sensors for industrial and scientific application. The main characteristic domain of fiber optic sensors are the non sensitivity to strong electromagnetic disturbance radiation, the complete galva[...]
11
63%
Optica Applicata
EN The paper presents a differential interferometry phenonenon in a planar optical structure, which uses a ferronematic layer of a liquid crystal. This layer changes propagation conditions for TM modes in external magnetic field. Due to the magnetic field action on a ferronematic layer whichcovers the [...]
12
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2000 Vol. 21 201-206
EN In this paper the results of the experimental investigation of fiber optic electric fieId intensity sensors are presented. These sensors are based on electroluminescent effect which consists in the light emission by some substances placed in variable electric field. The luminescent effect is observe[...]
13
63%
Opto - Electronics Review
EN In this paper, the results of the experimental investigation of electroluminescent phenomena are presented. The electroluminescent effect is observed in some composite semiconductors, among others - ZnS, doped by Mn and Cu. The concentrations of impurities in good guality electrophosphores are highe[...]
14
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the results of numerical analyses of the structures of integrated optics in the form of planar waveguides made of materials with high values of the refractive index n = 2.00 and with an input-output system in the form of Bragg grating couplers. The numerical investigations were ca[...]
15
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2005 Vol. 26 261-266
EN The radiation characteristics of the ultrasound transducers can be calculated by means of the concurrent algorithm. This approach is necessary when the calculations are performed on a computer cluster and additionally allows to enhance greatly the overall efficiency of such an algorithm. This paper [...]
16
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2001 Vol. 22 171-182
EN In the article nitrogen dioxide detection methods are presented. Particularly, the ideas fo methods based on surface acousic wave propagation in layered structures and photoacoustic method as well as the plasmon resonance method are discussed. Advantages described methods and their measurement possi[...]
17
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 799-802
PL W pracy przedstawiono nowatorski wielokanałowy, optoelektroniczny system pomiarowy i sposób pomiaru stężenia gazów przemysłowych i toksycznych. Mierzony analit gazowy może być różny w zależności od zastosowanej interferencyjnej nanostruktury sensorowej. Pomiar odbywa się w gazowym środowisku pomiaro[...]
EN In the paper the multichannel, optoelectronic gas sensor system based on interferometric, gasochromic nanostructures is presented. The silicon colour sensor TCS230 detects the intensity and change of colour coordinates RGB of an optical signal resulting from exposure of the sensing structure to a sp[...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Protezy służące do wspomagania serca są rozwijane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Ich głównym zadaniem jest przyspieszenie leczenia mięśnia sercowego pacjentów, u których zdiagnozowano choroby serca i układu krwionośnego. Zastosowanie protezy wspomagającej pracę serca pozwala na znaczne[...]
EN In this paper methods analysis for pressure measurement for using in the POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device) are introduced. Work is focused on the noninvasive methods for blood pressure measurement in crucial points around heart prosthesis. Mechanical prosthesis used for heart support, are[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 85-93
PL W artykule przedstawione są badania modelowe dużego układu krążenia człowieka przeprowadzone z wykorzystaniem elektrycznego układu zastępczego. Zostaną przedstawione analogie pomiędzy układem krążenia człowieka a elektrycznym układem zastępczym. Wyniki analiz uzyskane za pomocą układu elektrycznego [...]
EN The paper presents numerical research of the human greater circulatory system modelled as an electric circuit. The similarities between the human greater circulation and the electric model are described. The results obtained from the electrical circuit are compared with those got from investigations[...]
20
51%
Molecular and Quantum Acoustics
2007 Vol. 28 101-106
EN Due to the variety of waveguides in planar structures, the measurements of attenuation are characterized by a considerable variety of applied methods, developed for given type of waveguides. The method of measuring scattered light is, therefore, of much importance in the case of waveguides with a ra[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last