Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przypomniano pojęcie informacji patentowej i najważniejsze definicje oraz przepisy jakimi się ona kieruje. Przedstawiono zawartość baz patentowych wykorzystywanych w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wr[...]
EN Idea of patent information and its rules were recalled. The content of patent databases being in use at Scientific, Bibliographic and Patent Information Centre of Main Library in Military College in Wrocław, was presented. The example of searching strategy in patent information was given, and also [...]
2
63%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Omówiono zastosowanie pakietu Mikro CDS/ISIS w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej Biblioteki Głównej WSO im. Tadeusza Kościuszki w latach 1991-1997. Przedstawiono bazy danych, które powstały w Ośrodku w omawianym okresie oraz wydawnictwa, jakie Ośrodek opublikował na podstawi[...]
EN The use o f Micro CDS/ISIS computer programme at Scientific, Bibliographics and Patent Information Centre in Main Library of Military College named T. Kościuszko in 1991-97, was discussed. Data bases and the own publications were presented (ed).
3
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of the present study was to evaluate the influence of modified morphological parameters of the muscle model and excitation pattern on the results of musculoskeletal system numerical simulation in a cerebral palsy patient. Methods: The modelling of the musculoskeletal system was perf[...]
4
51%
Logistyka
2012 nr 5 51--54
PL Artykuł prezentu je system informatyczny wspomagający prowadzenie drukarni internetowej. System powstał na zlecenie właściciela funkcjonującej firmy Top Druk. System obejmuje swoim zakresem praktycznie wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, począwszy od prezentacji oferty firmy, zarejestr[...]
EN This paper presents an IT system supporting web printing house. The system was created for owner of Top Druk Company. The system takes care of al most all processes in the enterprise, from introducing company's offer, by registering inquiry and calculating its value, to invoicing a client. The prese[...]
5
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 133--138
PL Celem pracy była analiza chodu osób z porażeniem połowiczym po udarze mózgu. Dokonano porównania wybranych parametrów lokomocji osób z porażeniem do chodu osób zdrowych, a także kończyny po stronie porażonej i nieporażonej. Analizie poddano 10 osób, w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn. Wyniki badań przedst[...]
EN The aim of this paper was to analyse the gait of people after stroke with hemiplegia and make comparision with the health people’s walk. Gait parameters obtained for paralyzed limb were compared with those obtainted for health one. Ten people after strokes with hemiplegia, including 4 women and 6 me[...]
6
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2018 z. 15 29--36
PL Celem niniejszej pracy było określenie czy sposób przenoszenia bagażu podręcznego wpływa na aktywność wybranych mięśni szkieletowych. W tym celu badana była aktywność tych mięśni w czasie chodu z odpowiednio dobranym sposobem obciążenia. Podczas analizy wyników zauważono, że niesymetryczne przenosze[...]
EN The aim on this study was to determine if and how different way of carrying hand baggage influence on selected skeletal muscles. For this purpose, the activity of these muscles was studied during gait with the appropriate load method. During the analysis of the result it was noted that asymmetric ha[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last