Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 43 167--169
PL W artykule przedstawiono dzieje pierwszego produkowanego seryjnie komputera I generacji czyli lampowej maszyny cyfrowej UMC-1. Zaprezentowano miejsce powstania komputera, głównych autorów jego opracowania oraz podstawowe jego parametry. Ponadto pokazano wpływ tej konstrukcji na dalsze prace badawcze[...]
EN In this paper a history of designing and building of a prototype of the computer UMC-1 is presented. The first Polish computer XYZ was built in the Mathematical Institute of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, but not implemented in production. The next computer named UMC-1 was built in the Wa[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono jedną z nowoczesnych metod testowania ukladów cyfrowych, tzw. metodę testowania krawędziowego. Jest ona dobrym narzędziem do szybkiego i efektywnego testowania złożonych układów cyfrowych, np. zrealizowanych w strukturach FPGA. Przedstawiono także zbiór układów scalonych pozwalających [...]
EN The main aim of this paper is to present the some kind of debugging and testing of digital circuits. Boundary-Scan method and IEEE 1149.1 standard is considered. This method gives to designer the effective tool for rapid debugging and testing. The answer how implement this method gives a brief overv[...]
3
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2017 Vol. 63, No. 3 235--240
EN This paper presents a new approach to designing reversible circuits. Reversible circuits can decrease energy dissipation theoretically to zero. This feature is a base to build quantum computers. The main problem of reversible logic is designing optimal reversible circuits i.e. circuits with minimal [...]
4
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2018 Vol. 64, No. 4 535--540
EN This paper presents an original method of designing reversible circuits. This method is destined to most popular gate set with three types of gates CNT (Control, NOT and Toffoli). The presented algorithm based on graphical representation of the reversible function is called s-maps. This algorithm al[...]
5
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 4 (112) 95--100
PL W prezentowanym artykule przedstawiono zarys historii Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Została ona utworzona w 1959 roku, a jej celem było prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa technicznego, ekspertyz i konsultacji w zakresie szeroko pojętej dziedziny elektryki. Tekst podzielon[...]
EN This paper contains a short description a history Chamber of Experts of Polish Electrical Engineers Association (SEP). The chamber was created in 1959. The proper target of this occurrence was consulting, expert opinions, technical expertise and consultation for outside companies and institutions. T[...]
6
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 8 858-860
PL W pracy przedstawiono koncepcję nowego algorytmu syntezy układów odwracalnych. Jest on oparty na oryginalnej reprezentacji zamiany wierszy w tablicy prawdy. Dla układów o trzech wejściach i trzech wyjściach sformułowano kryteria takiego doboru bramek, aby otrzymać układ zbliżony do optymalnego. Nast[...]
EN A gate or circuit is reversible if there is one-to-one correspondence between its input signals and output signals, i.e. if they implement bijective functions. Research on reversible logic circuits is motivated by advances in quantum computing, nanotechnology and low-power design. Recently, the atte[...]
7
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 7 620-622
PL Idea projektowania cyfrowych układów w logice odwracalnej jest wykorzystywana do budowy układów małej mocy. Modelowanie takich układów stało się możliwe dzięki zastosowaniu współczesnych narzędzi symulacyjnych stosowanych do programowania układów FPGA. W niniejszym artykule pokazano wykorzystanie lo[...]
EN A circuit (gate) is called reversible if there is one-to-one correspondence between its inputs and outputs. Research on reversible logic circuits is motivated by advances in quantum computing, nanotechnology and low-power design. Therefore, reversible logic synthesis has been recently intensively st[...]
8
51%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono nową metodę syntezy układów odwracalnych. Polega ona na stopniowym porządkowaniu bitów w kolejnych kolumnach części wyjściowej tablicy prawdy odwracalnej funkcji boolowskiej, aż do momentu zrównania części wyjściowej tablicy z jej częścią wejściową. Długość szacunkowej sekwe[...]
EN In this paper a new method of reversible circuits synthesis is presented. The method is based on iterative ordering of bits in subsequent output columns of the truth table of a reversible function until the output part of the truth table becomes identical with the input part. The length of the estim[...]
9
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 7 471--473
PL Układy FPGA dobrze nadają się do modelowania układów odwracalnych, których implementacje sprzętowe są dopiero w stadium opracowywania. Układy odwracalne umożliwiają prostą realizację szyfratorów i deszyfratorów. W artykule rozpatrzono działanie dwóch szesnasto-bramkowych kaskad zbudowanych z cztero-[...]
EN FPGAs can be applied to modeling of reversible circuits because their practical realization is still under development. This technique enables implementing substitution ciphers. We try to build a byte-oriented stream cipher. Such a cipher uses two four-input and four-output cascades. Each of the cas[...]
10
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 7 477--479
PL Synteza układów odwracalnych prowadząca do uzyskania układu optymalnego (składającego się z minimalnej liczby bramek) jest problemem bardzo trudnym. Dlatego często rezygnuje się z optymalności na rzecz prostszych metod projektowania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z możli[...]
EN Optimal synthesis of reversible circuit synthesis is a hard task. This why simpler algorithms are developed for finding suboptimal solutions. We show a simple heuristic algorithm implemented in a programmable FPGA circuit. In this paper the new algorithm and its hardware implementation in VHDL are d[...]
11
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artkule przedstawiono sposób realizacji układów mikroprogramowanych w strukturach FPGA. Projekt ma na celu zbudowania narzędzia do szybkiego prototypowania złożonych układów mikroprogramowanych. Zaimplementowany układ sterujący może służyć do współpracy z różnymi układami wykonawczymi. W artykule [...]
EN FPGAs can be applied to rapid prototyping of microprograming circuits. Each microprograming circuits contain two parts: control unit and execution unit. The target of this work is to build friendly tool to use by microprograming device designers. To implement this tool a VHDL environment was used. T[...]
12
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję projektowania procesorów za pomocą listy rozkazów. Każdy z rozkazów stanowi w pełni funkcjonalny blok logiczny, dołączony do wspólnych magistral i zawierający elementy wykonawcze i sterujące, które są niezbędne do jego wykonania. Procesor jest połączeniem kilkudzie[...]
EN The paper presents idea of processors design with a preset instruction list. Each instruction is implemented as a functional logic block, attached to a common bus. Each of these blocks contains execution and control elements necessary to instruction execution. The processor is a combination of sever[...]
13
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem pracy jest realizacja prostego szyfratora i deszyfratora. Przedstawiona implementacja wykorzystuje tzw. układy odwracalne. Własności bramek odwracalnych pozwalają na łatwe ich modelowanie w układach FPGA. Niniejszy artykuł pokazuje, jak w układzie FPGA można zaimplementować prosty szyfrator i [...]
EN The simple implementation of a cipher using reversible circuits was the aim of this work. For prototyping of the cipher we built a model using FPGA circuits. In such a case it was possible to show how structure of a reversible cascade implementing the cipher changes depending on the cipher key. Each[...]
14
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 8 784--786
PL W niniejszej pracy przedstawiony jest prosty algorytm projektowania układów odwracalnych. Proponowany algorytm polega na wyznaczeniu dla danej funkcji zbioru bramek (nazywanego zbiorem bramek pierwszych), które mogą znajdować się na początku układu kaskadowego realizującego zadaną funkcję. Po wyznac[...]
EN Research on reversible logic circuits is motivated by advances in quantum computing, nanotechnology and low-power design. Im-plementation of such functions is realized by special gates. These gates always form a cascade circuit. Minimization of such circuits is a very difficult problem. In this pape[...]
15
51%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 5 169--171
EN The paper presents the design of processors embedded in an FPGA structure. The type of processor is determined by the preset instruction list. Each instruction is implemented as one functional block attached to a common bus. The processor contains two additional blocks: one contains a common registe[...]
16
45%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszym artykule przedstawiono narzędzia sprzętowe i programowe służące projektantom systemów wbudowanych. Duża różnorodność tych narzędzi stwarza projektantom trudność z ich doborem w zależności od rodzaju zastosowania. Dlatego oprócz parametrów technicznych omawianych platform podano ich ceny[...]
EN In this paper the software and hardware tools dedicated for rapid prototyping of embedded systems are presented. The designer has to deal with the issue of choosing these tools from a large set. Therefore the system prices are presented because it is often a main criterion for choosing a appropriate[...]
17
33%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono System Modułów Laboratoryjnych SML3, który został opracowany w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (II PW) jako narzędzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wspomagania prac badawczych. System zapewnia łatwy sposób mechanicznego i elektrycznego łączenia mod[...]
EN The laboratory system SML3 is a simple tool for modeling and rapid prototyping of complex digital circuits. It can be used in didactic process as well as in research and development works. System contain modules with integrated circuits located on printed boards. The modules can be easily connected [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last