Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2004 Z. 336 3-177
PL Praca opisuje wyniki badań autora dotyczące segmentacji obrazów zawierających tekstury, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów biomedycznych, zawierających przekroje ludzkich wewnętrznych narządów i tkanek. Ilościowa analiza tekstury, obok parametrów morfologicznych, stanowi istotne uzupełnienie info[...]
EN The dissertation summarizes Author's research in the field of image texture segmentation focusing on biomedical images. Currently, in medical diagnosis physicians very often deal wilh image cross-sections of internal human organs and tissues (obtained using e.g. MRI tomography). These images contain[...]
2
100%
Elektronika : prace naukowe
2003 nr 8 75-105
PL Celem artykułu jest omówienie zasad działania sieci synchronizowanych oscylatorów. Zgodnie z teorią "chwilowej korelacji" sieć taka symuluje zjawiska zachodzące w ludzkim mózgu podczas procesu analizy sceny wizyjnej, pozwalając na wydzielenie występujących tam obiektów i obszarów. Dlatego sieć oscyl[...]
EN This work presents principles of operation of synchronised oscillators network. According to "temporary correlation" theory this network simulates a process of visual scene analysis performed by human brain. This allows for scene object detection and such a network can be used for image segmentation[...]
3
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2013 Vol. 35, nr 1 219--218
EN The aim of the study was to analyze the loss of filtration stability of fine desert sands due to the air flow caused by temperature difference. The loss of stability induces the effect of so called “quick sands”. Therefore, the calculations of air filtration through the loose sand medium in dry dese[...]
4
100%
Machine Graphics and Vision
EN Segmantation of textured images, a very importatnt aspect of visual perception, remains still a challenging task for many imager analysis problems. This paper presents a recently emerged segmentation method based on the temporary correlation theory. It proposes an explanation of visual scene analys[...]
5
100%
Landform Analysis
2007 Vol. 5 82--84
6
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2014 Vol. 36, nr 1 111--119
EN During the construction of an airport terminal it was found that as a result of the hydrostatic pressure of underground water the foundation plate of the building had dangerously shifted in the direction opposite to that of the gravitational forces. The only effective measure was to introduce a drai[...]
7
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2008 R. 32, z. 1 337-345
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu filtracji nieustalonej w zakresie obszaru, w którym następuje okresowe zalewanie piwnic budynków. Celem obliczeń było znalezienie przyczyn zjawiska poprzez analizę wpływu wielu możliwych czynników na proces znacznego podnoszenia się zwierciadła wód po[...]
EN The paper contains the description of the Geographic Information System used for hydrogeology analyses in the area of mines in Wałbrzych. Modern GIS tools has been used to create The Digital Terrain and Geology Model. This model is able to generated: profiles, contour maps, perspective views and was[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 10 1165-1168
PL W artykule przedstawiono algorytm automatycznej detekcji kącików oczu na obrazie termowizyjnym, w celu bezkontaktowego pomiaru wewnętrznej temperatury ciała człowieka. Wykazano bowiem, że temperatura mierzona w kącikach oczu dobrze odzwierciedla temperaturę ciała człowieka i jest niezależna od czynn[...]
EN The paper presents the algorithm of automatic eye canthis detection in thermal images. It is very important nowadays because it is proved that the temperature measured in eye canthis is the most reliable and stable temperature on human body considering thermovision measurements [1]. Former such meas[...]
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono sprzętową realizację w technologii FPGA cyfrowego, równoległego procesora obrazu. Rdzeń układu stanowi matryca składająca się z 16x16 jednostek przetwarzania. Omówiono architekturę oraz zasady działania procesora jak również wyniki jego syntezy oraz implementacji. Proponowan[...]
EN In this paper a hardware implementation of parallel digital image processor designed and implemented in FPGA technology is presented. The circuit core contains 16x16 array for image processing and analysis. Processor architecture and principles of operation are presented. Synthesis and implementatio[...]
10
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The role of relaxation oscillator models in application fields such as modeling dynamic systems and image analysis is discussed. A short review of the Van der Pol,Wilson-Cowan and Terman-Wang relaxation oscillators is given. The key property of such nonlinear oscillators, i.e., the oscillator phase [...]
11
63%
Elektronika : prace naukowe
1999 nr 4 115-125
PL Praca stanowi prezentację europejskiego programu badawczego COST B11 realizowanego z udziałem Instytutu Elektroniki PŁ. Celem tego programu jest opracowanie nowych ilościowych metod analizy tekstur obrazów pochodzących z tomografów rezonansu magnetycznego (MRI). Liczba zainstalowanych tomografów MRI[...]
EN The paper is devoted to describing COST B11 European Community project, related to development of quantitative methods of texture analysis of magnetic resonance images. It is scheduled for the years 1998-2002. The aim of this project is to develop methods, which allow to discriminate different kinds[...]
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano nową architekturę równoległego, cyfrowego procesora obrazu, zdolnego do realizacji kilku zadań przetwarzania takich jak segmentacja, wykrywania krawędzi oraz usuwanie szumu. Architektura i modyfikacje algorytmu przedstawione w niniejszym dokumencie mają na celu zmniejszenie obszar[...]
EN This article describes a new architecture for a parallel, digital image processor which performs several image processing tasks like segmentation, edge detection and noise removal. The architecture and algorithm modifications presented in this paper are aimed for reduction the FPGA area of a pixel, [...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o pracę magisterską pt: "Przestrzenny model budowy hałd na terenie byłej kopalni uranu Radoniów", wykonaną na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Praca dotyczy budowy numerycznego modelu powierzchni nasypów oraz przestrzenn[...]
EN This paper based on thesis on the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology on Wroclaw University of Technology. The paper regards the digital terrain model of the dumps construction after uranium mine area. The model was created by the advanced GIS tools. This model was possible to calculate de[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano wyniki testów synchronizacji oscylatorów w układzie scalonym CMOS VLSI sieci synchronicznych oscylatorów. Przedstawiono w skrócie architekturę układu scalonego sieci, zaprojektowanego do zadań segmentacji obrazów binarnych. Realizacja sprzętowa sieci synchronicznych oscylatorów pozwal[...]
EN This paper presents synchronization test results of CMOS VLSI ASIC integrated circuit, which implements a network of synchronized oscillators. The network chip architecture was briefly described. This circuit was designed for segmentation of binary images, which is an important issue in biomedical i[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W publikacji przedstawiono implementację w technologii FPGA cyfrowego, równoległego procesora obrazu, przeznaczonego do realizacji wybranych zadań przetwarzania i analizy obrazu takich jak segmentacja, wykrywania krawędzi oraz usuwanie szumu. Przedstawiona architektura procesora oraz modyfikacje alg[...]
EN This paper presents the parallel digital processor designed for image analysis. It is implemented in technology. The image processor is designed for image segmentation and other types of analysis like edge detection or noise removal. The processor architecture and modifications of the segmentation a[...]
16
63%
Rynek Energii
1998 nr 4 2-4
PL W artykule przedstawiono bilans potrzeb cieplnych dla Kielc i źródła ich zaspakajania. Omówiono również charakterystyczne zmiany występujące w kieleckim systemie ciepłowniczym oraz przyszłościowy plan rynku ciepła w tym mieście.
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia koncepcję cyfrowego procesora graficznego zdolnego do realizacji kilku operacji takich jak segmentacja obrazu, detekcja krawędzi oraz redukcja szumów. Układ ten stanowi realizację Sieci Synchronizowanych Oscylatorów (SSO) w technice cyfrowej. Cechy zaproponowanego układu zostały [...]
EN This paper proposes a digital image processor able to perform several image processing operations like image segmentation, edge detection and noise removal. This circuit is a digital realization of synchronized oscillators network. Properties of digital processor will be compared and discussed with [...]
18
63%
Studia Geotechnica et Mechanica
2015 Vol. 37, nr 1 105--114
EN This paper presents a different, than commonly used, form of equations describing the filtration of a viscous compressible fluid through a porous medium in isothermal conditions. This mathematical model is compared with the liquid flow equations used in the theory of consolidation. It is shown that [...]
19
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR uczestniczy w realizacji europejskiego projektu PROMINE. W jego ramach realizowanych jest siedem pakietów tematycznych. Pakiet WP1 dotyczy złóż surowców mineralnych i koncentracji antropogenicznych w Polsce, szczególnym uwzględnieniem złóż rud metali. Przewiduje się stworz[...]
EN European project PROMINE - nanoparticle structure products from new mineral deposits in Europe is maintained by 27 institutional and industrial European partners, Poland included. Project consists of 7 thematic packages from different science arts. In scope of Work Package I there are plans to creat[...]
20
63%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN The paper presents test procedures designed for application - specific integrated circuit (ASIC) CMOS VLSI chip prototype that implements a synchronized oscillator neural network with a matrix size of 32×32 for object detecting in binary images. Networks of synchronized oscillators are recently deve[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last