Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 6 229-234
PL Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. Na mocy obowiązującej od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, zwanej powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną, państwa członk[...]
EN The article is devoted to the system of water resources management in Estonia, which joined the European Union at the same time as Poland - on the 1st May 2004. Similarly to Poland, it was given a chance to improve the state of its surface and underground waters - the EU assigned significant funds f[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 9 352-357
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Grecji - państwie, które z jednej strony boryka się z niedoborami wody, zaś z drugiej, jak przyznają sami Grecy, należy do państw najbardziej zapóźnionych we wdrażaniu postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.
EN The article is devoted to the water resources management in Greece - a country that struggles with water deficiency on one hand, and on the other, as the Greek themselves admit, is one of the countries most delayed in the Framework Water Directive implementation.
3
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 5 192-195
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi na Węgrzech.
EN The article discusses the principles of determining abiotic river types in Poland. It presents the most important characteristics of 26 abiotic types of flowing waters, distinguished in Poland. It also indicates the need to continue works on determining the typology of watercourses.
4
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 6 228-232
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Austrii. Ponoć Austriacy pytani z czego są najbardziej dumni w swoim kraju odpowiadają, że z pięknych krajobrazów i krystalicznie czystych wód. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na przepisach i strukturze gospodarowania wodami [...]
EN The article is devoted to the system of water resources management in Romania, where it has been based on the catchment basin management since 1965.
5
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 3 110-112
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Portugalii. Poważnym problemem w tym kraju jest ograniczona dostępność zasobów wodnych i konieczność dzielenia ich z Hiszpanią, której terytorium obejmuje górną część zlewni najważniejszych portugalskich rzek. Sprawiedliwy podział cennego z[...]
EN The article is devoted to the system of water management in Portugal. A serious problem occurring in this country is the limited accessibility of water resources and the necessity to share them with Spain, the territory of which covers the upper part of the most important Portuguese rivers drainage [...]
6
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 7 268-270
PL Islandia nie jest co prawda członkiem Unii Europejskiej, ale ostatnio opinia publiczna przygląda się jej ze zdwojoną uwagą, czego przyczyną jest kryzys finansowy państwa z 2008 r. i erupcja wulkanu, paraliżująca europejski ruch lotniczy. To niewielkie państwo współpracuje jednak blisko z państwami W[...]
7
100%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 3 101-106
PL Artukuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Republice Cypryjskiej
EN The article is devoted to the system of water resources management in the Republic of Cyprus.
8
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 2 54-58
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi we Włoszech - państwie, które reprezentuje kraje Starej Unii. Włochy należą do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata - tak zwanej Grupy G8.
EN The article is dedicated to the system of water resources management in Italy - a country representing the Old Union. Italy is one of eight most industrialized and rich countries of the world - the socalted G81 Group.
9
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 1 30-33
PL Niniejszy artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Finlandii, krainy jezior, wysp i Świętego Mikołaja. Finowie uważają swój kraj za „szczęśliwie zasobny w wodę" i dokładają wszelkich starań, aby fińskie wody pozostały czyste.
10
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 11 444-447
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Republice Czeskiej, państwie, które dołączyło do Wspólnoty Europejskiej jednocześnie z Polską, w 2004 r.
11
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 10 398-404
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Wielkiej Brytanii. Państwo to od dawna aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Z drugiej strony, będąc członkiem Wspólnoty, Wielka Brytania jest zobowiązana do podporządkowania się unijnym wymaganiom, między innymi [...]
EN The article presents the system of water resources management in Great Britain. For a long time this state has actively participated in shaping the European Union's policy. On the other hand, being a member of the Community, Great Britain is bound to conform to the Union's requirements, including th[...]
12
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 8 309-312
EN The article is dedicated to the system of water resources management in the Kingdom of the Netherlands, where water management board have existed since the mid-13th century, c.a. 60% of the country is located below the sea level and almost half of the society is employed in institutions related to t[...]
13
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 9 358-361
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Bułgarii, państwu, które dołączyło do Wspólnoty Europejskiej w 2007 r.
EN The article presents the system of water resources management in Bulgaria, a state that joined the European Union in 2007.
14
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 8 311-314
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Danii, którą śmiało można nazwać Krainą Tysiąca Wysp.
EN The article presents different conditioning of sustainable development, National Waters Management Strategy in particular, as well as importance of the environmental impact strategic assessment and the role of public consultations. It stresses the significance of integrated actions and coherence of [...]
15
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 4 150-154
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi we Francji, którą często stawia się za wzorcowy przykład sprawnego funkcjonowania gospodarki wodnej, i gdzie zaangażowanie lokalnych społeczności w gospodarowanie zasobami wodnymi ma wieloletnią tradycję.
EN The article presents eco-investments as one of the tools serving the realisation of principles of durable and sustainable development on the level of enterprises and with regard to the regional economy, thus useful in the process of sustainable development in water resources management implementatio[...]
16
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 5 190-193
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Szwecji, która przoduje w Europie pod względem zasobności w wodę.
EN The article is devoted to the system of water resources management in Sweden, being the European leader in terms of the water resources volume.
17
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 7 257-260
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Hiszpanii. Poważnym problemem w tym kraju jest ograniczona dostępność zasobów wodnych i konieczność dzielenia ich z sąsiadującą Portugalią. Co więcej - dostępność zasobów wodnych jest w Hiszpanii czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju[...]
EN The article is devoted to the system of water resources management in Spain. The limited availability of water resources and the necessity to share them with neighboring Portugal constitute serious problems for this country. Additionally, the availability of water resources is a factor limiting the [...]
18
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 11 436-439
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi Ukrainy, która co prawda nie jest państwem członkowskim UE, ale, starając się o przyjęcie do Wspólnoty, dostosowuje swoje prawodawstwo do wymogów Unii. Znakomitym przykładem jest wdrażanie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej w transgraniczne[...]
EN The article presents the system of water resources management in Ukraine, which is not an EU member but, applying for accession to the Community, adapts its legislation to the Union's requirements. An excellent example may be the implementation of the Water Framework Directive dispositions in the tr[...]
19
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 12 482-485
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Luksemburgu, niewielkim państwie położonym w dolinach Mozeli i Süre.
EN The article is devoted to the system of water resources management in Luxembourg, a small country located in the river valleys of Moselle and Sure.
20
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 4 148-151
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Austrii. Ponoć Austriacy pytani z czego są najbardziej dumni w swoim kraju odpowiadają, że z pięknych krajobrazów i krystalicznie czystych wód. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na przepisach i strukturze gospodarowania wodami [...]
EN This article is the third of a series concerning methods of designing road passages over rivers in the USA, discussed on the example of Maryland state experiences. It discusses elements of rivers morphology having influence on designing road passages over rivers and methods of morphological analysis[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last