Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono wybrane zastosowania dostępnych układów MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) do pomiarów wielkości mechanicznych. W artykule opisano podstawy, podstawowe technologie oraz aktualny stan wykorzystania układów MEMS. Jako przykład zastosowania układów MEMS opisano system do p[...]
EN In this paper applications of available MEMS microchip for mechanical values measurement are presented. Brief introduction to MEMS technology, basic MEMS manufacturing procesess and application of MEMS structures in measurements are described. As an example of application of the MEMS an acceleromete[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Znaczenie diagnostyki strukturalnej, którą zapoczątkowano na świecie w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku jest coraz większa. W początkowej fazie głównym przeznaczeniem tej nowej techniki była diagnostyka takich newralgicznych obiektów technicznych jak samoloty, mosty i wysokie budynki. Jej zastosow[...]
EN The role of Structural Health Monitoring (SHM), which appeared in final decade of last century, rapidly raising. In initial stage of SHM this technology was applied to such applications as: aerospace and civil engineering - bridges, high buildings. Currently this technology is used for monitoring o[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano zastosowanie zdobyczy współczesnej robotyki i mechatroniki w urządzeniach medycznych. Opisane zastosowania robotyki koncentrują się na zastosowaniu robotów do przeprowadzania precyzyjnych operacji chirurgicznych. Zastosowania mechatroniki wiążą się z zastosowaniem jej zdobyczy w n[...]
EN In the paper the application of mechatronic and robotic in moder medical equipment is presented. The application of robotic is described based on minimum invasime surgical equpment and robots. Applications of mechatronics are described in conjunction with medical, rehabilitation and laboratory equip[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Minęło już ponad dziesięć lat od ukazania się polskiego przekładu książki J. J. Craiga "Wprowadzenie do robotyki" oraz osiemnaście lat od pierwszego wydania "Robotics: Control, Sensing, Visio and Intelligence" autorów K. Fu, R. Gonzales, C. Lee, mimo to książki te są w dalszym ciągu kompendium wied[...]
EN First issue of polish version of J. J. Craig book "Introduction to robotics" was published ten years ago and first issue of Robotics: Control, Sensing, Visio and Intelligence" by K.Fu, R. Gonzales, C. Lee was published eighteen years ago. Those books have been one of the most important source of kn[...]
5
100%
Metrology and Measurement Systems
PL Współczesne systemy diagnostyczne i monitorujące wymagają zastosowania wielu czujników, co często wywołuje wiele problemów natury technicznej. Głównym problemem jest odpowiednie wykonanie okablowania zainstalowanych czujników w sposób, który nie wpłynąłby na zmianę parametrów konstrukcji i jednocześ[...]
EN Application of many sensors located on a mechanical structure causes serious technical problems. One of the main problems is wiring of sensors which is time-consuming and may change the system output due to high structure loading and damping. To overcome this problem new smart sensor designs have be[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2005 R. 51, nr 5 12--15
PL Zastosowanie aktywnych układów monitorujących stan konstrukcji wymaga zainstalowania wielu czujników pomiarowych. Koszt wykonania okablowania pomiarowego w takich przypadkach jest duży, nie bez znaczenia jest również znaczny czas potrzebny na wykonanie okablowania. W celu zmniejszenia kosztów instal[...]
EN Structural health monitoring (SHM) systems are applied for condition monitoring of machines and structures, structural integrity assessment, damage detection and structural failure prediction. Measurement data acquired by many sensors are essential for SHM, but at a same time application of many sen[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zgodnie ze znaną metodą analogii elektromagnetycznych siła magnetomotoryczna jest analogią napiecia elektrycznego, strumień magnetyczny - analogią prądu elektrycznego. Takie rozumowanie analogii elektromagnetycznych jest błędnym ponieważ zaprzecza podstawowym kryterium ogólnej teorii przetworników p[...]
EN The caution concerning correctness of a use in system SI by unit of magnetic resistance H-1 is resulted. Is offered as physically proved unit of magnetic resistance to use siemens.
8
63%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 291-296
PL Technologie wykorzystujące bezprzewodową transmisję danych są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi elektroniki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych podzespołów elektronicznych możliwa jest budowa inteligentnych układów pomiarowych znajdujących zastosowanie w pomiarach i diagnostyce urzą[...]
EN Wireless data transfer technologies are one of the fastest developed applications in electronics. Recent technological advances have enabled the development of intelligent measurement sensor devices which can be applied in measurement and diagnostics of machines and civil constructions. In the paper[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Współcześnie dużego znaczenia nabierają prace związane z bezprzewodowymi systemami pomiarowymi realizowanymi drogą radiową. Rozważając możliwości zastosowań tych systemów szybko znajdujemy szereg dziedzin, gdzie radiowa akwizycja danych jest techniką bardzo wygodną iniejednokrotnie jedyną z możliwyc[...]
EN Nowadays, applied research has been developing very rapidly in wireless sensor networks. Considering possibilities of applying those systems, we quickly find a couple of disciplines, where wireless sensor networks are very comfortable in use and many a time the only possible ones. Those systems, for[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano analizę oraz syntezę hybrydowego układu sterowania położenia oraz siłą, zaprojektowanego z zastosowaniem techniki szybkiego prototypowania. Zastosowanie opracowanej metodologii projektowania wykorzystującej zintegrowane środowisko do symulacji i prototypowania układów sterowania umożliwiło z[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano analizę oraz syntezę hybrydowego układu sterowania położeniem oraz siłą, który zaprojektowano z zastosowaniem techniki szybkiego prototypowania. Zastosowanie opracowanej metodologii projektowania wykorzystującej zintegrowane środowisko do symulacji i prototypowania układów sterowa[...]
EN Execution of a manipulation or technologic takes often requires interaction between manipulator and environment. The features of the contact force exchanged between manipulator and environment apparently Provide a measurement of the state of interaction. For appropriate handling of interaction, it [...]
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Systemy do aktywnego monitorowania i diagnostyki stanu konstrukcji są obecnie intensywnie badane i rozwijane. Metody aktywnego monitorowania znajdują zastosowanie do badania maszyn i struktur mechanicznych, badań strukturalnych, detekcji zniszczenia, zapobiegania stanom awaryjnym. W artykule opisano[...]
EN Nowadays, research concerning applications of Structural Health Monitoring has arisen a great interest. SHM methods are applied to condition monitoring of machines and structures, structural integrity assessment, damage detection and structural failure prevention. In the paper the new developed hard[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Współczesnie dużego znaczenia nabierają prace związane z praktyczną realizacją systemów do monitorowania stanu konstrukcji. Metody aktywnego monitorowania znajdują zastosowanie do badania maszyn i struktur mechanicznych, badań strukturalnych, detekcji zniszczenia, zapobiegania stanom awaryjnym. W sy[...]
EN Nowadays, research concerning applications of structural health monitoring has aroused a great interest. SHM methods are applied to condition monitoring of machines and structures, structural integrity assessment, damage detection and structural failure prevention. Measurement data acquired by the u[...]
14
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 395-400
PL W artykule zaprezentowano nowy typ piezoelektrycznie napędzanego urządzenia mikropozycjonującego do zastosowania w operacjach typu pobierz-odłóż (pick-and-place). Celem artykułu jest zaprezentowanie konstrukcji mechanicznej, przedstawienie badań symulacyjnych głównych elementów składowych, a także w[...]
EN A study of the novel type of piezoelectric actuated micropositioning system for pick-and-place type applications is reported. The objective of this work is to present mechanical design of micropositioning system, simulation test of main mechanical parts and to verify simulation test by real experime[...]
15
51%
Diagnostyka
2009 nr 3(51) 49-58
PL Eksperymentalna identyfikacja dynamicznych własności strukturalnych budowli wymaga zwykle zastosowania długich przewodów sygnałowych. Takie przewody są ciężkie, kłopotliwe w przenoszeniu i układaniu oraz wrażliwe na powstawanie mechanicznych uszkodzeń w czasie użytkowania. Z tych powodów ostatnio co[...]
EN Experimental identification of structural dynamics properties of large civil engineering structures usually involves application of long signal cables during the experiment. Such cables are heavy, difficult to handle and to be laid by testing engineers, as well as they are often damaged during use. [...]
16
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 3 645-668
PL Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym. W pracy przedstawiono metodykę projektowania mechatronicznego ze szczególnym uwzlędnieniem procesu prototypowania. Przedstawione procedury umożliwiają skrócenie czasu powstawania produktu oraz integrację dziedzin wchodzących w skład mechatron[...]
EN The paper describes a mechatronic approach towards designing and implementation complex motion control system. Particular attention was paid to virtual and physical prototyping of the control system. Possible implementations were divided into two groups: single applications or mass production. Autho[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last