Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowa Elektrotechnika
2
100%
Nowa Elektrotechnika
3
100%
Spektrum
2009 nr 9-10 XXXIX-XLIV
PL Przedstawiono opis modelu kompleksowego elektrostatycznej mikrostruktury grzebieniowej MEMS. Układ taki wykorzystywany może być jako przezroczysty przełącznik w sieciach optycznych DWDM. Przedstawiono opis modelu obwodowego oraz analizę mechaniczną z uwzględnieniem tłumienia w ośrodkach lepkich taki[...]
EN Described is the complex model of an electrostatic comb-drive microstructure MEMS. Such a system can be used as a transparent optical cross-connect in DWDM networks. Presented is description of a circuit model as well as the mechanic analysis considering damping effect in a viscous medium like air. [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 483-491
PL Przedstawiono efekty działalności Fundacji EkoFundusz w zakresie wdrażania i rozpowszechniania w Polsce rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną. W oparciu o dane z wielu zrealizowanych projektów słonecznych odniesiono się do wybranych zagadnień, istotnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnyc[...]
EN Results of EcoFund activities are presented related to implementation and promotion of solar technics in Poland. On the basis of data from many working solar systems selected issues are discussed that are important for potential users of solar installations when taking investment decisions.
5
100%
Nowa Elektrotechnika
6
100%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 11 (15) 16--17
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono efekty działalności Fundacji EkoFundusz w zakresie wdrażania i rozpowszechniania w Polsce rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną. W oparciu o dane z wielu zrealizowanych projektów słonecznych odniesiono się do wybranych zagadnień, istotnych przy podejmowaniu decyzji i[...]
EN Results of EcoFund activities are presented related to implementation and promotion of solar technics in Poland. On the basis of data from many working solar systems selected issues are discussed that are important for potential users of solar installations when taking investment decisions.
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 350-354
PL Prezentowany artykuł przedstawia opis modelu kompleksowego elektrostatycznej mikrostruktury grzebieniowej MEMS. Układ taki wykorzystywany może być jako przezroczysty przełącznik w sieciach optycznych DWDM. Przedstawiono opis modelu obwodowego oraz analizę mechaniczną z uwzględnieniem tłumienia w ośr[...]
EN The presented paper describe complex model of electrostatic comb-drive microstructure MEMS. This system could be used for transparent optical cross connect for DWDM networks. This paper presents the description of a circuit model and mechanical analyses with viscous damping in viscous centers like a[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia porównanie układów elektrostatycznych grzebieniowych o ruchu liniowym i kątowym. W przypadku ruchu liniowego rozpatrywano przypadki zębów prostokątnych i zębów zaokrąglonych. Przeprowadzono analizę polową z wykorzystaniem modelu 2D i 3D wymienionych konstrukcji grzebieniowych. Ob[...]
EN Electrostatic systems with linear and angular movements are compared in this paper. Variants with rectangular and rounded up comb fingers are considered. A field analysis is performed using the 3D models of the relevant comb structures. Calculations and comparison of results show an insignificant ef[...]
10
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2013 Z. 261 117--128
PL Artykuł opisuje cykl przemiany energii w materiałach magnetokalorycznych, prototypy wybranych konstrukcji układów chłodzących, ich wady i zalety. Przedstawiono również tło polityczne i warunki środowiskowe wymagane przez UE w stosunku do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
EN The magnetocaloric effect (MCE) is a thermodynamic process in which the temperature changes of a paramagnetic material are the effect of an external magnetic field changing in cycles. The refrigeration occurs in two stages: the first one is the isothermal magnetizing of the material, during which th[...]
11
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2013 Z. 262 105--115
PL Analizowano wyniki pomiarów dwóch silników klatkowych (2 i 4 biegunowego) oraz wyniki obliczeń analitycznych wykonanych dwoma różnymi programami (jeden program projektowy wykonany w NME oparty o model obwodowy silnika, drugi program bazujący na metodzie elementów skończonych). Uzyskane wyniki potwie[...]
EN The paper describes preparing and carrying out calculations of basic parameters of an induction motor using the FEM analysis. Computation of losses, currents induced in windings and torques were made on the basis of calculated values of magnetic induction in squirrel cage motors with 2 and 4 poles. [...]
12
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 216 17-29
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o dotychczas stosowanych różnych metodach wytwarzania mikro- i nanostruktur. Scharakteryzowano procesy fotolitografii LIGA oraz metody wytwarzania nanorurek i kropek kwantowych. Porównano właściwości przedstawionych metod.
EN Miniaturisation of electronic devices: sensors, actuators etc occurs usually by using a suitable technology e.g.: photolithography, LIGA, chemical and plasma treatment of semiconductors. Photolithography is a specific variant of photography. This process consists of two stages: performing a mask a[...]
13
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 231 135-150
PL Przełączniki optyczne MEMS wypierają dotychczasowe przełączniki elektroniczne. Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązanie konstrukcje do wykorzystania w sterowaniu mikrolusterkami w sieciach światłowodowych. Zaprojektowany układ napędowy charakteryzuje się dużymi kątami wychylenia elementu czynnego, [...]
EN Optical MEMS switches supplant the up to now used electronic switches. The present paper presents designs for control using MEMS in waveguide nets. The drive system show here is featured by big deflection angles of the active element which ensures wide application. The design is based on an electros[...]
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 240 241-259
PL W artykule przeprowadzono analizę dynamiczną mikroprzełącznika elektrostatycznego opartego o model STEC (Staggered Torsional Electrostatic Combdrive). Konstrukcja przełącznika przedstawiona jest na rysunku 1. Mikroprzełącznik elektrostatyczny o budowie grzebieniowej składa się z dwóch zestawów płask[...]
EN The paper presents an analysis of the model of an electrostatic microactuator of comb-drive design. The analysis includes problems of strength and motion dynamics of the actuator. Calculations were performed for two designs of the moving comb electrode as well as an analysis of the drive’s behavior [...]
15
88%
Nowa Elektrotechnika
16
88%
Nowa Elektrotechnika
2006 nr 9 (25) 30--33
17
88%
Nowa Elektrotechnika
18
75%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 10 (38) 29--30
19
75%
Nowa Elektrotechnika
2009 nr 6 (58) 17-19
20
75%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 3 (7) 14--17
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last