Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Diagnosis of the combustion process of a C.I. engine can base an indirect set of diagnostic parameters of cylinder pressure p=f(?) that is the indicator diagram. It allows to determine such derivatives of the combustion process as: rate of pressure rise (giving evidence of engine 'hard' work), maxim[...]
2
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wszystkie działania techniczne, mające na celu poprawę procesu spalania w cylindrze silnika, mogą być analizowane dzięki diagnostyce tego procesu. Podstawą do takiej diagnostyki jest wykres indykatorowy, który jest zbiorem ciśnień w funkcji kąta obrotu wału korbowego silnika pc=f(alfa). Zastosowanie[...]
EN All technological actions aimed at improvement of combustion process in the engine could be analysed thanks to diagnostics of this process. The base for such diagnostics is indicative diagram, which is the set of pressures as the function of the angle of the crankshaft rotation. Application of suita[...]
3
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
EN A continuous increase in requirements refering to the energetic, economical and especially ecological parameters of combustion engines is observed in the recent years. Additionally, alternative fuels are in increasing demand because many countries tend to secure themselves their own fuel base (as la[...]
4
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
EN More and mnore rigorous limitation of toxic component emission in exhaust gas oblige users of diesel engines to put into practice rapid diagnostic methods for technical condition evaluation of combustion engines, particularly of an enjection equipment. The paper gives a definition of the unrepeatabl[...]
5
100%
Archiwum Motoryzacji
2008 Nr 3-4 195-209
PL Artykuł przedstawia wyniki badań realizowanych z wykorzystaniem silnika AD3.152 zasilanego olejem napędowym (ON) oraz mieszaninami paliwowymi, takimi jak: olej napędowy - eter etylo-tert-butylowy (EETB), a także: olej napadowy - odwodniony etanol (ET) - estry metylowe nienasyconych kwasów tłuszczowy[...]
EN The paper presents test results carried out with using of AD3.I52 diesel engine fuelled with diesel oil and two other kinds of fuel blends: diesel - ethyl tertiary butyl ether (EETB) and diesel-anhydrous ethanol with addition of fatty acid methyl ester. The main aim of this paper was to describe sel[...]
6
100%
Archiwum Motoryzacji
1998 Nr 1/2 3-9
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu tłoczenia paliw wyrażonych parametrami: wzniosu iglicy rozpylacza i ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym przed wtryskiwaczem. Obiektem badań był silnik AD3.152 z rozdzielczą pompą wtryskową. Pokazano zmiany w charakterze wzniosu iglicy rozpylacza w p[...]
EN The paper presents results of investigations on the influence of physicochemical properties of hydrocarbon and vegetable fuels on parameters of the fuel injection process. The following parameters have been determined: fuel pressure in delivery pipe, rate of pressure rise, total dynamic delivery C.A[...]
7
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 403-410
PL W artykule zamieszczono wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego olejem napędowym (ON) i porównawczo - jego mieszaninami z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (EMKOR). Głównym celem badań była ocena wpływu dodatku paliwa EMKOR na limitowanych składników spalin: NO[x], CH, CO, a t[...]
EN The paper presents results of investigation on an AD3.152 engine fuelled with diesel oil and, comparatively, with its blends with rapeseed oil methyl esters produced by Trzebinia Refinery. The main goal of this work was an estimation of exhaust gas emission of AD3.152 diesel engine working at full l[...]
8
100%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 3 153-163
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zastosowania paliw roślinnych na ograniczenie skażenia środowiska naturalnego. Wyjaśniono, dlaczego istnieje duże zainteresowanie paliwami roślinnymi i ich estrami w zastosowaniu do silników wysokoprężnych. Podano podstawowe własności fizykochemiczne[...]
EN The paper presents investigation results on the influence of vegetable fuels application on limiting the environmental contamination. Author explains why vegetable fuels and their esters application in a diesel engine is of a great interest. Fundamental physico-chemical properties of vegetable fuels[...]
9
100%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 3 269-282
PL Wzrastające wymagania ekologiczne w zakresie m. in. ograniczenia emisji gazów wydechowych z silników spalinowych stymulują kierunki poszukiwań nowoczesnych systemów wtrysku paliwa i jego spalania. Zmianom konstrukcyjnym silnika towarzyszy modernizacja olejów napędowych. Są one bowiem ważnym elemente[...]
EN The paper contains results of investigations on the influence of physicochemical properties of different mineral oils on selected parameters of fuel injection process and combustion in two different engines: AD3.152 equipment with DPA type injection pump and G9T 2,2 dCi diesel using Common Rail fuel[...]
10
100%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 4 321-337
PL W artykule zamieszczono wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego olejem napędowym i porównawczo mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Głównym celem badań była ocena opóźnienia samozapłonu tych paliw w silniku o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpo[...]
EN The paper presents results of investigation on an AD3.152 engine fuelled with diesel oil and, comparatively, with its mixtures with rapeseed oil methyl esters. The main goal of this work was an estimation of self-ignition delay of a direct injection diesel engine. The investigations were done to com[...]
11
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł przedstawia wyniki badań diagnostycznych świec zapłonowych BKR6E firmy NGK, które eksploatowano w pojeździe Deawoo Nubira o przebiegu 40 000 km. Oceniano wpływ tego przebiegu na zmiany wartości wybranych parametrów wyładowania elektrycznego badanych świec oraz intensywności zużywania ich ele[...]
EN This paper presents diagnostic research results of NGK BKR6E type spark plugs, which were operated in Deawoo Nubira at a distance 40 000 km. Its influence on values variations of selected, electric discharge parameters has been estimated. Spark plugs electrodes durability was tested as well
12
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 315--322, CD
PL W artykule przedstawiono metodę diagnozowania wysokociśnieniowej pompy paliwa w silnikach FSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny za pomocą interpretacji przebiegów ciśnienia w obwodzie niskociśnieniowym. Ta metoda umożliwia wykrywanie usterek mechanicznych wysokociśnieniowej pompy paliwa oraz usterek [...]
EN This paper presents a method of diagnosing high pressure fuel pump In FSI engines with direct injection by interpreting trends of pressure in the low-pressure circuit. This method enables detection of mechanical failures of high pressure fuel pump and electrical faults of fuel pressure regulator val[...]
13
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Dotychczasowe badania nad możliwością spalania mieszanin oleju rzepakowego z olejem napędowym w silnikach o ZS prowadzone były głównie w ustalonych stanach pracy silnika oraz dotyczyły problemów rozruchu. Istnieje potrzeba wykonania tych badań w stanach nieustalonych (rozpędzanie, hamowanie), gdyż s[...]
EN Previous investigations concerning possibilities of rape oil-diesel oil mixtures combustion in diesels were carried out mainly in steady state conditions and dealt with engine starting problems. There is a need for carrying out such investigations in transient conditions (acceleration and decelerati[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań realizowanych z użyciem silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym oraz dwoma innymi rodzajami mieszanin paliwowych, takich jak: olej napędowy.odwodniony etanol, olej napędowy-eter metylo-tertbutylowy (EMTB). Badania wykazały, że etanol[...]
EN The paper presents test results carried out with using of CI engine fuelled with diesel oil and two other kind of fuel blends, such: diesel-anhydrous ethanol and diesel-methyl tertiary butyl ether (EMTB). Research results show that ethanol or ethers can be used as oxygenates in diesel fuel. Combusti[...]
15
63%
Archiwum Motoryzacji
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z zastosowaniem perspektywicznej biomieszaniny składającej się z mineralnego oleju napędowego oraz syntetycznych węglowodorów, jako nowego składnika paliw motorowych, celem spełnienia wymagań NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy). Badania nad nową formu[...]
EN This article presents aspects related to usage of prospective bio-mixture, which consists of mineral diesel fuel and synthetic hydrocarbons, as a new component of fuel, in order to fulfill the requirements of the National Index Target. Research on the new formula of the fuel was conducted on new-gen[...]
16
63%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 3 245-257
PL Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące oceny zmian wartości wybranych parametrów, które charakteryzują proces tłoczenia i wtrysku paliwa w silniku AD3.152, zasilanym mieszaninami oleju napadowego (ON) i eteru etylo-tert-butylowego (EETB). Starano się określić, jaki jest wpływ własności fizykoche[...]
EN The paper presents investigation results regarding evaluation of changes of chosen parameters that describe pumping and injection processes in the AD3.152 engine fuelled with mixtures of diesel oil (ON) and ethyl tert-butyl ether (EETB). Authors tried to evaluate the effect of physico-chemical prope[...]
17
63%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 1 59-74
PL W artykule opisano kierunki rozwoju urządzeń i systemów diagnostycznych służących do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w różnych silnikach o zapłonie samoczynnym. Wynika to z tego, że na rynku usług w dalszym ciągu wy stępują pojazdy i maszyny o starszych rozwiązaniach [...]
EN The paper describes development tendencies from the field of devices and diagnostic systems applied to technical state estimation of fuel injection equipment used in various compression ignition engines. It results from the market situation, where exist vehicles and machines having older constructio[...]
18
63%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 4 177-185
PL W artykule przedstawiono wyniki badań polegających na indykowaniu silnika 4C90 w warunkach nieustalonych. Nieustalone warunki pracy modelowano poprzez swobodne rozpędzanie silnika spowodowane skokową zmianą położenia elementu sterującego dawką paliwa. Przeanalizowano wpływ sztywności sprężyn zaworów[...]
EN Results of the 4C90 diesel engine indication in transient conditions have been presented in this paper. Transient work conditions were modelled by free running engine acceleration caused by changes of injection pump control lever position. The influence of spring stiffness of delivery valves of inje[...]
19
63%
Journal of KONES
EN The American On Board Diagnostic System, known as OBD2, is installed in passenger cars and light trucks for 1996. The European Union adopted similar standards in the year 2000 for spark ignition engines, and then in 2003 for passenger cars equipped with diesel engines. In Poland, the popularity of O[...]
20
63%
Journal of KONES
EN Paper presents an experimental study on the pressure variations inside of 3 - cylinder, a direct injection AD3.152 type diesel engine. The main aim of the preliminary engine test was to use of the crankshaft free acceleration method for detection of diesel knock phenomenon. For this research, each c[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last