Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 2 49-51
PL Badano powierzchnię implantów miedzi z powłoką cyny po przebywaniu w tkance mózgowej szczurów przez 120 dni. Analizowano zmianę stężenia tlenu na powierzchni próbek przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują, że stężenie tlenu na powierzchni badanych materiałów po 120 dniach przebywania[...]
EN Surface of copper implants with tin coating were examined after a 120-day stay in brain tissue of rats. Changes of concentration of oxygen on the surface of samples were analysed before and after implantation. The obtained data indicate that the concentration of oxygen on the surface of the material[...]
2
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 65--70
PL Praca przedstawia projekt badawczy mający na celu kompleksową ocenę przydatności jako implantów, próbek tlenku cyrkonu pokrytego bardzo cienkimi powłokami z takich metali jak np. złoto, tytan, platyna. Badane materiały będą oceniane zarówno pod kątem korozji w warunkach laboratoryjnych a po uzyskani[...]
EN The paper presents a research project aimed at a comprehensive assessment of suitability as implants, zirconium oxide coated samples for very thin coatings of metals such as gold, titanium, platinum. The test materials will be evaluated both in terms of corrosion in the laboratory, and after obtaini[...]
3
80%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 192-197
PL W prezentowanej pracy podjęto badania mające na celu porównanie przydatności do wykonywania implantów materiałów monolitycznych, takich jak: wolfram, molibden, stop wolfram-ren20, chromel oraz tytan, do wyników badań otrzymanych dla materiałów powlekanych galwanicznie (żelazo pokryte miedzią, miedź [...]
EN In presented paper the research work was performed with aim consisted in comparison of suitability to implants application of monolithic materials, like: tungsten, molybdenum, tungsten-rhenium alloy, chromel and titanium, to research results obtained in case of galvanic coated materials (iron coated[...]
4
80%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 217-220
PL W pracy przedstawiono wyniki badań obecności takich metali jak: molibden i wolfram-ren20 jako implantów w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Okres implantacji wynosił 120 dni. Po tym okresie analizowano zmiany stężeń pierwiastka metalicznego podstawowego oraz tlenu przy pomocy mikroanalizator[...]
EN Paper presents the results of investigations regarding the presence of such metals as: molybdenum and tungsten - rhenium 20 as implants located in lively cerebral tissue as well as in subcutaneous tissue of rats. Implantation period was 120 days. After this time changes in concentration of the metal[...]
5
80%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 65--70
PL W pracy przedstawiono wyniki badań histopatologicznych mózgu szczura, do którego na okres 120 dni zaimplantowane były próbki wykonane z takich materiałów metalicznych jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren20. Wyniki badań wskazują na dobrą tolerancję wszczepionych materiałów w zadanym okresie [...]
EN Paper presents the results of histophatological investigations of rats cerebral tissues being in contact with implants of such metals like: molybdenum, tungsten-rhenium 20, chromel and alumel. Period of implantation carried out 120 days. Results of research indicate for good tolerance of implanted m[...]
6
71%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 45--50
PL W wielu placówkach naukowych prowadzone są badania dotyczące eliminacji mikroorganizmów w karetkach pogotowia i środowiskach szpitalnych. Autorzy rozpoczęli badania, których celem była ocena skuteczności zastosowania folii VentureShield™ VS 7510 E, jako zabezpieczenia antybakteryjnego powierzchni st[...]
EN Many educational institutes conduct experiments in order to eliminate pathogens in ambulances and hospital environments. The authors started a research which aim was to assess the effectiveness of protecting steel surfaces, covered of film VentureShield ™ VS 7510 E. Two strains of bacteria: Pseudomo[...]
7
71%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 4 126--131
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny [...]
EN The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corro[...]
8
71%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 5 198--202
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. a[...]
EN The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by NiAu and NiAg coatings. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion su[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last