Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 5 48--49
PL Problemy wodne dotykają nie tylko krajów ubogich w wodę, ale także wielkich metropolii. Większość mieszkańców miast korzystających na co dzień z miejskich wodociągów nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu – w ich kranach zawsze płynie woda.
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 46-47
PL Jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju miast jest racjonalna gospodarka wodna. Wiele krajów od lat wdraża programy, mające na celu odtwarzanie krajobrazu funkcjonalnego w sensie hydrologicznym, ponieważ stosunki wodne terenów zurbanizowanych są mocno zaburzone.
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 54-57
PL Woda wykorzystywana jest praktycznie w każdej sferze działalności ludzkiej, a w szczególnosci w procesach produkcji. Niedobór wody występuje nie tylko w krajach o suchym, ciepłym klimacie, ale coraz częściej w wielkich metropoliach. Dlatego warto zastanowaić się nad możliwością jej oszczędzania.
4
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 4 52-53
5
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 4 56-56
6
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 11 46-47
PL Sztuczne mokradła stają się współcześnie nowym elementem krajobrazu zurbanizowanego, ale przede wszystkim sposobem na usprawnienie miejskiego systemu drenażu. Dlatego warto zapoznać się z nimi bliżej i zastanowić się nad wprowadzeniem tego typu rozwiązań na polskich osiedlach.
7
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 1 30-31
PL Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód opadowych to najprostszy i zarazem skuteczny sposób likwidowania deficytu wody - jednego z największych problemów współczesnego świata. Zasady zrównoważonej gospodarki wodnej próbuje wprowadzić również Polska, która po podpisaniu dokumentu .Agenda 21. została[...]
8
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 10 34-35
PL Zrównoważona gospodarka wodna oznacza proekologiczne wykorzystanie wód opadowych. Do tego służą specjalne systemy.
9
63%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 2 24-33
EN In the contemporary world of intense, fast and unhealthy lifestyle, a need for recreation is increasing; it is supposed to smooth out the physical passivity of everyday life. The appearance of an open water source is one of the basic components deciding on attractiveness of a recreational-holiday ar[...]
10
63%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 3 30--41
PL Artykuł prezentuje wyniki badań tradycyjnych zbiorników przeciwpożarowych znajdujących się na obszarze Wrocławia, które przestały pełnić swoje pierwotne funkcje, ale są czytelnym elementem przestrzeni o dużym potencjale. Celem badań było opracowanie schematu przedstawiającego tok postępowania przy z[...]
EN The article presents the study results of the Wrocław located traditional fire fighting water reservoirs, which ceased to serve their original function, but still form a clear spatial element of great potential. The aim of the research was to develop a diagram for a course of action conditioned by v[...]
11
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2018 nr 39 (1) 99--116
PL Wody powierzchniowe w przestrzeni wiejskiej od lat ulegały poważnym przemianom, prowadzącym w skrajnych przypadkach do ich eliminowania z krajobrazu. W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze działania na rzecz przywrócenia wód powierzchniowych, jako elementów o funkcji przyrodniczej i społecz[...]
EN The surface water resources of rural areas have been subject to transformation for many years and in extreme cases they have even disappeared from the landscape. Recently, some more intensive action have been witnessed, which are focused on restoring surface water resources as elements that perform [...]
12
51%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper is devoted to path planning when the safety of the system considered has to be guaranteed in the presence of bounded uncertainty affecting its model. A new path planner addresses this problem by combining Rapidly-exploring Random Trees (RRT) and a set representation of uncertain states. A[...]
13
51%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 6 171--184
EN Modern city development requires increasing investments in so-called green and blue infrastructure. Water deficits and frequent droughts are a motivation for the introduction of economic water management and rainwater retention. Urban areas, which are often intensively developed and sealed, have los[...]
14
51%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 3 3--17
PL W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zauważalny jest silny wzrost liczby żyjących ścian w polskich miastach. Jest to spowodowane przede wszystkim gęstniejącą zabudową i w związku z tym ubywaniem przestrzeni dla terenów zieleni, ale także modą na pionowe układy wegetacyjne. Coraz częściej powstają [...]
EN Over the last few decades, there has been a noticeable increase in the number of living walls in Polish cities. This has been mainly due to buildings’ compaction and therefore the loss of space for green areas, but also because of the current trend of installation of vertical green systems. Design d[...]
15
51%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 3 18--33
PL Rynek zielonych dachów w Polsce rozwija się coraz szybciej, zwłaszcza w dużych metropoliach, gdzie rozwiązania te stanowią alternatywną formę dla terenów zieleni w zwartej strukturze zabudowy. Zielone dachy leżą również w polu zainteresowań polskich naukowców, ponieważ wciąż brakuje nam krajowych ba[...]
EN The green roof market in Poland has been developing rapidly, especially in large cities, where such solutions are an alternative form of green urban areas in densely built up city tissue. Green roofs are also becoming a field of focus for Polish scientists, but there is still lack of sufficient rese[...]
16
45%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 68--77
PL W 2013 roku budżet obywatelski stał się nowym instrumentem kształtowania przestrzeni Wrocławia. Ilość zgłoszonych projektów (242) oraz liczba głosujących (52 000) pokazały duże zainteresowanie mieszkańców tym programem. Najczęściej proponowane przez projektodawców były inwestycje dotyczące ogólnodos[...]
EN In 2013, participatory budgeting was the new tool to impact the Wrocław landscape. The number of submitted projects (242) and the number of votes (52,000) indicates that there was a great deal of interest from the citizens of Wrocław in the programme. Projects for investment in public sports and rec[...]
17
45%
Architektura Krajobrazu
2015 nr 1 82--99
PL Autorzy przedstawiają założenia realizowanego programu badawczego dotyczącego oceny potencjału miejsc publicznych pod kątem działań związanych z ich aktywizacją społeczną. Program dotyczy przestrzeni publicznych we Wrocławiu, a jego pierwsza część odnosi się do terenów nadrzecznych. Opisane zostały [...]
EN The authors present an ongoing research project that evaluates potential opportunities for promoting social inclusion in various public places. The study initially focuses on public places in Wrocław along the river. The study includes a description of methods and techniques and the usefulness of ap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last