Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 269-274
EN Construction made of aluminium alloy is lighter than of steel. The use of pulsed arc for welding is helpful, but has influence on structure and residual stresses after welding. FEM model of the welded plate made of aluminium alloy was used here. The 2D model, lying on the surface of welded sheets, w[...]
2
100%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2015 nr 5(3) 51--58
PL Podczas spawania powstaje ciepło, które prowadzi do deformacji i naprężeń pozostających. Odpowiednio dobrana technologia spawania może zmniejszyć składowe naprężeń i odkształceń pozostających. Symulacja z wykorzystaniem metody elementów skończonych pozwala obliczyć ich wartości. Symulowano różne spo[...]
EN Heat, necessary for welding, casue to deformation and stresses. Right technology can decrease this deformation and stresses. With FEM simulation is possible to calculate his value. At the paper was shown simulation of butt welding of aluminum. Here were compared effects of different beads: one strin[...]
3
100%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 45--51
PL Podczas spawania pojawiają się niekorzystne efekty spawania (np. temperatura, strefa wpływu ciepła, naprężenia i deformacje), których występowanie w odpowiedzialnych miejscach może spowodować awarię. Aby określić strefy niebezpieczne, sprawdzano wpływ okrągłego otworu leżącego blisko wykonywanej spo[...]
EN The location of a hole during the welding of aluminium has an influence on the residual stresses. 2D FEM model of the welded plate, lying on the surface of welded sheets, was used. The calculations were done with ANSYS in two phases, thermal and mechanical calculations of deformations and stresses, [...]
4
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 205-213
PL Artykuł opisuje problematykę spawalności stali dwufazowych w aspekcie spawania FCAW w odniesieniu do normy PN EN 15614-1. Połączenia wykonane zostały w różnych kombinacjach materiałowych, zarówno dupleksu z dupleksem jak i dupleksu ze stalami węglowymi i kwasoodpornymi stalami austenitycznymi. Przep[...]
EN This article describes the problem of welding of two-phase steel in the aspect of FCAW welding with reference to norm PN EN 15614-1. The joints were done in different combinations of material, both duplex with duplex, and duplex with carbon steel and stainless austenitic steel. There were conducted:[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2001 Z. 50(233) 241-248
PL W artykule przedstawiono badania nad rozkładem temperatur, który może w znacznym stopniu wpływać na jakość uzyskanej spoiny lub SWC. Badania przeprowadzono dla blachy ze stali St3S spawanej metodą MIG. Wykonano ba-dania eksperymentalne i analityczne z zastosowaniem MES. Przedstawiono wyniki badań u[...]
EN The present paper reports on the experiment on and analysis of temperatures af-fecting the quality of the weld deposit and heat affected zone (HAZ) and presents the experimental results and theoretical considerations using the FEM method. The model contains the two-dimensional geometry of the sample[...]
6
63%
Advances in Materials Science
EN The paper presents an investigation of the bainite morphology in two experimental Mo-Cr and Mo-Cr-V-Ti steels using TEM, high speed dilatometry backed by thermodynamic analysis. The microstructure was investigated using metallography and TEM method. After austenitisation at 1200oC followed by bainit[...]
7
63%
Logistyka
2015 nr 4 2104--2111, CD2
PL Analizowano wpływ grubości blachy i sposobu układania ściegów na naprężenia i deformacje pozostające po spawaniu aluminiowych elementów środków transportu. Obliczenia prowadzono za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES). Zauważono wyraźne podniesienie poziomu naprężeń i odkształceń pozostających [...]
EN Construction made of aluminium alloy is lighter than of steel. The use of arc for welding is helpful, but has influence on structure and residual stresses after welding. FEM model of the welded plate made of aluminium alloy was used here. The 2D model, lying on the surface of welded sheets, was used[...]
8
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 8 500-508
PL W artykule zamieszczono wyniki badań wstępnych zgrzewania tarciowego wolframowych stopów ciężkich - WHA (ang. Weight Heavy Alloys) ze stopem AlMg2. Przeprowadzono próby zgrzewania prętów z kompozytu wolframowego o gęstości 18,4 Mg/m3 ze stopem aluminium, które wykazały możliwość uzyskania wytrzymało[...]
EN The results of preliminary studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloys with AlMg2 alloy are presented. The friction welding of Weight Heavy Alloy - WHA of density 18.4 Mg/m3 with aluminum wrought alloy showed that it is possible to reach the joint with the strength exceeding the yield[...]
9
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 7 436-442
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących możliwości zgrzewania tarciowego wolframowych stopów ciężkich - WHA (ang. Weight Heavy Alloys) ze stalą. Przeprowadzono próby zgrzewania tarciowego prętów ze stali C45 z prętami z wolframowego stopu ciężkiego o gęstości 18,4 Mg/m3, uzyskują[...]
EN The results of preliminary studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloys with carbon steel were presented. The friction welding of C45 type middle carbon steel rods with Tungsten Heavy Alloy rods density of 18.4 Mg/m3 lead to the tensile strength of the joint at the level of 200 MPa. Al[...]
10
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The study presents an evaluation of the effect of microstructure of low-alloy spheroidal cast iron on impact strength within the temperature range from –60 to 100 °C. Analyses were conducted on one type of cast iron containing 0.51% Cu and 0.72% Ni. Cast iron was austempered or normalized. Values of[...]
11
51%
Logistyka
2014 nr 3 4531--4539
PL W niniejszym opracowaniu dokonano analizy funkcjonowania systemów telematycznych w transporcie drogowym, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak i informacji o sytuacji i warunkach panujących na drogach. Zidentyfikowano niewłaściwe zachowania uczestników ruchu, k[...]
EN In this study, an analysis of functioning of telematic systems in road transportation has been made, in terms of providing the road traffic users with safety and information about the road conditions. Improper behaviors of road users affecting directly the situation on the road have been identified.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last