Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN There were conducted numerical analyses of thermal residual stress in a double gradient surface coating consisting of porous ZrO2 of 500 m thickness, placed on Inconel 718 substrate, with an interlayer of NiCoCrAlY of 200 m thickness. It was assumed that the coating was deposited by plasma spraying[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Multilayered coatings established on parts of internal combustion as well as jet engines may be used as TBC systems providing their better thermal-mechanical efficiency, tribological properties, wear resistance and an ability to withstand the influence of aggressive media. A comparative review of a[...]
3
63%
Journal of KONES
PL Pokrycia wielowarstwowe wykonywane na częściach silników zarówno wewnętrznego spalania jak i odrzutowych, mogą być używane jako bariera cieplna, która będzie zapewniać ich większą sprawność cieplną i mechaniczną, lepsze własności tribologiczne, odporność na zużycie i na oddziaływanie agresywnych med[...]
EN Multilayered coatings established on parts of internal combustion as well as jet engines may be used as TBC systems providing their better thermal-mechanical efficiency, tribological properties, wear resistance and ability to withstand the influence of aggressive media. FEM micromechanical models o[...]
4
63%
Journal of KONES
EN Cellular solids are materials made out of solid strut or thin plate like structures bridged together. They occur in nature in the form of honeycombs, wood, bone, cork etc. These materials possess a unique combination of properties such as low thermal conductivitv, low density and high energy-absorpt[...]
5
63%
Journal of KONES
EN The possible options as materials for protective layers are aluminium foams which become also very popular due to their lightweight and excellent plastic energy absorbing properties. Such characteristics have been appreciated by the automotive industry with continued research to further understandfo[...]
6
63%
Journal of KONES
EN Metal and polyurethane foams exhibit interesting properties. They are light, have good acoustic and/or magnetic isolation as well as ability to absorb the vibration and impact energy. They are used for sandwich panels, impact absorbers (i.e. as elements of the buffer constructions in rail vehicles),[...]
7
63%
Journal of KONES
EN Metal foams are new, as yet imperfectly characterized, class of materials with low densities and novel physical, mechanical, thermal, electrical and acoustic properties. They offer a potential for lightweight structures, for energy absorption, and for thermal management; and at least some of them ar[...]
8
63%
Journal of KONES
EN The paper deals with the numerical analysis of foam materials. Open cell foam is investigated. Numerical simulations allow calculating modes of destruction and assessing effective properties of the model structures. Metal as well as polyurethane foams show out interesting properties. They are light,[...]
9
63%
Journal of KONES
EN The paper deals with the numerical analysis of foam materials. Open cell foam is investigated. Numerical simulations allow calculating modes of destruction and assessing effective properties of the model structures. Metal as well as polyurethane foams show out interesting properties. They are light,[...]
10
63%
Journal of KONES
EN Multilayered coatings established on parts of internal combustion as well as jet engines may be used as TBC systems providing their better thermal-mechanical efficiency, tribological properties, wear resistance and ability to withstand the influence of aggressive media. The example coating system wa[...]
11
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przeprowadzono symulacje numeryczne warstwy powierzchniowej TiC na zaworze wydechowym silnika wewnętrznego spalania. Otrzymano rozkłady naprężeń resztkowych w obszarach współpracy warstw i podłoża. Symulacje przeprowadzono dla zaworu o brzegach fazowanych zaokrąglonych, z warstwą TiC obejmującą jedy[...]
EN TiC surface coatings on an exhaust valve of an internal combustion engine were numerically simulated. The stresses distributions in the areas of collaboration of surfaces and substrates were obtained. Simulations were conducted for the valve with different shapes of the edge and for different finish[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 347-354
PL W pracy przedstawiono metodę modelowania i analizy konstrukcji kompozytowej na bazie włókien szklanych i żywicy epoksydowej na przykładzie łopaty wirnika nośnego śmigłowca. Wyznaczono numerycznie wytrzymałość dźwigara łopaty w tekście rozrywania. Proces niszczenia struktury abalizowano w oparciu o h[...]
EN In the paper a method of modelling and analysis of composite construction was presented on an example of helicopter main rotor blade tensional strength of the spar was determined numerically. Process of destruction of the structure was analysed with the use of Hill's hypothesis. The most dangerous a[...]
13
51%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 5-6 25-28
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 241-248
PL W kompozycie ceramicznym na bazie korundu I tlenku cyrkonu, w trakcie rozwoju pęknięć I podkrytycznych , obserwowane jest zjawisko wzrostu odporności na pękanie w funkcji długości pęknięcia ( tzw. zachowanie typu krzyewej R). Spowodowane jst przez przemianę fazową ZrO2 z postaci tetragonalnej w jedn[...]
EN In a ceramic composite on the base of corundum and zirconia, during subscritical crack growth a phenomenon known as "transformation-toughening" is observed. During fracture, the tetragonal phase of ZrO2 in the crack tip region transforms to monoclinic one. In the paper a conception of numerical simu[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 227-232
PL Autorzy prezentują model łopaty wirnika nośnego smigłowca bojowego z symulacją uszkodzenia w postaci przestrzeliny. Zakłada się,że przestrzelina jest skutkiem ostrzału prowadzonego z powierzchni ziemi. Przeprowadzona symulacja pozwala ocenić wpływ powstałych uszkodzeń na prace łopaty śmigłowca.
EN The paper contains presentation of FEM model of battle helicopter rotor blade exposed to ground fire. The model was used for simulations of damages caused by short through. Presented examples of calculations results concern both of undamaged and damaged blades loaded by centrifugal forces.
16
51%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 4 11-18
PL Przedstawiono przegląd numerycznych modeli fragmentów instalacji rurociągowych - z dorobku autorów - w kontekście oceny zastosowanych metod do szacowania stanu technicznego rurociągów i instalacji rurociągowych. Zaprezentowano modelowanie rurociągu przebiegającego w niestabilnym gruncie (np. podmyte[...]
EN Numerical models of pipeline installation fragments review in the context of pipelines and pipeline installation technical conditions evaluation methods. There were presented modelling of pipeline located in unstable soil (under-washed) based on hypothetical assumptions as well as true damage data. [...]
17
51%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 7-8 37-41
PL W kompozycie ceramicznym na bazie korundu i tlenku cyrkonu, w trakcie rozwoju pęknięć podkrytycznych, obserwowane jest zjawisko wzrostu odporności na pękanie w funkcji długości pęknięcia (tzw. zachowanie typu krzywej R), co spowodowane jest przemianą fazową ZrO2 z postaci tetragonalnej w jednoskośną[...]
EN In a ceramic composite based on corundum and zirco-nium oxide, as the subcritical cracks are developing an increase in crack resistance VS the crack length (the so called behaviour of the R curve type) occurs. It is caused by the phase transition ZrO2 from a tetragonal into monoclinic form. A method[...]
18
51%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 12 7-14
PL W pracy przedstawiono metodykę opracowania geometrii konstrukcji stenta dla założonych właściwości materiałowych, przy wykorzystaniu badań numerycznych prowadzonych za pomocą metody elementów skończonych.
19
51%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 9 38-43
20
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono aspekty modelowania warstw powierzchniowych. Badano rozkład naprężeń wiasnych wynikający 7. połączenia materiałów o różnych własnościach termomechanicznych. Uwzględniano różni; materiały podłoża (stal zaworowa, tytan) i materiału na warstwy (ZrO2, TiC). Warstwy modelowano w [...]
EN In the paper aspects of surface coatings modeling are preserved. Distributions of residual stresses were investigated which origin from adjoining materials with different thermo mechanical properties. There were considered different materials for substrates (steel for valves, titanium) as well as fo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last