Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
100%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1640-1642
4
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 11 1483-1486
5
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 11 1479-1482
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem pracy jest zbadanie możliwości wydzielania fenoli z roztworów koloidalnych techniką temperatury zmętnienia oraz wybór optymalnych warunków realizacji tego procesu. Jako związki powierzchniowo czynne zastosowano oksyetylenowane dodekaniany metylu o różnej hydrofilowosci. Badania obejmował[...]
EN Oxyethylated methyl dodecanoates were used in the cloud point technique for the separation of phenol, 4-methylphenol and 4-nitrophenol from colloid solutions. The effect of the surfactant hydrophilicity and the presence of the electrolyte on the cloud point of surfactant solutions and recovery of ph[...]
7
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1677-1679
8
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1680-1682
9
51%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 9 533--540
PL Metodą syntezy dwuetapowej otrzymano bis(trifluorometylosulfonylo) imidki 1-alkilo-4-(dimetyloamino)pirydyniowe. Uzyskano dziesięć niskotemperaturowych cieczy jonowych RTILs (ang. room temperature ionic liquids) i dwie sole o stosunkowo niskich temperaturach topnienia (z podstawnikiem C1 i C3). Otrz[...]
EN 1-Alkyl-4-(dimethylamino)pyridinium bis(trifluomethylsulfonyl) imides was obtained by two-step synthesis. Ten room temperature ionic liquids (RTILs) and two salts having relatively low melting points (the substituent of C1 and C3) were obtained. The resulting ionic liquids were tested electrochemica[...]
10
51%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 9 471--480
PL Opisano najważniejsze zagadnienia związane z historią cieczy jonowych, ich nazewnictwem oraz właściwościami. Przedstawiono rodzaje cieczy jonowych, z uwzględnieniem kryteriów podziału, które pozwalają na analizę ewolucji tych związków na przestrzeni minionych dwudziestu lat.
EN The most important issues related to the history of ionic liquids, their nomenclature and properties have been described. The types of ionic liquids, including criteria for the distribution, which allow the analysis of the evolution of these compounds over the past twenty years have been presented.
11
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2010--2013
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pozwalających na ocenę aktywności powierzchniowej oraz właściwości zwilżających polioksyalkilatów 2-etyloheksanolu, nowych niejonowych związków powierzchniowo czynnych.
EN 2-Ethylhexanol was modified by propoxylation and followed by polyethoxylation on KOH and Zn₃[Co(CN)₆]₂ as catalyst. Eight series of 2-ethylhexyl polyalkoxylates were obtained. The surface activity parameters and wettability (contact angle) were detd. No substantial differences in product quality wer[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last